NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE

advertisement
NÄR MITT ARBETE VITTNAR...
OM GUDS RIKE
24-26
MARS
2017
ÖREBRO
Över hela världen får människor
en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den
naturliga utgångspunkten för
att tjäna Gud och uttrycka Guds
rike.
Denna konferens kommer att
inspirera dig att hitta hem i din
kallelse.
En reformatorisk konferens om arbetets
teologi och en ny andlig arbetarrörelse
i Sverige med fokus på Guds rike
24-25 mars. Conventum Club 700, Drottninggatan 42, Örebro
26 mars. Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro
NÄR MITT ARB
OM GUD
GUD KALLAR ETT FOLK I ARBETSLIVET
Nu har tiden kommit för Guds folk att som en ny andlig arbetarrörelse gestalta
Guds rike på alla områden av mänskligt liv. Kyrkan är inte ett hus, utan ett folk
som finns i alla världar. Så blir varje individ en välsignelse på sin arbetsplats,
orten, landet och världen.
Gud kallar en och en, men avsikten är ett Guds folk – ett folk som i vardagslivet
blir ett synligt uttryck för Guds rike!
GUDS AVSIKT MED ARBETE
Arbetet är skapat till en form av tillbedjan kopplat till gudsgemenskapen i vår
vardagliga gärning. Arbetet blir på så sätt ett uttryck för vår gudslikhet. Att
arbeta är att tjäna Gud och betjäna varandra, skapa varor och tjänster som vi
behöver och som kan bli till välsignelse för andra.
Liksom Adams uppdrag i lustgården förutsatte en obruten gemenskap med
Gud, är vårt arbete på samma sätt beroende av en obruten gemenskap med
Gud. Pånyttfödelsens under återställer detta. ”I honom [Jesus] är vi friköpta
genom Hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som
han lät flöda över oss med all vishet och insikt.” (Ef. 1:7-8)
Bibeltexten gör klart att Gud genom frälsningens gåva har gett oss en helt ny
förutsättning att utföra vår livsuppgift. Detta är tillgängligt genom tron på Jesus.
Villkoret är att vi aktivt tar emot Guds gåva genom tro.
BETE VITTNAR
DS RIKE
FÖRVANDLAT ARBETSLIV
Förvandlat Arbetsliv är ett kursmaterial uppdelat på 10 olika sessioner. Det är
ett verktyg för att förstå och ta till sig Guds rikes verklighet, arbetslivets teologi
och att börja vandra i vår kallelse. Förvandlat Arbetsliv är en möjlighet att gå på
djupet med Gud.
Målet med kursen är att få se förvandlade arbetsliv. Detta är något som bara
Gud kan göra i människors liv.
ICCC har under de senaste 30 åren studerat bibeln och sökt uppenbarelse på
temat “att tjäna Gud på heltid i sitt yrkesliv”. Under konferensen kommer ett
nytt Förvandlat Arbetsliv material att lanseras, ett resultat av denna process.
Vi vill överlämna Förvandlat Arbetsliv materialet till allt Guds folk, kristna grupper
och enskilda individer med syftet att utrusta sig själv och andra.
Vår bön är att detta material får bli en välsignelse för allt Guds folk, så att fler
människor kommer hitta sin Guds kallelse. Om en person får tag på sin kallelse
och börjar vandra med Gud i sitt arbete kan Gud göra mäktiga saker! Se på Josef,
David, Esther, Deborah, Josua och många andra exempel i Bibeln.
Välkommen!
Styrelsen för ICCC Sverige
DRÖMMEN OM ETT FOLK... SOM I ARBETS- OCH NÄRIN
MÅLSÄTTNINGAR, STRATEGIER OCH PLANER BLIR EN Y
PROGRAM
FREDAG 24 MARS
18:00Registrering
19:00 Välkommen
(Jan Sturesson)
19:30 Gud har tänkt mycket på arbete – arbete omfattas av Guds skapelseordning
(Sven Nilsson och J. Gunnar Olson)
LÖRDAG 25 MARS
09:00 Bön och lovsång
09:30 När mitt arbete vittnar - men vad är då arbete?
(Jan Sturesson)
10:00 Det kristna livets helhet - att leva i spänningsfältet
(Linus Owman)
10:45 Kaffe
11:15 När mitt arbete vittnar (Sarah Lidé m.fl.)
12:30 Lunch
14:00 Förvandlat Arbetsliv - från uppenbarelse till ett verktyg
(Inspiration, panelsamtal, vittnesbörd med bl.a. Jan Hallquist och Bo Nyberg)
Kaffe 15:00 - 15:30
17:30 Paus
19:00 En ny andlig arbetarrörelse – Sveriges hopp!
(Paul Orlenius)
SÖNDAG 26 MARS
11:00 Gudtjänst tillsammans med EFK församlingen Filadelfia i Örebro I denna kyrka, uttalades för första gången visionen om ICCC av J. Gunnar Oslon, 1984.
