Unga, sex och Internet

advertisement
Unga, sex och Internet
Carl-Göran Svedin
professor, överläkare, Linköpings universitet
Gisela Priebe
dr med.vet., leg. psykolog/psykoterapeut, Lunds universitet
Ungdomsstyrelsen 2013
Carl Göran Svedin, Gisela Priebe:
Unga, sex och Internet
2009
Kapitel 3 i:
Ungdomsstyrelsen:
Se mig – Unga om sex och Internet.
Ungdomsstyrelsen 2013
Översikt









Varför gjordes undersökningen?
Några begrepp
Hur var undersökningen utformad?
Varför använder unga Internet i sexuella syften?
Finns det ungdomar som säljer sex?
Hur många unga exponerar sig sexuellt via Internet?
Riskbeteende
Hur är situationen för homo- och bisexuella ungdomar?
Stöd
Ungdomsstyrelsen 2013
Varför gjordes undersökningen?
Ungdomsstyrelsen 2013
Handlingsplan mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål
(Skr. 2007/08:167)
Brottsförebyggande rådet (2010)
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
En första uppföljning av regeringens handlingsplan
Ungdomsstyrelsen 2013
Uppdrag
Åtgärd 34: Regeringen avser att ge Ungdomsstyrelsen i
uppdrag att göra en studie bland flickor och unga kvinnor,
pojkar och unga män om deras attityder till och
erfarenheter av exponering av sexuell natur på Internet och
genom interaktiva medier samt deras attityder till och
erfarenheter av sexuella tjänster mot ersättning.
Ungdomsstyrelsen 2013
Dessutom särskilt beakta

erfarenheterna från betänkandet
”Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71)

belysa situationen för homo- och bisexuella ungdomar
samt unga transpersoner
Ungdomsstyrelsen 2013
Sexuell exploatering
Unga, sex och
Internet
2009
3 500 deltagare
The Baltic Sea
Regional Study
on Adolescents’
Sexuality
2003/2004
Sverige, Norge,
Estland, Litauen,
Polen, Nordvästra
Ryssland
Databas:
20 000 individer
Island
Nordvästra
Ryssland
Finland
Norge
Sverige
Danmark
Lettland
Litauen
*Lund
Tyskland
Estland
Polen
Ungdomsstyrelsen 2010
Några begrepp
Ungdomsstyrelsen 2013
Epidemiologi: Hur vanligt är det?
Incidens = antal upptäckta fall per år
Prevalens = förekomsten i befolkningen
Ungdomsstyrelsen 2013
Avgränsningar och överlappningar
Sexuella
övergrepp
Psykosociala
problem
Problematiskt/
riskfyllt
internetbeteende
Grooming
Sexuell exponering
Internetrelaterade
sexuella
övergrepp
Sexuell
exploatering
Gisela Priebe
Ungdomsstyrelsen 2013
Trafficing
Prostitution
Sexuella
övergreppsbilder
Samband
Sexuella övergrepp
Kvinnomisshandel
Barnmisshandel
Omsorgssvikt
Sexuella övergrepp
“Det händer att människor övertalas,
pressas, eller tvingas till sexuella
handlingar som de inte kan värja sig emot.
 Har du varit utsatt för något av följande
mot din vilja?”

