Uploaded by editnagague

Edit Nagague processportfölj

Edit Nagague
Processportfölj, termin 2
Innehåll
Syfte
Materialvård
Färg 1, övning
Färg 2, övning
Färg 3, övning
Färg 4, uppgift
Färg 5, övning
Färg 6, uppgift
Färg 7, uppgift
Didaktisk seminarium A
Teckning 1
Teckning 2
Teckning och måleri 3
Färg 7, Uppgift
Form, Lera
Didaktisk seminarium B
Bildteori 1
Bildteori 2
Litteraturseminarium 1
Stopmotion
Foto 1
Foto 2
Litteraturseminarium 2
Slutreflektion
Syfte
Mitt syfte med processportföljen är att dokumentera mitt
arbete och arbetsprocessen för varje övning. Genom att
göra detta kan jag sedan blicka tillbaka på det jag gjort och
se sin (potentiella) utveckling och på så sätt utvärdera sitt
arbete. Se vad man har lärt sig, sina utmaningar, svagheter,
styrkor och så vidare.
Materialvård
När man har använt en pensel ska man tvätta den genom att
först torka av den med papper och sedan skölja den med
vatten. Sedan tar med lite tvättmedel/tvål i handen plus lite
vatten och tvättar ut färgen. Efter det sköljer man penseln
och låter den torka liggande.
Temperablocken rengör man genom att använda en pensel
eller svamp och vatten. Sedan lägger man den upp och ner
för att torka.
Färg 1
Övning
Vi fick i uppgift att hitta färggranna föremål i huset och placera
dessa i en ring efter färgcirkeln. Färgcirkeln består av de tre
primärfärgerna (gul, blå och röd), sekundärfärgerna (grön,
orange och lila) och tertiärfärgerna (färgerna mellan primäroch sekundärfärgerna).
Reflektion
Eftersom denna övning kräver att man måste gå runt och leta (i
vårt fall i hemmet) kan det lätt bli rörigt om man har många
elever som ska göra övningen samtidigt. Det skulle därför vara
bra att göra övningen i mindre grupper, men även då kan det
uppstå vissa problem om det till exempel finns få objekt i en
viss färg/nyans.
Vissa som gjorde denna övning hade lite problem med att
placera ut objekt i tertiärfärger. Om man gör övningen med
yngre barn skulle man isåfall bara ha med primär och
sekundärfärger.
Färg 2
Övning
Övningen var att måla primärfärgerna och få
sekundära och tertiära färger genom att blanda
med vatten och andra primärfärger
Centrala begrepp
Temperafärg
primärfärg
sekundärfärg
tertiärfärg.Kulör, valör och nyans. Färgcirkel,
färgtonkrets och materialvård
Färg 2, process
Jag började med att rita ett rutnät
på ett A3 papper. Sedan gjorde jag
en färgkombination i taget. Så tex,
jag börjar med den blåaste blå och
använder lite vatten för att få den så
mörk som möjligt. För att få en
ljusare nyans doppade jag penseln i
vatten, och fortsatte så tills jag hade
4 nyanser av den färgen. Sedan
blandade jag blått med lite rött för
att få en mörklila färg. Och sedan
satt jag sa i någon timme tills jag
fått alla färger och nyanser på
pappret. Jag var dock tvungen att
göra om vissa färger i efterhand.
Sedan klippte jag då ut alla rutor
och la dom i en cirkel (se nästa bild)
Färg 2, reflektion
Trots att denna övning var ganska enkel hade jag lite svårt att
utföra den. Jag har inte målat med vattenfärg sen högstadiet och
målar bara med akryl på fritiden, så för mig var det svårt att få till
tertiärfärgerna. Men jag är i alla fall nöjd med resultatet.
Om jag skulle hålla denna övning i en klass i låg- eller mellanstadiet
skulle jag gör den lite enklare (beroende på barnens ålder). Till
exempel att de bara ska måla primärfärgerna och
sekundärfärgerna, eller att det räcker med kanske två eller tre
nyanser av varje färg. Då får eleverna prova på att blanda färg, men
det blir inte för komplicerat och tidskrävande.
