Uploaded by jenny.wilstrand

Anpassat - Syror och baser

Syror och baser
I en ​neutral​ lösning är det lika många vätejoner (​H+​​ ) som
hydroxidjoner (​OH​-​)
I en ​sur​ lösning är det fler H
​ +​
I en ​basisk​ lösning är det fler O
​ H​-
Glöm inte titta på filmerna om syror och baser på
Studi.se​!
Om man blandar en bas (t.ex. NaOH) med en
syra(t.ex. HCl) blir det vatten och salt.
I​nd
​ i​ k​ ​at​ ​or​ ​er​
En indikator ändrar färg beroende på vilket pH lösningen har.
Det finns många olika indikatorer t.ex.
BTB
pH-skala/pH-papper
pH-skalan
På pH-skalan kan man läsa av vilket pH-värde en lösning har.
pH 7 är n
​ eutralt
pH under 7 är s​ urt
pH över 7 är b
​ asiskt
H​+
OH​-
Svaga syror
Starka syror
citronsyra
svavelsyra ​H2​​ SO​4
ättiksyra
salpetersyra ​HNO​3
mjölksyra
saltsyra ​HCl
myrsyra
Svaga baser
Starka baser
Bikarbonat
Natriumhydroxid NaOH
ammoniak
Syror används när
man tillverkar:
Baser används när man
tillverkar:
konstgödsel
konstgödsel
färg
färgborttagning
grönsaksinläggning
fixar stopp i avlopp
medicin
medicin
sprängämnen
bakpulver och tvål