Polisanmälda fall av misstänkt sexuellt
övergrepp mot barn 0-15 år, Sverige
1. Våldtäkt, försök till våldtäkt
Sammanlagt 4936 anmälningar 2011
+ 14%
2. Sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande + 7%
3. Sexuellt ofredande
- 2%
Comparison - Sweden 2004-2009
Sometimes people are persuaded, pressed, or forced
to do sexual activities they cannot protect themselves
from?
Have you been exposed to any of the following
against your will?
2004
2009
girls/boys
%/%
Girls/boys
%/%
27.4 / 8.5
9.1 / 2.5
4.9 / 3.0
3.2 / 1.9
10.5 / 4.7
8.1 / 2.6
You have had oral sex (b)
5.8 / 3.4
4.2 / 1.8
You have had anal sex (c)
2.5 / 1.6
1.7 / 1.0
13.5 / 5.5
10.0 / 3.1
Somebody exposed himself/herself indecently to you
You masturbated somebody else
You have had sexual intercourse (a)
Any form of “penetrative” sex (a,b,c)
Avslöjande av sexuella övergrepp (n = 1,493)
Priebe, Svedin, 2008
_________________________________________________________________________________
Kunde prata med någon …
Flickor
_____________
n = 1,244 (%)
Pojkar
__________
n = 249 (%)
χ2 (df = 1)
p
_________________________________________________________________________________
Någon
1,013 (81.4)
172 (69.1)
19.34
<.001
Mamma
351 (28.2)
43 (17.3)
12.80
<.001
Pappa
160 (12.9)
34 (13.7)
0.12
.734
Syskon
187 (11.6)
29 (11.6)
1.92
.166
Vän i min egen ålder
781 (62.8)
111 (44.6)
28.58
<.001
Vuxen släkting eller vän
111 (8.9)
33 (13.3)
4.46
.035
Professionell person
117 (9.4)
7 (2.8)
11.85
.001
128 (10.3)
48 (19.3)
16.12
<.001
91 (7.3)
11 (4.4)
2.74
.098
Annan person
Händelsen blev anmäld till
sociala myndigheter eller polisen
Allvaret i sexuella övergreppen och avslöjande, flickor
(n = 1,244)
Kunde prata med…
Någon
Ej kontakt
N = 116
N (%)
Penetration
N = 280
N (%)
p
(5.2)
153 (18.0)
72
(25.7)
<.001
Vän I min egen ålder
77 (66.4)
539 (63.6)
165 (58.9)
.267
Mamma
76 (65.5)
232 (27.4)
43 (15.4)
<.001
Pappa
42 (36.2)
102 (12.0)
16
(5.7)
<.001
Syskon
35 (30.2)
125 (14.7)
27
(9.6)
<.001
Annan person
12 (10.3)
85 (10.0)
31 (11.1)
.882
(3.4)
61
(7.2)
52 (18.6)
<.001
Vuxen släkting eller vän
18 (15.5)
72
(8.5)
21
(7.5)
.029
Händelsen blev anmäld till
sociala myndigheter eller
polisen
17 (14.7)
47
(5.5)
27
(9.6)
<.001
Professionell
6
Kontakt
N = 848
N (%)
4
(Priebe & Svedin, 2008)
Barnpornografibrott
BrB 10 kap (10a)
Reporterade
fall
Varav Internet
relaterade
fall
- 99
-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
0
239
374
396
351
600
553
368
343
336
345
54
272
272
252
Ytterligare 20 barn (30
totalt) inklusive
”Örebropedofilens” 10
barn.
(2003)
Ungdomsstyrelsen 2013
Utnyttjande av barn för sexuell posering
BrB 4 kap (1:a §)
Reporterade
fall, alla
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-
-
-
44
20
70
70
127
Trafficing
BrB 4 kap (1:a §)
-02
Reporterade
fall, alla
Varav barn
under 18 år
-
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
22
29
44
27
15
15
31
9
Hur var undersökningen
utformad?
Ungdomsstyrelsen 2013
Enkät











88 frågor
Skola – webb
Livsstil och hälsa
Sexualitet
Fysiska och sexuella övergrepp
Sälja sex
Sexuell exponering
Internetanvändning
Pornografi
Stöd
Sexuell orientering
Ungdomsstyrelsen 2013
Skolundersökningen




representativ
3 503 deltagare (svarsfrekvens 60%)
5 oseriösa exkluderade
3 432 svarade ”man” (46,4%) eller ”kvinna” (53,6%),
medelålder = 18,3 år (16-23 år)
Ungdomsstyrelsen 2013
Medlemsundersökningen



Samtliga RFSL-medlemmar födda 1984-1991
362 deltagare (svarsfrekvens 55,7%)
Medelålder: 21,4 år (17-25 år)
Ungdomsstyrelsen 2013
Varför använder unga Internet i
sexuella syften?
Ungdomsstyrelsen 2013
Ungas användning av Internet

