Uploaded by User695

lektion-se 20905 energi

Vad är energi?
Åsa Kallebo, Stenungskolan, Stenungsund – www.lektion.se
Vilken energi använde man på
stenåldern?
Elektricitet är energi och utan
elektricitet skulle vi inte kunna leva i
vårat moderna samhälle.
Elektriciteten har funnits i ca 100 år.
ENERGI betyder ungefär KRAFT
All energi kommer egentligen från
solen.
Solen gör så att allt på jorden kan
växa och leva.
Värme, ljus och elektricitet är olika
former av energi.
Vi använder energi till massor med
saker varje dag.
Hur får vi elektricitet?
Elektricitet kommer ur en
energikälla. Vad är en energikälla?
Där vi gör el kallas kraftstation.
Från kraftverken går det
kraftledningar dit elen ska
användas.
vattenkraft
Vattnet snurrar runt en turbin som
leds till en generator som gör
vattnets energi till elektricitet.
Vad som är bra med att använda
vattenkraft. Vatten finns alltid och
det kommer inte några avgaser från
vattenkraftverket. En ren energikälla
Vad som inte är bra med vattenkraft.
Där man bygger vattenkraften
förstörs växt- och djurlivet.
Kärnkraftverk
Hur fungerar ett kärnkraftverk? I en
reaktor klyver man atomerna som
gör att vatten kan koka och ångan
av det kokande vattnet driver
turbinen.
Vad som är bra med kärnkraftverk.
Den släpper inte ut några avgaser
och den är billig. Det är lätta att få
mycket el av dem.
Vad som inte är bra med
kärnkraftverk. Ger radioaktiv
strålning som är mycket farlig för
miljön och människor om den
kommer ut.
Vindkraftverk
Hur fungerar ett vindkraftverk?
Varför vindkraftverk är bra. Vind tar
aldrig slut och den släpper inte ut
några avgaser.
Det som inte är bra med
vindkraftverk. Propellern har ett
bullrande ljud och det behövs väldigt
många för att ge mycket elektricitet.
Solenergi
Solen ger mycket energi. Den gör
så att växter kan växa. Vi kan även
få elektricitet av den (solceller).
Solceller
Hur fungerar solceller?
Fördel (bra) med solceller. Solen tar
inte slut och inga avgaser.
Nackdelar (inte bra) med solceller.
Det är krångligt att tillverka solceller
och därför blir det ganska dyrt och
de fungerar bara när solen skiner.
olja
Hur får vi energi av olja? Vi kan elda
med olja och få värme och fordon
kan köra med olja (bensin)
Fördelar med olja. Det ger mycket
energi och är lätt att pumpa upp från
marken.
Fördelar med olja. Det ger mycket
energi och är lätt att pumpa upp från
marken.
Nackdelar med olja. När man eldar
med olja kommer det ut avgaser.
Oljan kan ta slut i marken. När man
pumpar upp oljan kan miljön
skadas.