Coachande samtal – samtalsmodell

Välmående
ledarteam
Tomas Ekeberg & Cecilia
Blanckert
Lärandemål 4 tim
• Kunna redogöra för fem
framgångsfaktorer som
bygger ett starkt ledarteam
• Kunna hålla ett coachande
samtal
• Kunna arbeta med
feedback som verktyg
Vad är ett team?
• Något levande
• Gemensam uppgift
• Samarbete för bättre resultat
• Drar nytta av varandras
kunskaper och erfarenheter
Hur skapa riktigt
dåligt samarbete?
De magiska nycklarna
1. Avsätt tid till teamet
2. Roller och struktur
3. Arbeta målfokuserat
4. Normer och förhållningssätt
5. Kommunikation
Feedback – 3 snabba
• Jag-budskap
• Undvik tolkningar och värderingar
• Var specifik
Feedback – case
Varje dag när du kommer hem ligger
dotterns jacka slängd på hallgolvet.
Du blir irriterad redan när du sätter
nyckeln i låset…
Feedback – samtalsmodell
1.
2.
3.
Vad jag ser/hör (beteende)
Vad jag känner då
Varför jag reagerar så och vad jag önskar
skulle ske istället (konsekvens)
Övning 10 min:
Person 1 ger feedback med tolkning/värdering
Person 2 ger feedback utan tolkning/värdering
Hur gick det?
Hur kändes det?
Coachande samtal – 3 snabba
• Ge inte lösningen – ge
möjligheten till lösning
• Öppna frågor
• Var närvarande – lyssna på riktigt
Coachande samtal – samtalsmodell
•
•
•
•
Mål för samtalet: vad ska vi uppnå?
Nuläge – utforska situationen
Alternativ: vilka olika alternativ finns för att lösa
problemet?
Handling och beslut: behov, när, vem, hur?
Coachande samtal – case
En ledare ska vara lägerchef för
första gången. Köksutrustningen
saknas – kom inte med.
Övning 10 min
Person 1: lägerchef
Person 2: stöttar lägerchefen
Coachande samtal – samtalsmodell
•
•
•
•
Mål för samtalet: vad ska vi uppnå?
Nuläge – utforska situationen
Alternativ: vilka olika alternativ finns för att lösa
problemet?
Handling och beslut: behov, när, vem, hur?
Hur gick det?
Hur kändes det?
Fem nycklar
1.
2.
3.
4.
5.
Avsätt tid till teamet
Roller och struktur
Arbeta målfokuserat
Normer och förhållningssätt
Kommunikation
Feedback
Coachande samtal