Majoriteten använder Internet dagligen

Många har en dator med Internetanslutning på sitt rum
Ungdomsstyrelsen 2013
Varför använder människor Internet i
sexuella syften?
tillgänglig (Access)
 prisvärd (Affordability)
 anonym (Anonymity)
= Triple A Engine (Cooper, 1997)


accepterad (Acceptability) (King, 1999)
Ungdomsstyrelsen 2013
Sexualitet och Internet
Flirta med andra
 Leta kärleksrelation
 Leta sexpartner
 Söka kunskap om sex
 Titta på pornografi
 Läsa erotiska texter
 Chatta med andra om sex
 Köpa sexprodukter
(18-24 år, Daneback & Månsson, 2009)






Finna likasinnade på virtuella mötesplatser med fokus på sexualitet
Lägga ut bilder på bedömningswebbplatser
Ha webbcam-sex
Sälja eller köpa sexuella tjänster
Sprida sexuella bilder och filmer
Speciellt för ungdomar: att utforska sin sexualitet
Ungdomsstyrelsen 2013
Finns det ungdomar som säljer
sex?
Ungdomsstyrelsen 2013
Sälja sex mot ersättning
“Det händer att människor frivilligt deltar I
sexuella handlingar mot ersättning.
 Har du någon gång sålt sexuella tjänster?”

Att sälja sex mot ersättning
(prevalens, anonyma enkätstudier i Sverige)
studie
Grupp, ålder
Män %
Kvinnor %
Totalt %
Svedin & Priebe, 2004
gymn. år 3
1,8
1,0
1,4
Svedin & Priebe, 2009
gymn. år 3
1,7
1,2
1,5
Svedin & Priebe, 2009
RFSL-medl., 18-25 år
14,5
3,7
7,2
Ungdomsstyrelsen, 2009
16-25
1,7
1,7
1,7
Abelsson & Hulusjö, 2008
Ungd. > 18 år (webb)
11,4
7,4
9,1
Näslund & Ahlgren, 2006
18 år
5,2
3,3
4,1
Näslund, Ahlgr., Rosander, 2009
gymn. år 3
2,9
0,7
1,9
Lewin, 1998
16-74
0,5
0,3
Kuosmanen, 2008
18-74
1,4
1,2
Daneback & Månsson, 2009
18-24
25-65
2
2
1
2
Ungdomsstyrelsen 2013
1,2
Selling sex, girls and boys (2004)
Frequency
Norway
Sweden
Lithuania
Estonia
Poland
All
Girls
N=1911
N=1488
N=1155
N=248
N=1037
N=4802
Yes
No
0.3
99.7
0.9
99.1
2.6
97.4
2.4
97.6
1.1
98.9
N=1317
N=1235
N=268
N=1125
N=4707
1.0
99.0
1.2
98.8
4,1
95.9
3.8
96.2
Boys
Yes
No
1.1
98.9
N=762
4.3
95.7
2.5
97.5
Ungdomar som säljer sex
(Svedin & Priebe, 2009)



Vad? Visa sitt könsorgan för någon, låta sig fotograferas
eller filmas naken, onanera åt någon, oralsex, samlag,
analsex, låta sig fotograferas eller filmas i sexuella
situationer
Hur gammal första gången? Genomsnittsålder 14,9 år
Hur ofta? 80% av dem som sålt sex har gjort det < 5
gånger
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur kom du i kontakt med köparen?
Gymnasieungdomar i år 3
(Svedin & Priebe, 2004, 2009)
2004
%
2009
%
På krogen, diskotek eller annat uteställe
Genom kompisar
Genom vuxen/vuxna
Genom eskortverksamhet
På gatan
18,3
33,3
3,3
1,7
10,0
23,5
25,5
11,8
11,8
13,7
Genom Internet
Via öppet chattforum
Via en community där jag är medlem
Via msn eller liknande program
Via min hemsida
På annat sätt via Internet
16,7
56,9
25,5
29,4
29,4
9,8
7,8
På annat sätt
11,7
15,7
Typ av ersättning
(Svedin & Priebe, 2009)

Pengar

Mat, boende, droger (män)