I Gudstjänsen kommer vi överlämna materialet av nya Förvandlat Arbetsliv till församlingen, som ett uttryck för ett betjänande av hela Kristi kropp med en
praktisk tillämpning av arbetslivets teologi. (Jan Sturesson och J. Gunnar Olson)
13:00 Avslut och kyrkkaffe
______________________________________________________
14:00 Årsmöte för ICCC Sverige
Efter konferensen hålls årsmöte i Filidelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro. Årsmötet är för alla medlemar i ICCC Sverige, men närstående till medlem är också välkommen att närvara i mötet.
Anmälan på W
NGSLIV SYNLIGGÖR GUDS RIKE GENOM ATT DERAS
TTRE MANIFESTATION AV EN INRE VANDRING I TRO.
Sven Nilsson
LINUS OWMAN
SARAH LIDé
PAUL ORLENIUS JAN STUREsSON
PLATS
Conventum Club 700, Drottninggatan 42, Örebro (24-25 mars)
Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro (26 mars)
REGISTRERA DIG IDAG
All registrering sker via vår hemsida: www.iccc.se
DELTAGARAVGIFT
Avgiften inkluderar deltagande samt fika och lunch på lördag. Fika efter söndagens gudstjänst
betalas av var och en på plats.
Vuxen: 690:- per person
Gifta par: 1 295:- per par
Ungdom/Student/arbetssökande: 390:- per person
Barn (0-12): gratis
BOENDE
Du ordnar själv ditt eget boende. Nedan finns en lista över alternativ, angivet med
ungerfärligt 1 km avstånd från Conventum Club 700, Drottninggatan 42, Örebro.
- Best Western City Hotel, Kungsgatan 24
- Behrn Hotell, Stortorget 12
- Clarion Hotel Örebro, Kungsgatan 14
- Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1
- Good Morning Örebro, Stenbackevägen 2
WWW.ICCC.SE
”DET ÄR STOR SKILLNAD PÅ EN ENTREPRENÖR, LÄRARE
SOM UTFÖR SITT UPPDRAG UTIFRÅN EN KALLELSE OCH
RESTAURANGER
Här finns en lista över alternativ i närområdet av Club 700 med ungefär 500 meters avstånd.
- Al Forno, Drottninggatan 41
- Shanghai, Änggatan 18
- Smörsgårbutiken, Drottninggatan 42
- Pinchos, Drottninggatan 38
- Subway , Krämaren, Drottningatan 27-29
- Efesos, Rudbecksgatan 28
- L’espresso, Krämaren, Drottningatan 27-29
- Pizzeria Kungen, Kungsgatan 29
- Saigon Express, Rudbecksgatan 18
- Restaurang Maxim, Rudbecksgatan 20
PARKERING
All parkering i närområdet är avgiftsbelagd. Utöver möjlighet att parkera på gator i området
finns följande parkeringshus inom gångavstånd:
- Parkeringshus Conventum, Olof Palmes torg 1
- Parkeringshus Krämaren, Köpmangatan 40
- Parkeringshus Vågen Gallerian, Kungsgatan 20
- Örebro Behrn Center, Nygatan 12
BARN
Kommer ni hela familjen och har frågor kring utflykter/aktiviteter för barnen, kontakta gärna
Hilda ([email protected]).
GE EN GÅVA
Du kan vara med och stödja vårt arbete att introducera Förvandlat Arbetsliv materialet till
församlingarna i Sverige. Ge din gåva via SWISH nr. 123 249 52 99 eller via bankgiro 404-6512.
VILL DU bli MEDLEM
Fyll i medlemsansökan på vår hemsida: www.iccc.se/medlemskap
Anmälan på W
E, SJUKSKÖTERSKA, JURIST, VAKTMÄSTARE ELLER VD
H DEN SOM BARA HAR ETT JOBB…”
ICCC RUNT OM I SVERIGE
Idag finns ICCC representerat i över 70 länder. Vi anordnar regelbundna samlingar, såväl internationellt som runt om i Sverige. Vi hungrar efter Guds manifesterade närvaro, och inbjuder Honom att beröra våra hjärtan och förvandla oss till redskap som Han kan använda för att
förvandla världen.
Varför inte komma med på någon av våra samlingar, och upptäcka Guds hjärta för dig, din
arbetsplats och för din ort? Vill du komma i gång med Förvandlat Arbetsliv kurs i din församling, hemgrupp eller på företaget, kontakta gärna våra lokala ledare.
WWW.ICCC.SE
www.iccc.sE
ICCC Sverige
Grusgropvagen 5
7O2 36 Orebro
Sweden
Tel: 019-24 0O 57
Fax: 019-24 7O O1
Mail:[email protected]
Download