Invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Invasiva främmande arter
av unionsbetydelse
Nedanstående 37 invasiva främmande arter av unionsbetydelse
antogs genom EU:s genomförandeförordning (2016/1141)1, i enlighet
med EU:s förordning (1143/2014)2 över invasiva främmande arter.
Svenskt namn3
Vetenskapligt namn
Ansvarig myndighet
afrikansk vattenpest
Lagarosiphon major
Havs- och vattenmyndigheten
amerikansk kopparand
Oxyura jamaicensis Naturvårdsverket
amursömnfisk
Perccottus glenii
Havs- och vattenmyndigheten
bandslätting
Pseudorasbora parva
Havs- och vattenmyndigheten
bredloka
Heracleum sosnowskyi
Naturvårdsverket
flikpartenium
Parthenium hysterophorus
Naturvårdsverket
flytspikblad
Hydrocotyle ranunculoides
Havs- och vattenmyndigheten
gisselpilört
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)
Naturvårdsverket
grå ekorre Sciurus carolinensis
Naturvårdsverket
gul skunkkalla
Lysichiton americanus
Naturvårdsverket
gulbukig vattensköldpadda
Trachemys scripta
Naturvårdsverket
gulvårtskräfta
Orconectes virilis Havs- och vattenmyndigheten
helig ibis
Threskiornis aethiopicus Naturvårdsverket
huskråka
Corvus splendens Naturvårdsverket
japansk arrowrot
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)
(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)
Naturvårdsverket
javanesisk mungo
Herpestes javanicus (Herpestes auropunctatus)
Naturvårdsverket
kabomba
Cabomba caroliniana Havs- och vattenmyndigheten
kinesisk muntjack
Muntiacus reevesii
Naturvårdsverket
krypludwigia
Ludwigia peploides
Havs- och vattenmyndigheten
marmorkräfta
Procambarus fallax f. virginalis Havs- och vattenmyndigheten
näsbjörn
Nasua nasua Naturvårdsverket
oxgroda
Lithobates (Rana) catesbeianus
Naturvårdsverket
pallasekorre
Callosciurus erythraeus
Naturvårdsverket
röd sumpkräfta
Procambarus clarkii Havs- och vattenmyndigheten
saltbaccharis
Baccharis halimifolia Naturvårdsverket
sammetsgeting
Vespa velutina nigrithorax
Naturvårdsverket
sibirisk jordekorre
Tamias sibiricus Naturvårdsverket
signalkräfta
Pacifastacus leniusculus Havs- och vattenmyndigheten
storblommig ludwigia
Ludwigia grandiflora Havs- och vattenmyndigheten
storslinga
Myriophyllum aquaticum Havs- och vattenmyndigheten
1
K
ommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva
främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014.
2
uropaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering
E
av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
3
Vissa arter kan benämnas med andra svenska namn än de som står här. De vetenskapliga namnen gäller.
Svenskt namn3
Vetenskapligt namn
Ansvarig myndighet
sumpbäver
Myocastor coypus
Naturvårdsverket
taggkindskräfta
Orconectes limosus
Havs- och vattenmyndigheten
tromsöloka Heracleum persicum
Naturvårdsverket
tvättbjörn
Procyon lotor
ullhandskrabba
Eriocheir sinensis
Havs- och vattenmyndigheten
vattenhyacint
Eichhornia crassipes Havs- och vattenmyndigheten
östlig rävekorre Sciurus niger
Naturvårdsverket
Nedanstående 12 arter har godkända riskbedömningar enligt förordningens
krav och föreslås till den första uppdateringen av unionsförteckningen.
Svenskt namn3
Vetenskapligt namn
Ansvarig myndighet
–
Alternanthera philoxeroides
Havs- och vattenmyndigheten
–
Microstegium vimineum Naturvårdsverket
bisam
Ondatra zibethicus
Naturvårdsverket
fjäderborstgräs
Pennisetum setacum
Naturvårdsverket
jättebalsamin
Impatiens glandulifera
Naturvårdsverket
jätteloka
Heracleum mantegazzianum
Naturvårdsverket
kamslinga
Myriophyllum heterophyllum
Havs- och vattenmyndigheten
mårdhund
Nyctereutes procyonoides
Naturvårdsverket
nilgås
Alopochen aegyticus
Naturvårdsverket
röd jättegunnera
Gunnera tinctoria
Naturvårdsverket
sidenört
Asclepias syriaca
Naturvårdsverket
smal vattenpest
Elodea nuttallii
Havs- och vattenmyndigheten