Alkohol, cigaretter, kläder, musik och smycken (kvinnor)

Erbjudande om modelljobb
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur mår unga som har sålt sexuella tjänster?
70
60
50
män, sålt sex
män, ej sålt sex
kvinnor, sålt sex
kvinnor, ej sålt sex
40
30
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Signifikanta skillnader: psykiska symptom, självkänsla
Ungdomsstyrelsen 2013
Selling sex and psychosocial correlates
Arch Sex Behav (2007) 36:21-32
Item
Girls
Adjusted OR
Boys
Adjusted OR
Any form of sexual abuse
10.9*
7.5**
Any form of sexual abusive behaviour
10.2***
7.7***
6.9***
3.2**
18.2***
9.4***
5.2*
6.6***
Pornography, seen violent pornography
“
child pornography
“
sex with animals
Logistic regression with selling sex as independent variable and adjusted for being an immigrant, educational program, and parental employment.
Selling sex and psychosocial correlates
Arch Sex Behav (2007) 36:21-32
Item
Mental health
Girls
Adjusted OR
Boys
Adjusted OR
4.0**
Conduct problems (last year)
14.7***
Smokes every day
2.4*
Drinks alcohol once a week or more
4.8***
3.2***
Ever used hashish or marihuana
3.9**
2.2*
Ever used cocain, heroin or drug related pills as
ecstasy
5.3***
Logistic regression with selling sex as independent variable and adjusted for being an immigrant, educational program, and parental employment.
Sälja sex och erfarenhet av sexuella övergrepp
Sålt sex:
78% också utsatta för någon form av sexuella övergrepp
51% också utsatta för penetrerande övergrepp
Utsatt för någon form av sexuella övergrepp:
6,9% sålt sex (jf 0,4% av de ej utsatta)
Utsatt för penetrerande sexuella övergrepp:
11,1% sålt sex (jf 0,8% av de ej utsatta)
Tidsföljd sexuellt övergrepp – sålt sex:
65% övergrepp före sålt sex
14% övergrepp och sålt sex samma år
Ungdomsstyrelsen 2011
Sälja sex och självskadebeteende
N
Ej något
 Sålt sex
 Självskadat sig
 Både och
 Ej svar

3134
34
104
14
212
Ungdomsstyrelsen 2013
%
89.6
1.0
3.0
0.4
6.1
Sälja sex och självskadebeteende
Skadat högst 0+1/2+3
Ej något Sålt sex Självskada
N=
3134
34
104
Rosenberg <20 p
19.0
38.2
58.7
SCL25 >80 p
18.1
51.5
76.7
KASAM <25 p
25.4
66.7
61.4
M care < 20 p
18.5
40.6
59.0
P care
18.8
45.5
54.1
M overprot <80 p
17.2
43.8
45.5
P overprot
16.5
42.4
44.3
Sexuella övergrepp (SÖ) 15.7
76.5
31.7
Penetrerande SÖ
5.8
61.8
20.2
Ungdomsstyrelsen 2013
Både
och
14
75.0
92.3
84.6
69.2
88.9
50.0
55.6
92.9
35.7
Sexuell exploatering - Internets roll

Kontaktarena och nätverk

Sälja sex online

Spridning av sexuella bilder och filmer
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur många ungdomar
exponerar sig sexuellt via
Internet?
Ungdomsstyrelsen 2013
Under de senaste 12 månaderna hade …