Färg 3
Övning
Varje SA:grupp blev uppdelade i mindre
grupper och varje grupp fick tre
begrepp. Av dessa tre skulle vi sedan
välja två och gestalta de med
gouachefärg, utan att använda ord eller
symboler. Sedan skulle de övriga i
SA:gruppen gissa vilka begrepp som
gestaltats.
Centrala begrepp
-Plastiskt skikt, det vill säga färg och
form
-Linje, form, yta, textur, format
Smärta och Värma
Färg 3, reflektion
Denna övning tog ett tag att genomföra. för
att hinna med den på en vanlig bildlektion i
grundskolan kan man hoppa över vissa steg
istället för att eleverna först ska prata ihop sig
två och två skulle man först som lärare själv
kunna gå igenom de olika känslorna och
dess innebörder på ett tydligt sätt så
eleverna kan börja direkt utan att behöva
diskutera.
man kan ju till och med, om man har kort
om tid, inte hålla det hemligt vilken känsla
man har målat, alternativt låta eleverna gissa
vid nästa tillfälle
Två av skisserna som jag gjorde innan vi valde
begrepp
Färg 4
Genom att använda tekniken
pappersmosaik skulle vi göra en
bild som förklarar ett begrepp (om
färglära). Jag valde begreppet
komplementfärg, dvs de färgerna
som passar bra och framhäver
varandra. Såsom gul och lila, blå
och orange. Mönstret är inspirerat
av mosaiken som täcker äldre
byggnader i Lissabon.
Färg 4, process
Jag började med att på ett A3 papper måla de färger som jag behövde. Sedan skissade jag mönstret
på ett annat A3 papper och klippte ut rutor och former som jag sedan limmade på pappret. Målet var
att göra en mosaikruta för varje komplementfärgspar, men detta tog så lång tid så jag nöjde mig med
två stycken. Jag fuskade lite när jag gjorde den andra, i blått och orange. Jag täckte först hela rutan
med oranga bitar, sedan limmade jag helt enkelt fast de blå bitarna över. Detta gick mycket fortare
och var lite roligare än den första metoden där jag var tvungen att klippa mindre bitar.
Färg 4, reflektion
Jag kan se vissa utmaningar med att göra denna i en övning i ett klassrum med yngre barn.
Dels kan det bli rörigt eftersom man måste klippa och klistra, vissa av barnen kanske blir
rastlösa och tappar fokus. Sedan är det möjligt att det kan bli svårt för eleverna att komma på
ett motiv på kort tid, sedan skissa, planera, klippa och klistra. Det är väldigt många steg i denna
övning. Jag tänker att man också kan dela upp eleverna i tre grupper så får vardera grupp t.ex.
en färgkombination (komplementfärgerna, alltså). Om det behövs kanske man också kan ge
eleverna förslag på motiv
Lgr11:”skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material”
Färg 5
I denna övning skulle SA:gruppen sitta i ett
zoommöte och använda whiteboard-funktionen.
Vi skulle sedan bara måla fritt, “följa handens
rörelse” som Torben sa, till hela ytan var täckt..
Vi satt alla och målade samtidigt. Vi var väldigt
fokuserade och kom sent på att vi knappt pratat.
Sedan skulle vi hitta figurer eller former i
målningen vilket vi tyckte var väldigt roligt. Vi
hittade några djur, kroppsdelar och en korv.
Färg 6
Efter att ha gjort målningen till
den förra övningen hade vi hittat
figurer och former i målningen.
Nästa steg var att fundera över hur
figurena skulle se ut i 3d.
Figurerna skulle vi sedan skapa
med återbruksmaterial och papier
marché och sedan måla med
tempera- eller gouachefärg. Till
höger är min färdiga figur, som
föreställer en katt.
