Hur övervakas effekt och säkerhet
av HPV vaccination
i det nationella programmet?
Bengt Andrae Joakim Dillner Björn Strander Ingrid Uhnoo Ingemar Persson
Medicinska riksstämman 2012
HPV-relaterad sjukdom
Cervixcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom globalt
Organiserad screening har reducerat problemet i Sverige
Vaccination mot HPV ger möjlighet till primär prevention även
av annan cancer och av kondylom
Men det tar lång tid innan cancermorbiditeten påverkas
Effekten och säkerheten måste utvärderas kontinuerligt
Och vaccination måste samordnas med screening
Flera aktörer måste samverka
Burden of disease
Kvinnor
Män
Antal
fall
Antal
fall
Cervixca
Vaginalca
Vulvaca
440
45
125
Oropharynxca
Analca
Penisca
30
48
103
83
89
Burden of disease
Kvinnor
Män
Antal
Därav
fall HPV16/18
Cervixca
Vaginalca
Vulvaca
440
45
125
300
14
40
Oropharynxca
Analca
Penisca
30
48
16
33
403
Antal
Därav
fall HPV16/18
103
83
89
56
68
22
146
Burden of disease
Kvinnor
Män
Antal
Därav
fall HPV16/18
Cervixca
Vaginalca
Vulvaca
440
45
125
300
14
40
Oropharynxca
Analca
Penisca
30
48
16
33
Kondylom
Larynxpapillom
Antal
Därav
fall HPV16/18
403
56
68
22
146
Därav
HPV6/11
Därav
HPV6/11
9000
8000
10
10
103
83
89
10000
9000
Hur övervakas effekt och säkerhet
av HPV vaccination
i det nationella programmet?
Bengt Andrae Joakim Dillner Björn Strander Ingrid Uhnoo Ingemar Persson
Medicinska riksstämman 2012