18% lärt känna någon på nätet som de blivit kära i och
av dessa hade 81% träffat personen i verkligheten
14% blivit kränkta av grovt sexuellt språk när de chattat
med någon de enbart känt via nätet
4% lagt ut sexuella bilder av sig själva på nätet eller
mobiltelefon
Ungdomsstyrelsen 2013
Kärlek och frivillig sex på nätet
Act
Boys %
Girls %
Diff.
Online sexual exposure (a-d)
19.2
22.3
<.05
a) Flashed in a webcam/mobile
11.9
16.4
<.001
b) Posted scantily clad pic/film
11.0
8.7
<.05
c) Masturbated on webcam
6.1
4.9
d) Had sex on webcam
3.4
1.2
<.001
Jonsson, Priebe, Bladh & Svedin (in press). Voluntary sexual exposure online among Swedish youth – social background, Internet
behavior and psychosocial health. Computors in Human Behavior.
Ungdomsstyrelsen 2013
Kärlek och frivillig sex på nätet
Social background: index group/referens group
Act
Boys
Girls
Own education (program)
-
-
Living situation
-
↓
Parents employment
-
-
Education father
-
-
Education mother
-
-
Financial situation
-
↓
Immigrant/immigrant parent
-/↑
↓/↓
Jonsson, Priebe, Bladh & Svedin (in press). Voluntary sexual exposure online among Swedish youth – social background, Internet
behavior and psychosocial health. Computors in Human Behavior.
Ungdomsstyrelsen 2013
Kärlek och frivillig sex på nätet
Psychosocial health and parental relations: Index/referens group
Item
SCL-25 (Health)
Boys
Girls
↓
↓
↓
Rosenberg (Selfesteem)
Sense of coherence (KASAM)
↓
↓
PBI Care Mother
↓
↓
PBI Care Father
↓
↓
PBI Mother Overprotection
↑
↑
PBI Father Overprotection
↑
↑
Jonsson, Priebe, Bladh & Svedin (in press). Voluntary sexual exposure online among Swedish youth – social background, Internet
behavior and psychosocial health. Computors in Human Behavior.
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur mår unga som har lagt ut sexuella bilder
av sig själva på Internet/mobiltelefon?
60
50
40
män, lagt ut bilder
män, ej lagt ut bilder
kvinnor, lagt ut bilder
kvinnor, ej lagt ut bilder
30
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Signifikanta skillnader: psykiska symptom, självkänsla
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur mår unga som har blottat sig framför
webbkamera/ mobiltelefon i relation till partner eller
annan?
50
40
män, blottat sig
män, ej blottat sig
kvinnor, blottat sig
kvinnor, ej blottat sig
30
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Signifikanta skillnader: psykiska symptom
Ungdomsstyrelsen 2013
Sexuella uppmaningar via nätet

18% hade under de senaste 12 månaderna uppmanats
av någon de bara känt via Internet att skicka sexuella
bilder eller filmer av sig själv och av dessa hade 17%
sänt bilder eller filmer

17% hade under de senaste 12 månaderna uppmanats
av någon de bara känt via Internet att ha sex med
honom eller henne och av dessa hade 19% haft sex i
verkligheten med personen
Ungdomsstyrelsen 2013
Problematiska möten i verkligheten
57% hade träffat någon i verkligheten som de lärt
känna på Internet och av dessa hade



5% upplevt att personen försökt övertala honom eller
henne till att ha sex när de träffades
3% upplevt att personen pressade eller tvingade honom
eller henne till sex
2% fått pengar eller gåvor för att ha sex
Ungdomsstyrelsen 2013
Frivillig sexuell exponering –
varför visar ungdomar upp sig?
(Nigård, 2009)


-
Flickor
Bekräftelse
Självmedicinering – att hantera kroppskomplex
Aktiv sexuell livsstil – man gör mycket annat också
Pojkar
Söka sexkontakter
Bekräftelse
Ungdomsstyrelsen 2013
Behov av bekräftelse
(Nigård, 2009)
”Det kan vara alltifrån att man sitter hemma och är lite
halvnere; jag lägger upp en bild så får vi se om någon
skriver. Man blir på bättre humör. Det är en bekräftelse.”
Mina, 20 år
Ungdomsstyrelsen 2013
Riskbeteende
Ungdomsstyrelsen 2013
Risktrappan
(Nyman, 2006)










Ge ut personliga uppgifter om sig själv
Sexchatta med okända
Publicera ”sexiga” bilder på sig själva och kompisar
Delta i webcamsex med okända
Dejta offline
Dejta offline med vuxna
Skicka bilder mot ersättning
Webcamposering/webcamsex mot ersättning
Dejta offline och gå med på sex mot ersättning
Erbjuda sex offline och online mot betalning
Ungdomsstyrelsen 2013
Offer online
MYT
Ungomar är sårbara för
att dom är naiva och
oerfarna
 beträffande
Internet
 beträffande sex
Offer online
Verkligheten
Tonåringar
 Sofistikerade Internet
användare
 Intresserade av sex