Lgr 11: skapa bilder med digitala och
hantverksmässiga tekniker och verktyg
samt med olika material,
Färg 6, process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Min valda figur
Ihoptejpad frigolit/plast (som
en nyköpt dator var i)
Figuren efter kacheringen
(glömde ta bild på denna steg)
och sedan målad med 3 lagar
gouachefärg
Kattens ögon och nos skissad i
blyerts
Dekorerade katten med lite
former och prickar
även baksidan blev dekorerad
Sedan målade jag med svart
färg konturer
Färg 6, reflektion
Utmaning i klassrum: Det var många steg i denna övning så om man skulle göra detta projekt på
en bildlektion skulle man behöva dela upp övningen i steg. Första lektionen kan eleverna göra den
gemensamma målningen och sedan hitta former eller figurer. I nästa lektion kan fundera hur
figuren kan se ut i 3d och sedan skissa, kanske hitta material och hitta material till stommen. På
nästa lektion kan de börja måla, och så vidare…
Det kan vara nödvändigt att förtydliga att det inte behöver vara en realistisk skulptur, utan att de
får använda fantasin, så länge de håller sig till den valda figuren från den gemensamma
målningen.
Lgr 11: “skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material”
Färg 7
Vi fick i uppgift att välja ut en barnkonvention och gestalta
denna utan att använda text eller slagord.
Vi skulle “använda visuella effekter och principer samt olika
element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta,
textur, valör, volym.”
Min bild kommunicerar budskapet “inget barn får utsättas
för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och
familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för
olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.” (nr 16).
Boken föreställer en dagbok. I bakgrunden står en kopp te.
Jag valde att måla koppen för att jag kopplar te till kvällar
när man sitter och varvar ner, kanske skriver något i ljust en
dagbok eller läser en bok.
Färg 7, process och reflektion
Process
Bilden är på skissen jag gjorde på ett A4. Sedan skissade jag på ett A3
papper och målade. Jag använde akrylfärg i silver på koppen och boken
för att ge bilden en magisk känsla.
Reflektion
För det första kan det nog vara bra att gå igenom med eleverna vad en
barnkonvention är. Man skulle kunna ge eleverna en barnkonvention
som de ska kommunicera. Man kanske också kan ge eleverna lite tips
på objekt som de ska måla (om det behövs).
Lgr 11
“Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”
Didaktiskt seminarium A (komplettering)
Det finns 7 st byggstenar. En bild innehåller minst en av dessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Linje: mest grundläggande för skapa en bild.
Form: geometriska former: bygger ofta på raka linjer och kantiga hörn (förutom ovala och runda)
organiska former: naturligt utseende, former som härstammar från naturen. Förmedlar känsla.
Färg: primärfärger (går ej att blanda till av andra färger), sekundärfärgerna (fås fram genom att
blanda två primärfärger), och tertiärfärger (de färger som ligger mellan primär- och
sekundärfärgerna i färgcirkeln)
Valör: Hur ljus eller mörk en yta är på en skala. Monokromatiska: samma färg men olika valörer
Textur: stil/illusion på en yta. Hur det “känns”.
Volym: byggsten som gör en form 3d. Höjd, bredd, längd. En cirkel blir ett klot, en fyrkant blir
kub, trekant - kon och så vidare.
Yta: viktiga delar, mellan eller runt. Bakgrund, förgrund, mellangrund -> skapar djup
Didaktiskt seminarium A (komplettering)
Reflektion
Jag tycker att de sju byggstenarna är värda att lära sig. Man får verktyg som är bra att ha
när man gör en bildanalys och när man målar och tecknar. Om man har lärt sig om
byggstenarna vet man hur man kan ge en målning eller teckning olika effekter som djup,
yta och perspektiv.
Efter att ha sett klippet om de sju byggstenarna med elever skulle de i grupper efter att
ha sett filmen sitta och diskutera och repetera det de sätt. En övning skulle kunna vara att
de får titta på olika målningar och diskutera om de kan se byggstenarna på bilden. På så
sätt ser de hur byggstenarna kan användas i praktiken.
Teckning 1 (djur)
Vi fick välja utifrån en lista ett djur som vi
sedan skulle rita i med kol eller blyerts. Vi
skulle rita djuret på en minut och sedan på 30
sekunder. Vi skulle inte ha med detaljer men
få fram djurets karaktär och anatomi.
Det jag lärde mig är att det ibland kan vara
bättre att inte tänka så mycket när man ritar
utan bara gå på känsla. Det kan bli roligare att
rita när man inte har höga krav på
slutresultatet.
Teckning 2 (stilleben)
Andra uppgiften var ett teckna ett stilleben.
