Jämställdhet

advertisement
Jämställdhet
Vad är det?
Jämställdhet
• Jämställdhet betyder att män och kvinnor har
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
• Kvinnor får göra samma saker som män.
• Män får göra samma saker som kvinnor.
• Alla människor är lika.
Symboler
kvinna
man
Olika roller i familjen?
• I en del länder är det vanligt att mannen är den som
bestämmer i familjen.
• I Sverige är jämställdhet viktigt: män och kvinnor är
lika viktiga, de bestämmer tillsammans.
• När man kommer till ett nytt land kan rollerna i
familjen förändras.
Föräldrar och barn
• Barn lär sig svenska snabbt! Ofta snabbare än
pappa/mamma.
• Ibland kan det bli problem när barnen tolkar för sina
föräldrar.
Då tar barnen hand om pappa och mamma istället.
Hur ser det ut i din familj?
Sonia Sherefay, Barnen i våra hjärtan. Illustratör Karin Södergren
Vem ska …..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Städa hemma?
Jobba?
Studera?
Handla mat?
Byta blöja?
Laga maten?
Diska?
Hjälpa barnen med läxa?
Lämna barnen på förskolan?
Natta barnen?
Betala räkningar?
Tvätta bilen?
Aktiviteter
• Finns det speciella aktiviteter för män och för kvinnor?
Jämställdhet och jobb
• Män och kvinnor har samma rättigheter.
• En rättighet betyder att man får göra någoting.
• Män och kvinnor får ha samma jobb.
Lön
• När du jobbar får du lön.
• Hur mycket lön du får beror på utbildning,
erfarenhet och kompetens.
Jobba hemma
• I Sverige är det vanligt att både män och kvinnor har
ett jobb.
• Hemma finns det också mycket att göra men man
får ingen lön för det!
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0001_2012k01_ti_06_a05ti1201.pdf
Vem jobbar hemma?
Föräldraledighet
• I Sverige finns föräldraledighet.
• Både pappa och mamma får ledigt för att vara
hemma och ta hand om barnen.
• Pappa och mamma får 480 föräldradagar.
• 90 dagar är för den ena föräldern.
90 dagar är för den andra föräldern.
Resten av dagarna delas hur föräldrarna vill.
Föräldraledighet
• Hur är det i ditt hemland?
• Vem ska vara hemma med barnen?
Varför?
Vem ska vara hemma med barnen?
• 2013 tog kvinnor ut 75% av föräldradagarna.
80
70
60
50
Kvinnor
40
Män
30
20
10
0
uttag av föräldradagar 2013
Jämställdhet i världen
• Jämställdhet finns inte överallt.
• Om man tittar på hela världen är det ofta män som
har mer makt.
•
•
•
•
Män har mer makt.
Män har mer frihet.
Män tjänar mer pengar.
En chef är ofta en man.
• Varför?
Du bestämmer över din kropp!
• Jämställdhet betyder också att du bestämmer över
din kropp.
• Ingen annan får bestämma över din kropp!
• Det gäller också med sex. Du bestämmer själv om
du vill ha sex med någon. Ingen får tvinga dig.
Våld är alltid fel!
• I Sverige får man inte slå en annan person. Inte barn,
inte vuxna.
• Det finns också annat våld:
•
•
•
•
Psykiskt våld
Sexuellt våld
Materiellt våld
Ekonomiskt våld
• Det är alltid fel att använda våld!
Du kan hjälpa någon!
• Om du känner någon som är i en våldsam relation
kan du ringa till kvinnofridslinjen 020-505050.
• Kvinnofridslinjen hjälper kvinnor som har blivit
utsatta för våld och hot.
• Om du ser eller hör att någon blir slagen:
ring polisen!
Vem bestämmer?
• Vilka kläder du har på dig?
• Vilka du ska umgås med?
• Vad du ska göra efter skolan/jobbet?
• Om barnen får sova hos kompisar?
• Vilka tv program barnen ska se på tv?
• Vilka aktiviteter barnen ska göra?
Diskutera
Peter och Maryam har varit gifta i 10 år.
De bråkar mycket.
Maryam vill skilja sig, men Peter vill inte.
Vad ska de göra?
Diskutera
Henrik och Sofia har varit gifta i 12 år.
De bråkar mycket.
Henrik slår Sofia ibland och säger att hon är dum.
Sofia älskar Henrik men hon är rädd.
Vad ska hon göra?
Diskutera
Din vän är ledsen. Hon berättar att hennes man säger
att hon måste ha sex med honom också de gånger när
hon säger nej och inte vill.
Vad ska din vän göra?
Vad säger du till henne?
Download