 En
del sexuellt aktiva
 En del tämligen pådrivande
61
Offer online
Verkligheten

Problemfyllda tonåringar
som söker efter
medkännande vuxna

Ensamma
 I konflikt med föräldrar

Ungdomar med tidigare
erfarenheter av sexuella
eller fysiska övergrepp
62
Risktagande och motivation till förändring
(Landberg och Jonsson, i Jonsson, Warfvinge, & Banck, 2009)
Hög motivation
att förändra
grundlurade
Hög risk
gränstestare
självdestruktiva
Låg motivation
att förändra
Låg risk
Ungdomsstyrelsen 2013
Grooming




Den vuxne etablerar en relation med barnet och knyter
på så sätt känslomässigt barnet till sig i syfte att
underlätta sexuella kontakter med barnet
Kontakt endast via nätet, tex sexuella förslag, sexprat,
webbcam, sexuella bilder och spridning av dessa
Kontakt i verkligheten med sexuella övergrepp eller
sexuella tjänster mot betalning
Ny lagstiftning f.o.m. 1 juli 2009: att söka kontakt med
barn i sexuella syften kriminaliseras
Ungdomsstyrelsen 2013
Ungdomar som sprider sexuella bilder av jämnåriga

Gråzon

Även om ungdomar har gått med på att bilderna togs
och senare spridits, vad fick dem att göra det och hur
mådde de innerst inne?
Hur mycket drivs ungdomar när de först instämmer och
sedan nekar av ett behov efter respekt och bekräftelse
från både jämnåriga och vuxna?
Hur mår ungdomar efter händelsen och vilket stöd
behöver de?


Ungdomsstyrelsen 2013
Hur är situationen för
hbt-ungdomar?
Ungdomsstyrelsen 2013
Sexuell läggning

Sexuell identitet
Hur ser du på dig själv?

Känslomässig eller sexuell attraktion
av personer av a) motsatt kön, b) samma kön

Sexuell praktik
Ungdomsstyrelsen 2013
Transperson
Ett paraplybegrepp för personer som på olika sätt
överskrider eller identifierar sig med och uttrycker sig som
den motsatt könsrollen
 Transvestism
 Transsexualism
 Transgenderism
Ungdomsstyrelsen 2013
Skolundersökningen - Sexuell läggning
Man
n= 1473 – 1578
%
Kvinna
n= 1717-1827
%
Totalt
n=3190-3405
%
Sexuell identitet
-Heterosexuell
-Homosexuell
-Bisexuell
-Osäker
-Inget av dessa
93,7
0,7
1,6
1,7
2,3
87,7
0,3
5,0
3,7
3,2
90,5
0,5
3,4
2,8
2,8
Attraktion
-Motsatt kön
-Samma kön
-Både motsatt och samma kön
-Asexuell
89,7
5,0
4,1
1,2
79,4
4,7
14,3
1,6
84,2
4,8
9,6
1,4
Sexuell praktik
-Med kvinna
-Med man
72,0
2,9
5,6
72,0
Läggning och hälsa
60
50
40
Heterosexuell
Homosexuell
Bisexuell
Osäker
30
20
10
0
Medelvärde
>80
percentilen
%
Läggning och hälsa
60
50
40
Heterosexuell
Homosexuell
Bisexuell
Osäker
30
20
10
0
Medelvärde
>80
percentilen
%
Läggning och självkänsla
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Medelvärde
Heterosexuell
Homosexuell
Bisexuell
Osäker
<20
percentilen
%
RFSL-medlemmar - Sexuell läggning
Sexuell identitet
-Heterosexuell
-Homosexuell
-Bisexuell
-Osäker
-Inget av dessa
Man
n=116
%
Kvinna
n=214
%
Passar inte
n=23
%
Totalt
n=353
%
5.2
74.1
12.9
0.9
6.9
7.9
46.7
33.6
5.1
6.5
4.3
26.1
26.1
4.3
39.1
6.8
54.4
26.3
3.7
8.8
Ungdomsstyrelsen 2013
RFSL-medlemmar
Sålt sex
Någon gång
sålt sex
Man
% (n)
Kvinna
% (n)
Passar ej
% (n)
Totalt
% (n)
14.5 (17)
3,7 (8)
4.2 (1)
7.2 (26)
Ungdomsstyrelsen 2013
RFSL-medlemmar
Sålt sex