Jag valde att rita objekten som stod framför
mig på mitt skrivbord (plus de två långa ljusen
på vänster sida, insåg dock i efterhand att det
skulle vara max tre objekt).
Teckning 2 (stilleben), reflektion
Förutom att jag i efterhand insåg att jag hade för
många objekt i min teckning är jag nöjd med
mitt stilleben Målar mycket på fritiden men
tecknar aldrig med blyerts, tycker det är roligare
att använda färg. Men denna övning var väldigt
rolig.
Om jag skulle göra denna uppgift med elever i
årskurs 4 skulle jag i förväg ställa ut objekt på
varje bord som de ska rita av. Jag skulle valt objekt
som inte är för svåra att rita av. Enkla former som
de jag ritat av, typ ljus, kanske frukt, koppar...
Teckning 2
Övningen gick ut på att rita ett surrealistiskt
landskap, med förgrund, mellangrund och
bakgrund. Dessa tre plan ger bilden djup.
Byggnaden på höger sida är förgrunden,
trädet är i mellangrunden och sjön är i
bakgrunden. Jag försökte få med en tydlig
horisont genom att rita en sol som går ner vid
horisonten över sjön i bakgrunden. Ormen
från förra övningen finns med i bilden, men
här som något slags sjömonster som simmar i
sjön.
Teckning 2, reflektion
Jag tror att denna övning skulle fungera bra att göra med elever i grundskolan utan att förenkla
den. Eleverna skulle nog, precis som jag, tycka att det är roligt att göra ett surrealistisk landskap
(mitt kanske inte var tillräckligt surrealistiskt för övningen..). Det är också en bra övning att göra
efter att man lärt sig begrepp som luftperspektiv (ju längre bort som ett objekt är desto ljusare
nyans är det), storleksperspektiv (ju längre bort ett objekt är desto mindre blir det för ögat),
överskärning (objekt som överlappar varandra ger bilden mer djup), skuggning (slag- och
självskugga skapar också mer djup) och centralperspektiv (alla linjer möts i mitten av bilden)
Teckning 3 (med färg)
Övningen gick ut på att med temperafärg måla en
djungel med ett djur som gömmer sig. Bilden ska ha
en förgrund, mellangrund och bakgrund.
Jag glömde ta kort på processen men jag började i
alla fall med att skissa i blyerts. Sedan målade jag i
lager, till exempel att jag först målade bäcken i en blå
färg och i nästa lager målade med andra nyanser av
blått. Jag målade konturer i svart för att jag tyckte den
var för rörig innan.
Teckning 3, reflektion
Jag tror att denna övning skulle vara väldigt rolig att göra med elever i ett klassrum. Jag
skulle nog först visa eleverna Henri Rousseaus målningar. Dels för att jag tycker de är väldigt
fina men också för att ge de lite inspiration. Annars tror jag faktiskt inte att övningen
behöver anpassas så mycket. Kanske att de yngre eleverna inte behöver tänka på att ha
med förgrund och så vidare utan att de får rita mer fritt. Syftet skulle vara att de får träna på
att använda och blanda temperafärg.
Form / lera
SA:gruppen fick i uppgift att gestalta en visa. Min grupp
fick visan:
“En kulen natt, natt, natt
min båt jag styrde
på havets vågade, vågade, våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade, sågade, såg
på havets vågade, vågade, våg
långt ner i djupetti, petti, pe
en fisk jag såg, och det var du…”
Lgr 11: “• kommunicera med bilder för att uttrycka
budskap, skapa bilder med digitala och
hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material, undersöka och presentera olika ämnesområden
med bilder”
Didaktiskt seminarium B
Kamratrespons
Efter att mina klasskamrater hade kollat på mitt resultat av färg 7 fick jag lite blandade kommentarer.
De flesta tolkade min målning “rätt”, det vill säga på det sättet jag själv tolkade den. De flesta skrev
något i stil med att journalen symboliserar privatliv och tekoppen ett lugn.
Inlämningsuppgift, sammanfattad
Jag är nöjd med mitt resultat trots att jag stötte på utmaningarna. Målningen blev inte så jag ville
men jag lyckades uppenbarligen förmedla syftet med uppgiften och min valda barnkonvention. Att
reflektera utifrån de sju kriterierna var väldigt givande eftersom man då blev tvungen att tänka på
processen och ens förmågor, och vad man kan förbättra.
