Kap 2 NEGATIVA TAL OCH POTENSER

advertisement
Kap 2 NEGATIVA TAL OCH POTENSER
När?
Vad ska göras?
(Mål att uppnå)
V 41
(8/10-12/10)
Hur?
Avsnitt
Läxor
2.1 Negativa tal,
på s52-s57,
Läxa 5
2.2 Potenser,
på s58-s60.
Läxa 6
Negativa tal (0) Positiva tal
= 4· 4
V 42
(15/10-19/10)
Du ska lära dig tiopotens och
grundpotensform.
.
V 43
Tema vecka
V 44
V 45
(5/11-9/11)
lov
Här ska du lära dig hur skrivas små
tal med hjälp av grundpotensform,
Du ska lära dig regler för division &
multiplikation av potenser.
Du ska repetera hela kapitlet genom
att gå igenom göra blandade
uppgifter. Vi avslutar kapitlet med
ett diagnos (D2).
V 46
(12/11-16/11)
V 47
19/11-24/11)
Tisd
20/11PROV
Därefter ska du välja träna mera
eller fördjupning.
2.3 Räkna med potenser,
på s61-s64.
2.4 Små tal & tiopotenser,
på s66-s69,
2.5 Mer om potenser,
på s70-s73.
2.7 Blandade uppgifter,
på s77-s78,
Rep 1A, på s331-332,
Lathund, på s339-342,
Läxa 7
Läxa 8
Rep 1B
Kap 2 NEGATIVA TAL OCH POTENSER
När?
Vad ska göras?
(Mål att uppnå)
2.1 Negativa tal,
på s52-s57,
V 40
(4/10-8/10)
Negativa tal (0) Positiva tal
= 4· 4
V 41
(11/10-15/10)
Du ska lära dig tiopotens och
grundpotensform.
Här ska du träna huvudräkning.
V 42
(18/10/-22/10)
Här ska du lära dig hur skrivas små
tal med hjälp av grundpotensform,
Du ska lära dig regler för division &
multiplikation av potenser.
Tema vecka
lov
Du ska repetera hela kapitlet genom
att gå igenom göra blandade
uppgifter.
Vi avslutar kapitlet med ett diagnos
(D2). Därefter ska du välja träna
mera eller fördjupning.
V 43
V 44
V 45
(8/11-12/11)
V 46
(15/11-19/11)
18/11PROV
Hur?
Avsnitt
2.2 Potenser,
på s58-s60.
2.3 Räkna med potenser,
på s61-s64.
Taluppfattning,
på s65,
2.4 Små tal & tiopotenser,
på s66-s69,
2.5 Mer om potenser,
på s70-s73.
Läxor
Läxa 5
Läxa 6
Läxa 7
2.7 Blandade uppgifter,
på s77-s78,
Läxa 8
Rep 1A, på s331-332,
Lathund, på s339-342,
Rep 1B
Download