Genomsnittsålder första gången: 17,8 år

Hur ofta? 61% har gjort det < 5 gånger

Kontaktarena: 69% genom Internet
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur mår de som har sålt sexuella tjänster?
60
50
40
sålt sex
ej sålt sex
30
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Signifikanta skillnader: psykiska symptom, självkänsla
Ungdomsstyrelsen 2013
RFSL-medlemmar

Under de senaste 12 månaderna …
lagt ut sexuella bilder av sig själv på Internet eller mobil:
män 34%, kvinnor 8%, ”passar ej” 21%.
Hur mår de som har lagt ut sexuella bilder av
sig själva på Internet/mobiltelefon?
50
40
30
lagt ut bilder
ej lagt ut bilder
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Inga signifikanta skillnader
Ungdomsstyrelsen 2013
RFSL-medlemmar
Någon gång …
 … lagt ut bilder/filmer av sig själv när man var lättklädd på nätet
(män 53%, kvinnor 16%, ”passar ej” 27%)
 … blottat sig via webbkamera eller mobiltelefon (män 66%, kvinnor
32%, ”passar ej” 39%)
 … onanerat och visat det via webbkamera eller mobiltelefon (män
59%, kvinnor 13%, ”passar ej” 22%)
 … haft sex med någon och visat det via webbkamera eller
mobiltelefon (män 10%, kvinnor 2%, ”passar ej” 13%)
 … titta på när någon/några blottat sig, onanerat eller haft sex via
webbkamera eller mobiltelefon (män 68%, kvinnor 28%, ”passar ej”
44%)
Ungdomsstyrelsen 2013
Problematiska möten i verkligheten –
RFSL-medlemmar
87% hade träffat någon i verkligheten som de lärt
känna på Internet och av dessa hade



18% upplevt att personen försökt övertala honom eller
henne till att ha sex när de träffades
6% upplevt att personen pressade eller tvingade honom
eller henne till sex
5% fått pengar eller gåvor för att ha sex
Ungdomsstyrelsen 2013
Hur mår de som har upplevt att den de mötte i
verkligheten pressade eller tvingade till sex?
60
50
40
press eller tvång
ej press eller tvång
30
20
10
0
psyk. symptom
självkänsla
Signifikant skillnad: psykiska symptom
Ungdomsstyrelsen 2013
Transpersoner


Skolundersökningen:
2,1% (74 elever)
RFSL-undersökningen:
13,3% (48 personer)
Ungdomsstyrelsen 2013
Transpersoner – sålt sex


Skolundersökningen:
17,1 %
RFSL-undersökningen:
11,5 %
Ungdomsstyrelsen 2013
Transpersoner –
RFSL-undersökningen
Transperson
%
Ej transperson
%
Lagt ut bilder/filmer av sig själva lättklädda
Blottat sig via webbkamera eller mobil
Blivit mobbad genom sms-meddelanden
Tagit emot hot på mobilen
30
34
10
13
28
44
3
6
Problematiska möten offline
Den andre försökte övertala till sex
Den andre pressade eller tvingade till sex
Den andre gav pengar eller gåvor för att
ha sex
7
5
7
20
6
4
Någon gång …
Ungdomsstyrelsen 2013
Hbt-ungdomar och Internet
(Gärdedal & Nathorst-Böös, 2009)

”Jag tror att många hbt-personer [som] sällan träffar
andra hbt-personer [inte] har lätt för att få sex, och då
söker det via Internet. För vänskap kan man ju alltid få,
det spelar ju ingen roll för den sexuella läggningen. Det
är svårare att finna sex i det heteronormativa samhället.”
Kille, 17 år
Ungdomsstyrelsen 2013
Stöd
Ungdomsstyrelsen 2013
För vem berättar ungdomar om
övergrepp?
(Priebe, Svedin 2008)