Bildteori 1, bildgenrer
Här är några genrer som
jag valde till uppgiften.
1a spalten: propaganda
2a spalten:
reportagebilder
3e spalten: satir
Bildteori 1, diskussion
I grupper diskuterade vi bilderna vi tagit fram. Vi kom fram till att bilder i samma genrer
har ett gemensamt tema. vi kom fram till att bilden på de svenska partiledarna har som
syfte att visa ledarnas mänskliga sida, att de är som vilken vanlig person som helst.
Vi pratade också mycket om sociala medier och “influencers” och deras påverkan på
samhället, speciellt på unga människor.
Bildteori 2, bildanalys
Lgr 11: “analysera historiska och samtida
bilders uttryck, innehåll och funktioner”
Sammanfattning av min bildanalys:
Jag skrev om hur färgerna känns väldigt
harmoniska och vackra i denna bild, och
hur djurens kläder matchar med
möblerna, väggfärgen och gardinerna.
Jag skrev också om djuren och vad de kan
symbolisera samt att de bidrar till en
mystik.
Litteraturseminarium 1 (sammanfattning)
Bildtraditioner: Bildämnet har fokuserat på olika områden genom tiden. De tre traditioner som Åsen nämner:
teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel. Dessa traditioner
finns kvar än idag, men det beror på vilken läraren följer. När jag gick i grundskolan lärde vi bara oss om bild
som avbildning.
Lgr 11: Syftet förklarar varför ämnet är ett huvudämnet och vad ämnet har för mål. Det centrala innehållet
säger vad som ska finnas med i undervisningen för varje årskurs (åk 1-3, 4-6, 7-9). Kunskapskrav handlar om
ämnets utveckling, mål för eleverna, det vill säga betygskriterier.
Lgr 11 beskriver också hur elever ska arbeta och skapa bilder med digitala verktyg. Detta arbete är anpassat
efter elevernas åldrar.
De didaktiska frågorna inom bildämnet: Vad kan gestaltas? Som ett tema eller ett budskap. I vad kan det
gestaltats? Med digitala verktyg, olika hantverk som lera, teckning eller färg. Och hur kan det gestaltas? Hur
man kan förmedla ett budskap kan eleverna lära sig genom bildanalys.
Stopmotion
Uppgiften var att göra en stopmotionfilm. I filmen skulle något ske och sedan konsekvensen av det
som skett. Vår (min, Yaminas och Jasmines) film handlade om en figur som blir kär i snögubben som
den byggt. Solen kommer fram och snögubben smälter. Den gröna figuren blir då förkyld och ledsen.
Länk till filmen: https://youtu.be/qT1En8igSrE
Stopmotion, process
Här är några utvalda bilder från processen!
Vi började med att tänka ut en handling och skissade på
hur figurerna och miljön skulle se ut. Sedan gjorde vi
figurerna, den gröna figuren, snögubben och solen, i lera.
Vi målade bakgrunder på A3 papper och klistrade dem
på insidan av en kartong. Sedan började vi fota! Jasmine
skötte ljuset, Yamina skötta figurernas rörelse och jag tog
kort med iPaden. Sedan satt vi tillsammans och
redigerade: gjorde vissa foton längre (i sekunder alltså),
lade till ljud och musik.
Stopmotion, reflektion
Detta var den roligaste lektionen sedan programmets start. Vi skrattade under hela tiden,
speciellt när vi satt och redigerade filmen. Om vi tyckte detta var roligt är jag övertygad om att
barn också skulle tycka om att göra stop motionfilm. Om jag gör denna uppgift med barn
skulle jag kanske förenkla den beroende på barnens ålder. Figurerna och handlingen behöver
inte vara så detaljerade. Huvudsaken är att de ska få testa på stopmotion och
redigeringsprogram, men tycker framför allt att det ska vara roligt!
Lgr 11: “skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material”.
Foto 1, porträtt
Denna bild är tagen i klassrum 210 framför
whiteboardtavlan. Bakgrunden är en blå
bild på min dator och det röda ljuset fick vi
fram genom att täcka en lampa med rött
silkespapper. Målet var att leka med färger.
