Globalisering och internationalisering

advertisement
Globalisering och
internationalisering
• Internationalisering
• Transinternationalisering
• Globalisering
Giddens
Globalisering är en ekonomisk, kulturell och
politisk process som innebär att världens länder
knyts närmare varandra.
VAD?
•
•
•
•
•
Ekonomi
Politik
Kultur
Kommunikationer
Social relationer
•
•
•
•
•
•
•
•
Multinationella företag
Varor och tjänster
Kapitalflödet
Kommunikation via mobil, internetuppkoppling,
sociala media
Resandet
Migration
Media, nyheter, filmer
Risker och miljöproblem
Globaliseringen
Tid och rum komprimeras –
allt går så mycket fortare
• Världen är jäktad och går snart mot sitt slut
Världen är jäktad och går snart mot sitt slut
(ärkebiskop Wulfstan från York, 1014)
Globalisering
• Kapitalismens utveckling
• Utökad världsbild (inte lokalt förankrad)
• Nationella ekonomier tvinnas samman
(ett västerländskt perspektiv?)
• Bauman, pessimistisk, men visar på
möjligheter
• Giddens, positiv/accepterande, men visar på
svårigheter som måste beaktas
En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg
att förändra våra liv.
Två frågor
• Finns globaliseringen?
• Är den bra eller dålig?
• Som Bauman tar Giddens avstamp i historien,
långt perspektiv samt kort från
industrialiseringen
Föränderlig värld
• Människan på jorden ½ miljon år
• Jordbruket 12 000 år
• Stora civilisationerna 6 000 år
• Jordbruket några minuter före midnatt
• Moderna samhällen sista halvminuten
Civilisationerna
• Städer
• Klass - Makt
• Kungar
• Skriftspråk
• Konst och vetenskap
Men
Endast en mindre del av befolkningen inte
sysselsatt med produktion av mat
Industrialiseringen
•
•
•
•
Arbetet förändras
Urbanisering
Anonymt
Politiska systemen utvecklas – starka
nationalstater
• Kolonialismens verkningar
•
•
•
•
•
•
•
•
1500: 2 stater Engl, Fr
1800: 6 stater Br, Fr, Sp, Port, Holl, USA
1900: 30 stater
1923: 45 medl NF
1945: 51 medl FN
1960: 99 medl FN
1970: 127 medl FN
2006: 192 medl FN
Utvecklingsländerna
- Fattiga utvecklingsländer – under 1990 talet
ökad fattigdom
- Afrika söder om Sahara
- Newly industrialized countries (NIC)
- Brasilien, Hong Kong, Syd Korea, Taiwan, Kina,
Indien, Thailand
Varför så stora förändringar i modern
tid?
• Kulturella förklaringar
• Ekonomiska förklaringar
• Politiska förklaringar
Globaliseringen
• En värld
• Ömsesidigt beroende
• Skapas av samverkan mellan ekonomiska,
politiska, sociala och kulturella faktorer
Vad förklarar/har bidragit till dess
uppkomst?
• Kommunikationsteknologin
• Informationsflödet har gett ett globalt
perspektiv
- Sociala ansvaret tar inte slut vid
nationsgränsen, försvar av mänskliga
rättigheter
- Nationalstaten som identitetskälla minskar
Ekonomiska faktorer
- elektroniska ekonomin
- transnationella företag
- globala varukedjor
Omsättning på valutamarknaden
4 000 miljarder dollar per dag
Hur mycket är det?
Politiska förändringar
• Kommunismens sammanbrott
• Utvecklingen av internationella och regionala
styrelseformer
• Internationella och överstatliga organisationer
Globaliseringen
• Utvecklingen leds från väst
• Starka spår USA
• Men även USA berörs av globaliseringen
Finns globaliseringen?
• Hyperglobalister
• Skeptiker
• Omvandlare
Hyperglobalister, el radikaler
• Den globala marknaden mer utv än 1970
• Oberoende av nationella gränser
• Nationerna är rena konstruktioner
Skeptiker
• Ekonomiskt utbyte mellan regioner av länder
• Historiska resonemang om att återkommande
våg
• Ofta vänster ?
• Arg för välfärdsstaten vilket kräver nationella
regeringar
3:e industriella revolutionen
• Globaliseringsprocesser sent 1800-tal och sent
1900-tal eller samma med avbrott?
• Likheter och skillnader
• Liberalisering – öppna gränser
• Universalisering – ökat utbyte
Befolkningsutvecklingen
•
•
•
•
Hur många människor på jorden?
Hur många är det?
Hur många bor i Sverige?
Var bor resten?
• Hur ser befolkningsutvecklingen ut, från förr
till nu?
• I framtiden?
Befolkning
1
Kina
1 344 130 000
2
Indien
1 241 491 960
3
USA
311 591 917
4
Indonesien
242 325 638
5
Brasilien
196 655 014
6
Pakistan
176 745 364
7
Nigeria
162 470 737
8
Bangladesh
150 493 658
9
Ryssland
141 930 000
10
Japan
127 817 277
Kan man räkna befolkningen?
Befolkningsutveckling
• Befolkning
• Befolkningstillväxt
• Medellivslängd
Antal barn
Medellivslängd
• Sverige
• Ökar
• Beror på bl a folkhälsan
Förväntad livslängd
168
Somalia
50,9
169
Ekvatorialguinea
50,8
170
Angola
50,7
171
Burundi
49,9
172
Zimbabwe
49,9
173
Moçambique
49,7
174
Tchad
49,2
175
Zambia
48,5
176
Swaziland
48,3
177
Afghanistan
48,3
178
Kongo-Kinshasa
48,1
179
Guinea-Bissau
47,7
180
Centralafrikanska
republiken
47,6
181
Sierra Leone
47,4
182
Lesotho
47,4
Medellivslängd 2007
Swaziland kvinnor 29 år
män 30,5 år
Botswana kvinnor 32,4 år
män 34,4 år
•
•
•
•
•
Hiv/Aids
Tuberkolos
Malaria
Infektionssjukdomar ffa barn, mässling m fl
Mödradödlighet
Befolkningsutveckling
• Antal födda
• Medellivslängd
• ”kullar”
Demografiska transitionen
Download