De flesta talar med
någon
Pojkar talar mera
sällan med någon
Många ungdomar talar
enbart med en
jämnårig vän
Få talar med någon
professionell
Ungdomsstyrelsen 2013
Har vid något tillfälle sökt stöd eller hjälp med
anledning av de saker som tas upp nedan –
skolungdomar
Problem med föräldrarna
Frågor kring sexuell läggning
Utsatthet för psykiska övergrepp
Utsatthet för fysiska övergrepp
Utsatthet för sexuella övergrepp
Utsatt andra för sex. övergrepp
Psykiska problem
Sålt sexuella tjänster
Internetrelaterade problem
Annat
Man
n= 1485
%
Kvinna
n= 1771
%
Passar inte
n= 23
%
Totalt
n= 3 279
%
7
2
4
4
1
1
9
1
3
7
19
4
9
5
5
1
20
0
2
16
40
35
36
33
18
22
48
17
22
32
14 (34)
3 (34)
7 (22)
5 (13)
3 (11)
1 (3)
15 (52)
1 (1)
3 (4)
12 (24)
Ungdomsstyrelsen 2013
Var har man sökt hjälp?
Professionell (t.ex. psykolog)
Jämnårig (partner, vän, syskon)
Förälder
Äldre släkting eller vän
Via Internet
Hjälptelefon (t.ex. BRIS)
Frivilligorganisation
Annat
Skolungdomar
%
RFSLmedlemmar
%
63
51
39
14
10
5
3
20
82
67
39
17
26
10
11
16
Ungdomsstyrelsen 2013
Anmälningsplikt - bakgrund
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen
- ett allmänt ansvar för att barn och ungdomar kan växa
upp under goda och trygga förhållanden
- ett särskilt ansvar att ingripa om föräldrarna inte kan
tillgodose den unges grundläggande behov av
omvårdnad, skydd eller stöd.
Förutsätter att socialnämnden får veta när barn far illa.
Ungdomsstyrelsen 2013
Utredning och behandling

Specialiserade enheter
BUP Elefanten, Linköping (Onlineprojektet)
BUP Grinden (f.d. Wasa o Bågen), Stockholm
Rädda Barnen, Stockholm

Allmän Barn- och ungdomspsykiatri

Barnahus
Ungdomsstyrelsen 2013
Publikationer







Priebe, G. & Svedin, C.G. Online or offline victimisation and psychological well-being – A comparison of sexual
minority and heterosexual youth. European Child & Adolescent Psychiatry. 2012;21:569-582. Doi:
10.1007/s00787-012-0294-5
Priebe, G., & Svedin, C.G. Operationalization of three dimensions of sexual orientation in a national survey of late
adolescents. Journal of Sex Research. Accepted 2012-07-15. 2012 Nov 8 (Epub ahead of Print).
Svensson, F., Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. Adolescents selling sex: abusive experiences,
mental health and need of help and support – a Swedish study of a national sample. Nordic Journal of Psychiatry.
2013 Apr;67(2):81-8. doi: 10.3109/08039488.2012.679968. Epub 2012 May 8.
Fredlund, C., Svensson, F., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. Adolescents selling sex: abusive experiences,
mental health and need of help and support – a Swedish study of a national sample. Journal of Child Sexual
Abuse. 2013;22(3):312-25. doi:10.1080/10538712.2013.743950
Jonsson, L., Priebe, G., Svedin, CG. Voluntary sexual exposure online among Swedish youth. Internet behavior,
social background and psychosocial health. Computors and in Human Behavior. 2014;30:181-189.
Wadsby, M., Priebe, G., Svedin, CG. Alternately living after parental divorce: Good or bad? Journal of Custody.
Submitted.
Kastbom, ÅA., Sydsjö, G., & C G Svedin Early sexual debut and its consequences - a descriptive study among
Swedish Adolescents. Submitted.
Ungdomsstyrelsen 2010
Tack för idag!
[email protected]
Download