Den personliga saken är Cindys hår. För
oss svarta betyder hår mycket och flätor
har en väldigt lång historia och kultur.
Foto 1: porträtt, redigeringsprocess
När jag redigerade denna bild i
Photoshop fix lekte jag mest med
dessa redskap:
Jag använde också “laga
fläck”-verktyget för att ta bort
hårstrån som stack ut från flätan
som hänger framför Cindys ansikte.
Sedan gjorde jag också skuggorna i
hennes ansikte mörkare.
Foto 1: landskap
Dessa två bilder är tagna på Uppsalas
domkyrka. Första bilden är tagen på en
gata som vi ofta går på när vi på kvällarna
går till studentnationer. Trots att man
säkert har gått där hundra gånger i sitt liv
blir man alltid förvånad över hur fin
kyrkan är. Samma gäller för närbilden
som jag tog samma kväll.
Foto 1: landskap, process
Såhär såg bilderna ut innan jag redigerade
dem. Det jag gjorde var samma steg som
porträttbilden, det vill säga att jag använde
dessa verktyg:
Sedan använde jag laga-verktyget för att ta
bort lyftkranen som syns på höger sida om
kyrkan.
Foto 2
Övningen var då att tolka temat “ett oväntat besök”. Bakgrunden är
en bild som jag tog på vägen till småland, någonstans utanför
Jönköping skulle jag tro. Framför oss kör en självkörande leksaksbil.
Processen
Jag tog en bild på en leksaksbil som familjens katt brukar leka ur
vinkeln som man skulle se om man faktiskt såg bilen på vägen. I
photoshop mix ändrade jag på exponeringen, skuggor och högdalar.
Skuggan under bilen fick jag till genom att klippa ut skuggan som
fanns med på originalbilden, gjorde den svartvit så att den skulle
matcha asfalten och använda sen “blanda” för att få skuggan att se
naturlig ut.
Foto 1 & 2, reflektion
Lgr 11: “kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med
digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material”
Jag tror att liknande övningar skulle vara roliga och lärorika att göra med elever i
skola. Om det är elever i högstadiet kan man ge övningarna som läxor det vill säga
att de får ta bilder på fritiden och sedan redigera de i skolan. Men gör man denna
övning med yngre elever kan man ju inte ta för givet att alla har en smartphone,
isåfall får de göra uppgiften i skolan (med skolans iPads eller kameror, om det
finns).
Litteraturseminarium 2, diskussion
Detta kom vi fram till när vi diskuterade i grupp 1:
-I början av ett filmarbete kan det lätt bli rörigt. Eleverna vill komma igång så fort som möjligt
och skippar gärna de förberedande stegen. Det vill säga att skriva manus och planera arbetet.
- När man undervisar med eller om datorer i t.ex. en datorsal kan eleverna bli distraherade av
allt som finns att göra på internet. Läraren måste vara tydlig i sin redovisning/när den förklarar
uppgiften och sedan se till så att eleverna gör det de ska.
Slutreflektion
Den här kursen har trots allt varit väldigt mysig och rolig (trots att det varit lite rörigt
och tråkigt att sitta hemma, såklart). Jag har lärt mig mycket tack vare att vi har fått
arbeta med så många olika tekniker och material, som jag inte skulle gjort på egen
hand. Det jag är mest nöjd med är stop motion filmen och porträttbilden. Det var
länge sedan som jag hade så roligt i skolan. Det är vissa resultat som jag inte är så
nöjd med, t.ex. övning teckning 2 och färg 7. Detta tror jag berodde på att jag inte
planerade tillräckligt mycket utan körde på första bästa idé. Men jag tar med mig
lärdomar från mina misstag.
Jag vet att allt vi lärt oss hittills i denna termin kommer påverka mitt yrkesliv mycket.
Vi har fått många exempel och idéer på övningar som man kan göra med elever och
hur de kan anpassas för olika åldrar och didaktiska utmaningar.
Tack för denna kurs!
(Bilden på första sidan av denna powerpoint är målad av min 12åriga lillasyster)
Edit Nagague
Processportfölj, termin 2