Att må bra i skiftarbetet - om sömn, mat och stress

Att må bra i skiftarbetet
- om sömn, mat och stress
Fotograf: Nina Hellström
Onsdag 2 oktober 2013
Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro
Arrangör: Arbets- och miljömedicinska kliniken
24-timmarssamhället har lett till att antalet som arbetar oregelbundet över dygnet och veckan har fördubblats sedan 1975. Nästan var fjärde anställd i Sverige arbetar skift, vilket tillhör de högsta nivåerna i EU.
Hur kan vi förebygga ohälsa? Hur ska vi sova, äta och leva för att må så bra som möjligt?
Medverkande föreläsare
Johnni Hansen, forskare, Danish Cancer Society
Johnni Hansen är seniorforskare knuten till Kraeftens Bekaempelse (Danish Cancer Society) i Köpenhamn, den
danska motsvarigheten till Cancerfonden. Hans forskningsfält är arbetsmiljö och cancer. I drygt tio års tid har
Johnni Hansen forskat om nattarbete och bröst- och prostatacancer. Han disputerade 1992 med avhandlingen
Registerbaserade studier av arbete och cancer vid Köpenhamns Universitet. På sin fritid gillar Johnni att spela
undervattensrugby och att cykla.
Maria Lennernäs, professor och näringsforskare, Högskolan i Gävle
Maria Lennernäs är i grunden hushållslärare och nutritionist. Efter att 1980 ha läst Forskningsnämndens rapport Maten, Makten och Människan, som bland annat berörde skiftarbete, tog hon steget och utbildade sig
till forskare. Sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap i näringslära tog hon 1993, då hon disputerade med
avhandlingen Nutrition and shift work: the effect of work hours on dietary intake, meal patterns and nutritional
status parameters vid Uppsala Universitet, där hon blev docent 1998. Maria Lennernäs är en flitigt anlitad föreläsare och är sedan 2011 gästprofessor vid Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, avdelningen för
Arbets- och Folkhälsovetenskap. När hon är ledig lyssnar hon gärna på musik, skriver fritt eller tar långa promenader. Hon söker upp naturen och kulturen.
Pierre Mood, psykolog, Västmanlands läns landsting
Prestationsutvecklare för idrottare och företag. Psykolog som forskar om arbetstider, återhämtning och hälsa.
Föreläsare om kommunikation, motivation, delaktighet och ledarskap. Pierre Mood har många strängar på sin
yrkeslyra – och ett förflutet som professionell brottare. I sin studie på Centralsjukhuset i Karlstad fokuserar han
på sömn, skiftarbete och återhämtning bland vårdpersonal. På fritiden ägnar han sig åt varierad återhämtning:
egen träning/se på sport, eget musicerande/gå på konsert, aktivitet/’bara-vara’ samt springa efter sonen Milton
1 1/2 år.
Göran Kecklund, sömn- och stressforskare, Stressforskningsinstitutet
Arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet är Göran Kecklunds forskningsfält. Göran Kecklund är sedan 2009
docent och biträdande enhetschef för Biologisk psykologi och behandlingsforskning vid Stressforskningsinstitutet. Han föreläser ofta vid olika arbetstidsseminarier riktade till exempelvis sjukvård och poliser.
Göran Kecklund blev fil dr i psykologi 1997 då han disputerade med avhandlingen Sleep and alertness:
effects of shift work, early rising, and the sleep environment vid Stockholms Universitet. Sedan 2009 är Göran
även ackrediterad sömnspecialist och har bland annat studerat hur sömn och trötthet påverkar säkerhet för
piloter, långtradarförare, lokförare samt bilförare. På sin fritid gillar Göran att laga mat.
Kerstin Norman, arbetsmiljöstrateg, Örebro läns landsting
Sedan maj 2011 har Kerstin Norman uppdraget att driva och samordna arbetsmiljöarbetet i Örebro läns landsting. Kerstin fick insikt om arbetsmiljöns betydelse för medarbetarnas hälsa på 1980-talet då hon arbetade
på kemilabb på Pharmacia i Uppsala och blev skyddsombud. Kerstin är fil dr i arbetsvetenskap sedan 2005 då
hon disputerade med avhandlingen Call centre work, characteristics, physical and psychosocial exposures and
health related outcomes vid Linköpings universitet. Hon har tidigare arbetat som lektor i arbetsvetenskap på
Örebro Universitet och på Arbets- och miljömedicinska kliniken med forskning kring hälsa/ohälsa i arbetslivet,
datorarbete och hälsa, och arbete på call center. När Kerstin är ledig kopplar hon gärna av med olika former av
motionsidrott såsom orientering och skidåkning.
Moderator
Tomas Jennebo, radioprofil, Örebro
Tomas Jennebo har arbetat som professionell budskapsbärare, dvs journalist sedan 1992 då han började på
SR Örebro. Nuförtiden delar han sin tid som adjunkt för journalistikstuderande på Linnéuniversitetet i Kalmar
och det egna företaget. Syftet med projektet Jenneboradio.se som Tomas startade 2008 är att undersöka och
utveckla modeller för enkel men fullvärdig radioproduktion via Internet. På sin lediga tid gillar han att cykla,
fotografera och genomföra blandade projekt med barnbarnet Charles.
Program
08.00-09.00
Kaffe och registrering
09.00-09.15
Välkommen
Håkan Westberg, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicinska kliniken
Tomas Jennebo
09.15-10.15
Sambandet mellan bröstcancer och skiftarbete
Är risken högre för bröstcancer hos skiftarbetare?
Johnni Hansen
10.15-10.30
BENSTRÄCKARE
10.30-11.45
Äta är en fråga om tajming och matro
Betydelsen av matval och mattider vid rytmstörande arbetstider
Maria Lennernäs
11.45-12.45
Lunch
12.45-13.45
Schemaläggning för maximal återhämtning
Hur ska vi schemalägga för att må så bra och prestera så bra som möjligt?
Erfarenheter från ett forskningsprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad
Pierre Mood
13.45-14.15
Fika
14.15-15.15
Skiftarbete, stress och sömn
Hur påverkar skiftarbetet sömn- och vakenhetsförmågan?
Vilka konsekvenser får störd sömn för hälsa och säkerhet?
Göran Kecklund
15.15-15.30
Att arbeta skift i Örebro läns landsting
Hur kan vi förbättra arbetsmiljön inom vården och stötta våra
medarbetare?
Kerstin Norman
15.30-16.00
Avslutning/frågor
Välkommen!
Anmälan till konferensen
Att må bra i skiftarbetet
- om sömn, mat och stress
Avgift
1500 exkl. moms, faktureras i
efterhand. I avgiften ingår
konferensmaterial, lunch och kaffe.
Anmälan
Görs via vår hemsida
www.orebroll.se/amm
senast måndag den 16 september.
Bekräftelse skickas per e-post.
Vi meddelar också om konferensen
är fullbokad.
Förhinder
Anmälan är bindande, men vid förhinder
går det bra att överlåta platsen till en
arbetskamrat.
Vid frågor kontakta
Anne-Marie Porat,
telefon 019 - 602 24 58
Arrangör
Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro