Offensiv - Privata Affärer

advertisement
PLACERINGAR AV HANS BOLANDER
3
vinnar-
Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen.
Det är lika tokigt som att alltid stå bredvid och titta på.
Bestäm dig för hur mycket risk du kan acceptera.
Och välj sparstrategi därefter. Här går Privata Affärer
igenom tre strategier, som framför allt har olika hög risk.
I
ngen sparstrategi passar
alla. Lika lite som vi vill ha
samma boende eller bil
som alla andra.
På samma sätt som boendet
växlar sparönskemålen med
åldern. När barnen flyttat
hemifrån får vi mer pengar
över. Och när pensionen närmar sig bör du dra ned på risknivån i sparkapitalet.
Därför presenterar vi här tre
olika strategier. För varje strategi har vi också träffat en duktig
förvaltare, som delar med sig av
sina kunskaper. De är:

med knappt 243 procent.
● Hans Hedström, HQ Fonder.
Hans förvaltar bland annat
blandfonden HQ Total, blandar
ränteplaceringar med aktier och
strävar efter att ge en bra avkastning till lägre risk än i en ren
aktiefond.
● Christine Holm, privatmark-
● Peter Rönström, förvaltare av
nadschef på Riksgälden. Förr,
när statsskulden var enorm,
åkte Christine jorden runt och
lånade pengar till Sverige. I dag
säljer hon trygga sparprodukter
till allmänheten. Själv äger hon
inte en enda aktie.
Lannebo Småbolagsfond. Peter
hör sedan länge till landets bästa
fondförvaltare. De nio senaste
åren har värdet av de småbolagsfonder som Peter förvaltat
(först SEB, senare Lannebo)
ökat med 844 procent. Under
samma period har Stockholmsbörsens småbolagsindex stigit
I varje strategiavsnitt tipsar
Privata Affärer om vilka olika
sparformer som du kan välja
mellan för att sätta samman just
din egen sparmix.
För en sak är säker – vill du
inte se dina pengar smälta bort
för varje år måste du välja något
1Offensiv
PASSAR DIG SOM:
● är engagerad
och ser över sparandet varje månad. Minst.
● är övertygad om
att aktier i det
långa loppet ger
bäst avkastning.
● har en sparhorisont på 5–10 år
eller längre.
strategier
2 Balanserad
PASSAR DIG SOM:
● ser över placeringarna högst en
gång i halvåret.
● föredrar trygghet framför spänning.
● vill ha en jämnare avkastning än
vad börsen kan ge.
3 Defensiv
PASSAR DIG SOM :
● vill säkra en stor
del av dina tillgångar.
● avskyr att se
sparkapitalet
krympa.
● snart går i pension och ska börja
konsumera slantarna.
● är övertygad om
att börsen kommer
att falla.
▲
annat än madrassen eller bankkontot. Efter skatteavdrag måste
du ha fått en avkastning högre
än inflationen för att pengarna
ska växa.
Bli inte stressad av att du återigen missade en börsuppgång
på 40 procent när du inte var
fullplacerad på börsen. De som
lyckas vara med på tåget upp
har ofta också varit med på
nedresan.
Sätt upp realistiska mål för
ditt sparande. En genomsnittlig årsavkastning
på 10 procent är
mycket bra, med
tanke på dagens låga
inflation runt 2 procent. Lyckas du få 15
procent är det ett
strålande resultat.
Om dina pengar är investerade hela tiden blir ränta-påränta-effekten dramatisk. Får
du i snitt 10 procent om året har
värdet av ditt kapital fördubblats på drygt sju år.
Lyckas du i stället få 15 procent om året räcker det med fem
år för att dubbla slantarna.
Om du äger ett hus eller en
lägenhet – så ta med det när du
ser över din sparmix. Att renovera kåken eller amortera på
lånen är också en typ av sparande.
För många blir husköpet
livets bästa affär, eftersom du
tvingas att vara långsiktig. ■

PLACERINGAR
3 vinnande strategier
▲
Aktier och fonder passar
den aktive spararen
Uthållighet och intresse. Det är två viktiga
egenskaper för den som vill lyckas som aktiv och
offensiv sparare. Du bör kunna avvara
sparkapitalet i fem till tio år.
1Offensiv
SPARFORMER:
Aktier
Aktiefonder
Warranter/optioner
Räntefond, som tillfälllig
parkeringsplats
A

sig många till placeringar i läkemedel, fastigheter och detaljhandel. Dessa aktier stiger,
medan kanske fjolårets vinnare
inom telekom och verkstad faller tillbaka.
● Sprid investeringar över tiden.
Det är sällan klokt att gå in med
en större summa vid ett enda
tillfälle. Chansen att du just då
ska pricka in börsbotten är liten.
Sprid i stället dina investering■
ar över tiden.
HANS BOLANDER
Småbolag/warranter
■ Den som vill spela riktigt högt på
börsen har framför allt två vägar att
gå. Det ena är satsa hårt på småbolagsaktier som svänger väldigt. En
strategi är att satsa på helt utbombade bolag där det kanske fortfarande
finns något hopp om att de reser sig
igen. Bolag som Bure och JM.
Bioteknikbolag är också aktier
som, vid ett forskningsgenombrott,
lätt kan bli kursdubblare.
Den andra vägen är att investera i
warranter och optioner. Här är risken
högre än vid direkta aktieköp, eftersom du lätt kan förlora hela insatsen.
I gengäld har du en mycket stor
hävstångseffekt på din investering. En
warrant är kopplad till en enskild
aktie, till ett börsindex eller till en
valuta.
Du kan tjäna på både upp- och
nedgångar på börsen, beroende på
vilken warrant du väljer. En köpwarrant stiger vid positiv utveckling för
aktien, en säljwarrant ökar i värde när
aktien sjunker.
Det gäller dock att lära sig hur
marknaden fungerar först. Warrantskolor finns exempelvis på
http://se.warrants.com eller
www.handelsbanken.se/warrants.
■
Privata Affärer hittar du också de fonder vi rekommenderar i olika kategorier.
● Välj olika typer av fonder.
Välj till exempel en småbolagsfond, en
Sverigefond, en globalfond och en
emerging markets-fond. Den senare
investerar på mindre marknader som
Latinamerika, Östeuropa, Kina och
Indien.
Läkemedels-, teknik- och fastighetsfonder går bra i perioder, och faller
därefter tillbaka. Investerar du i dessa
kräver det fingertoppskänsla.
Var investerad hela tiden.
Rätt tajmning på aktiemarknaden, att
hoppa in och ut när börsen faller eller
stiger, är oerhört svårt. Ofta är man för
sent ute.
Den positiva avkastningen under ett
visst år sker normalt under ett begränsat antal dagar. Ta exempelvis den
oerhört starka starten på 2004. Den
som missade januari kanske inte alls
får en så bra avkastning som den som
var fullinvesterad hela tiden.
■
Aktiefonder
●
Välj fonder med bra betyg.
Fonder betygsätts av flera fondutvärderingsbolag och tidningar, till exempel FT Fund Ratings och Morningstar.
Privata Affärer använder sig av FT
Fund Ratings, skapat av Financial
Times.
Där betygsätts avgifter, risk och
avkastning mätt över en treårsperiod.
Det räcker alltså inte bara med ett bra
år för att få högsta betyg. Läs mer på
www.privataaffarer.se/fonder.
På fondsidorna i varje nummer av
●
▲
ktier är i längden den sparform som ger bäst avkastning. Det är naturligt –
varför skulle någon riskera sina
pengar på aktieköp om möjligheten till en god förtjänst inte
fanns? För aktiesparande är förknippat med risk, vilket de flesta nog inser efter de senaste börsrasåren då aktiekurserna sjönk
med nästan 70 procent på tre år.
Det finns nästan lika många
aktiestrategier som det finns
kapitalförvaltare, så att kora den
bästa strategin är ogörligt. Däremot ger vi gärna några grundläggande råd till aktiesparare.
● Ställ upp realistiska mål.
Räkna inte med att dina aktier
ska fördubblas i värde på ett eller
två år. Visst finns det kursdubblare, men det är högriskaktier
som kan falla lika snabbt.
Var nöjd med en avkastning
på 10–15 procent om året. En bra
metod är att ställa upp en viss
kurs som mål. Når du dit säljer
du aktien och tar hem en vinst.
Tror du fortfarande på aktien
kan du sälja en del av innehavet.
Använd stopp-loss.
Du sätter helt enkelt upp en
nedre gräns för hur lågt aktien
kan sjunka innan du säljer.
Många är alltför dåliga på att
kapa förluster i tid. Det är
mänskligt, man hoppas att den
där aktien man valde ska ta fart
uppåt.
Många banker och nätmäklare kan erbjuda automatisk
stopp-loss. Då bestämmer du till
exempel att aktien får sjunka
högst 10 procent, därefter säljs
den.
● Glöm inte utdelningen.
Många välskötta bolag ger år
efter år en aktieutdelning som
ofta överstiger bankräntan.
Några sådana bolag i portföljen
gör att du får lite extra skydd
mot kursfall.
●
Exempel på sådana bolag
är Lundbergs, bankaktierna,
Electrolux och SCA.
● Satsa på riskspridning.
Satsa aldrig på bara ett kort. Din
aktieportfölj bör innehålla
minst 10–20 olika aktier fördelade över flera branscher.
Gör du så minskar risken med
aktiesparande kraftigt. Börsen
fungerar ofta så att branscherna
turas om att gå bra.
När konjunkturen dyker söker
   ,  
   ,  

PLACERINGAR
3 vinnande strategier
▲
”Du ska ha mycket
aktier i portföljen i år”
Offensiv
– 2004 känns som ett bra aktieår, säger Peter Rönström
som förvaltar Lannebos framgångsrika småbolagsfond.
Han berättar här hur han väljer bolag att satsa på
– och tipsar om sju köpvärda aktier.
edan starten i augusti
2000 har Lannebos småbolagsfond stigit i värde
med 47 procent – medan börsens småbolagsindex under
samma period har backat med
11 procent.
Det som utmärker fonden är
inte att den rusar snabbast
uppåt i allmän börsyra, utan att
den klarar sig hyggligt även i
dystra tider. Den försiktige
fondgeneralen, som förvaltar
2,5 miljarder kronor, förklarar
sin strategi:
– Man kan ta låga risker och
ändå vara aktiv, säger Peter
Rönström, som gör affärer åt
fonden varje dag.
Mest köper eller säljer han i
bolag som redan finns bland de
50–60 i portföljen. Omkring tio
av innehaven byts ut varje år.
– Jag bryr mig aldrig om
index, men det är viktigt att ha
riskspridning.
Som småbolag räknas samtliga på Stockholmsbörsen utom
de 25 största. Det finns några
hundra att välja bland.
– Historiskt sett har jag haft
mest i verkstad, det har varit
stabilast intjäningsmässigt. Men
det är inte säkert att det ser ut
så i framtiden. Verkstadsföretagens andel på börsen är krympande.
I stället växer tjänstebranschen inklusive konsultbolag.
Här startas många nya bolag,
men det krävs god tajmning för
att pricka in dem vid rätt tidpunkt; alla tjänar inte pengar
under lång tid.
S

Rönströms aktieråd
● Leta
efter bolag som visat stabil
förmåga att tjäna pengar.
● Köp inte aktier för att du hoppas
att något positivt ska hända med
bolaget, utan för att det är sannolikt med en sådan utveckling.
● Undvik högriskbranscher och
sådana som är svåra att analysera.
● Granska styrelse och företagsledning – delar de ut pengar till aktieägarna eller satsar de alltför vidlyftigt på nya investeringar?
● Spekulera inte med lånade pengar.
– Bemanningsbolagen tar
stryk i dåliga tider, men som
fenomen har de kommit för att
stanna och troligen också för att
växa. Vi har rätt mycket i Proffice, säger han.
Tekniksektorn – där IT-bolagen finns – är väldigt lättrörlig,
och här kan inte minst mindre
konsultbolag gå bra vid en
långvarig högkonjunktur. Samtidigt brukar lovande teknikföretag väldigt snabbt bli högt
värderade och därmed dyra att
köpa.
Peter Rönström tänker inte i
första hand på branscher, utan
på bolag, när han letar framtida kursvinnare. Men visst bör
man följa med i branscherna:
– Jag har hållit mig från en del
områden som över tid har gett
väldigt dålig avkastning, som
olja och shipping. Just nu går de
väldigt bra, men om man tittar
30 år bakåt så inser man att man
ska vara extremt lyckosam om
man ska hitta rätt.
– Tidigare hade jag inte heller
skog, för det var en överinvesterad och misskött bransch.
Men nu har de skärpt till sig, så
jag har lite skog i portföljen.
Bolagens historik är viktig.
Peter Rönström är skeptisk till
nya bolag som lovar för mycket
guld. Därmed missar han förstås en del nya snabbtåg.
– Man ska inte hoppas att
något ska hända i ett företag,
utan det ska vara hög sannolikhet för att något ska hända. Jag
tar rätt låga risker.
– Jag går tillbaka tio år och tittar på om de har stabil intjäning, för det betyder ofta att de
har stora marknadsandelar,
helst på världsbasis. Då är intjäningen rätt säker.
Sådana aktier utgör basen i
Lannebos småbolagsportfölj.
Dit hör fondens just nu största
innehav, Alfa-Laval, som har
stora världsmarknadsandelar
inom de flesta av sina affärsområden. Med ett starkt kassaflöde behöver aktieägarna inte
oroa sig för att det krävs nyemissioner, utan bolaget kan gå
igenom en lågkonjunktur relativt oskatt.
– Höganäs har visserligen
klantat till det för sig genom att
investera för mycket, men det är
också ett sådant bolag, säger
Peter Rönström.
Den största utmaningen –
och allas dröm – är förstås att
hitta lågt värderade bolag som
snart kommer att växa.
– WM-data var min bästa
post under 1990-talet. Ett fantastiskt fint bolag som växte bra
– det slutade förstås lite knäppt
med IT-boomen, men det var
ändå en kanonplacering. Det är
något liknande jag försöker
hitta nu.
Men var ska man leta?
Peter Rönströms småbolagsfonder
har ökat med 844 procent
på nio år, samtidigt som index
steg med 243 procent.
– Jag köper väldigt sällan i
bioteknik. Där kan man inte
förutsäga riskerna på ett vanligt
sätt, det blir en gissningslek. I
den branschen finns naturligtvis fantastiska bolag, men det är
svårt att hitta dem.
– Inom återförsäljning har
flera bra bolag dykt upp, som
Clas Ohlson och Mekonomen.
Det visar att det inte behöver
vara hightech, det räcker med
ett välskött bolag med en bra
affärsidé.
– Jag har också aktier i Q   ,  
   ,  
aktier som bara bygger på förhoppningen att någon annan
ska betala mer. Men har man
gjort sin läxa väl ska man snarast köpa mer om aktien går
ned. I alla fall om man arbetar
långsiktigt.
Och fondförvaltare måste just
agera långsiktigt. De bollar med
så stora summor att de ofta
inte kan köpa så mycket som de
vill vid ett och samma tillfälle.
Man får ta chansen när den
dyker upp och vara beredd
på att det heller inte alltid går
att sälja snabbt.
– Om jag går in i ett papper
med liten omsättning måste jag
vara säker på att jag kan leva
med det i några år. Förra året
köpte jag exempelvis en stor
post i småländska Nibe som gör
villapannor, det var en slump
att den fanns till salu, säger
Peter Rönström
Börsåret 2003 gick i återhämtningens tecken. Hur blir
2004 – om inga oförutsedda
katastrofer inträffar?
– Det som gick bäst i fjol var
”skräpet”, sådant som var helt
utbombat och som folk inte
vågat ta i på länge. Generellt
tror jag på ett bra börsår, även
för högriskaktierna, men med
lite mer plus för kvalitetsbolagen. Vi var väldigt positiva inför
2003 och är det även nu. Jag tror
man ska ha mycket aktier i portföljen i år.
■
JOHAN ERSÉUS
▲
Med och Sectra, som är exempel på bra entreprenörskap, de
har utvecklat nya tekniska idéer.
Där har jag köpt entreprenören
snarare än en färdig marknad,
och jag skulle nog inte köpa om
de ursprungliga killarna inte var
med.
Han använder sig själv inte av
stop-loss-bud (som minimerar
förlusten med hjälp av en nedre
kursgräns där aktierna automatiskt bjuds ut till försäljning).
– Stop-loss kan man använda
om man handlar med högrisk-
FOTO: MAGNUS LÄNJE
Rönströms favoritaktier
Intrum Justitia. ”I grunden en bra och stabil rörelse med hyggliga kassaflöden.”
Alfa-Laval. ”Har starkt kassaflöde och går fortsatt bra.”
Westergyllen. ”Väldigt lågt värderat konglomerat.”
Sectra. ”Har hyggligt höga förväntningar på sig och är ett köp på lite längre sikt.”
Telelogic (mjukvara) och High Q (konsult). ”Två teknikbolag som jag tror på.”
Proffice. ”Lågt värderat.”

PLACERINGAR
3 vinnande strategier
▲
Rätt mix ger bäst balans
Söker du en jämnare avkastning och trygghet
måste riskerna minskas. Med rätt balans räcker
det att se över kapitalet två gånger om året.
2 Balanserad
SPARFORMER :
Aktier
Aktiefonder
Aktieindexobligationer
Obligationer
Blandfonder
Räntefonder
Hedgefonder
Pensionssparande i
livbolag
en som väljer att bara se
över sitt sparande någon
gång per år måste vara
noga med riskspridning. Dels
D
när det gäller olika placeringsformer, dels när det gäller
marknader och enskilda aktier.
Så här kan ett exempel se ut.
Du har 100 000 kr fördelat på
fyra olika fonder.
Efter 3 år har fonden A gett 36
procent, fonden B har backat
med 40 procent, fonden C har
ökat med 20 procent och fonden D har gett hela 100 procent
i avkastning.
Den totala avkastningen är 29
procent, trots att du har haft en
usel fond och en medioker i din
fondportfölj.
Ännu bättre riskspridning får
du när räntefonder eller obligationer läggs in i sparmixen. Då
Råd för garantisparande
● Överväg risknivån. Många aktieobligationer säljs till överkurs. Det
betyder att du kanske riskerar 10
procent av kapitalet, mot att du i
gengäld får en större utväxling av
en eventuell börsuppgång.
● Undvik krångliga obligationer.
Det har tyvärr blivit vanligt med
konstruktioner som är obegripliga
för de flesta. Tak och golv i avkastningen gör det omöjligt att förutse
vad potentialen är.
● Satsa gärna på högriskmarknader. Det är på sådana, som Asien,
Kina, Indien, Ryssland eller Östeuropa, som aktieobligationer
kommer till sin rätt eftersom du har
insatsen garanterad.
får du en trygg årlig avkastning
som hjälper upp det totala kapitalet under dåliga börsår.
När det gäller aktiedelen i ett
balanserat sparande är aktiefon-
der att rekommendera på grund
av riskspridningen du får.
Ett bra alternativ är aktieindexobligationer som nu har
vuxit till en stor sparform. Du
är med på börståget, men slipper riskera ditt insatta kapital.
Läs mer om det nedan.
Den ideala placeringen borde
vara en blandfond. Tyvärr är det
få förvaltare som lyckas leva upp
till förväntningarna på dessa. De
flesta rasade rejält under den
senaste härdsmältan på börsen,
och repar sig mycket långsamt.
Pensionssparande i livbolag
har tidigare varit en bra sparform med god avkastning till
begränsad risk. Också här är
besvikelsen stor när allt fler
tvingas ta tillbaka återbäring från
spararna.
Den garanterade räntan gör
det dock till en bra sparform i
ett välskött bolag. Ett sådant är
■
AMF Pension.
HANS BOLANDER
Sparråd som minskar risken
Aktier
Köp investmentbolag. Det är ett billigt
alternativ till fonder men med lite högre
risk. Du slipper däremot fondernas
årsavgifter och betalar bara vid köp
och försäljning av aktien.
Fördelen med investmentbolag är att
bolaget är storägare i många olika
börsnoterade företag. Du köper helt
enkelt en knippe aktier på en gång.
Ett bra investmentbolag är till exempel Lundbergs, kontrollerat av finansmannen Fredrik Lundberg. Bolaget är
huvudägare i Cardo, Hufvudstaden och
Holmen samt näst störste ägare i NCC.
Vidare äger Lundbergs delar av sportkedjan Stadium.
Investor och Industrivärden är andra
välkända investmentbolag inom Wallenbergs- respektive Handelsbankssfären.
Investmentbolag som satsar på börsens småbolag och onoterade bolag är
Ratos och Svolder.
Leta också efter aktier som ger hög

årlig utdelning, till exempel bankaktier.
●
Aktiefonder
Undvik aktiefonder med hög risk som IT
eller bioteknik och fonder som enbart
placerar i bara ett land. Krydda din fondmix med lite Östeuropa och/eller Asien.
Välj några indexfonder med låg
avgift och placera inte enbart i Sverigefonder. En globalfond kan vara basen i
ditt fondsparande.
●
Räntefonder
I ett långsiktigt sparande bör du ha en
stor andel obligationsfonder, även om
det just nu inte är ett idealiskt tillfälle
att placera i obligationsfonder. Det
beror på att obligationsräntorna är låga
och väntas stiga det närmaste året.
Om den prognosen slår in faller värdet på obligationsfonder. Ett bättre val
är att köpa obligationer som du behåller till förfallodatum.
När du väljer obligationsfond så spe-
lar den årliga förvaltningsavgiften stor
roll. Snittet för svenska obligationsfonder ligger runt 0,6 procent. Fonder med
betydligt lägre avgifter är t ex AMF Pension, SPP, Folksam och Moderna Fonder.
Undvik obligationsfonder som köper
utländska obligationer, om du inte har
en säker uppfattning om hur valutorna
kommer att utvecklas. Om kronan
stärks minskar värdet på dessa obligationsfonder. Omvänt så betyder en svagare krona bättre utveckling för dessa
fonder.
Realräntefonder är också ett utmärkt
val i en balanserad portfölj. Läs mer
om dessa under strategin Defensiv på
följande sidor.
Penningmarknadsfonder, så kallade
korta räntefonder, placerar i statsskuldsväxlar och liknande värdepapper.
Här har du ingen risk för kursfall på
grund av stigande räntor. Men avkastningen är över tiden rejält mycket
sämre än för obligationsfonder, varför
dessa fonder mer ska ses som en tillfällig parkeringsplats.
●
Aktieindexobligationer
Det är ett aktiesparande med hängslen
och livrem som säljs av de flesta banker, men även av fondkommissionärer
och nätmäklare som Nordnet och Avanza. Aktieindexobligationen kan garantera dig kapitalet tillbaka, eftersom
banken gör en förpackning av räntebärande obligationer och aktieoptioner.
Om börsen under obligationens löptid har stigit, får du en avkastning som
ofta överstiger vanlig obligationsränta.
Har börsen backat, eller stått stilla,
under tiden får du alltid tillbaka ditt
insatta kapital.
Aktieobligationer har normalt löptider mellan två och fem år. En fördel är
att du betalar ett courtage vid köp,
men du slipper de årliga avgifter som
drabbar fondsparandet.
■
   ,  
FOTO: MAGNUS LÄNJE
●
Hedström söker
den perfekta mixen
Aktier när börsen går bra
och räntepapper när den viker ned.
En enkel strategi, kan tyckas.
– Men det är oerhört svårt. Få lyckas
pricka in när man ska växla över från det
ena till det andra, säger Hans Hedström,
förvaltare på HQ Fonder.
E
Hans Hedström på HQ
Fonder sänker
risken med
fastighetsaktier.
▲
n blandfond är i teorin det ideala för den
som vill ha ett någorlunda tryggt sparande,
men ändå få en bra avkastning de gånger börsen rusar i höjden. Men det är lättare sagt än
gjort.
Hans Hedström, VD på HQ Fonder och förvaltare av blandfonden Total, känner till problemen.
– Egentligen handlar det nog mer om att försöka hitta bra billiga aktier än att veta exakt när
man ska sälja av aktier för att placera i räntebärande papper. Historien visar att det är oerhört
svårt att förutse.
Hans Hedströms filosofi med fonden är ändå
att skiftningarna mellan aktier och räntepapper
ska vara större än hos många andra blandfondsförvaltare:
– Vår uppfattning, rätt eller fel, måste tydligt
avspegla sig i fondens placeringar. Just nu har vi
ungefär två tredjedelar aktier. Vi har aldrig haft
mindre än 50 procent aktier och som mest runt
90 procent. Många blandfonder pendlar mellan
60-70 procent aktier oavsett hur det går på börsen. När förändringarna är så små kan man lika
gärna själv dela upp pengarna i en ren räntefond och en aktiefond med en fördelning som
passar en själv.
Även om Hans Hedström har möjlighet att
välja aktier över hela världen så ligger fokus på
Sverige. Fastighetsbolag som Drott och Wihlborg
och skogsjätten SCA väger tungt i portföljen.
Fastighetsaktier är ”säkra” placeringar som nästan kan jämställas med realränteobligationer,
menar Hedström.
Men de aktier som höjt fonden extra senaste
tiden är mobiloperatören Millicon och teknikbolaget AudioDev, medan några av de utländska
aktierna som McDonalds’s och Microsoft
tappat.
– Det är dollarraset som gjort att vi tappat i
USA. Egentligen har ju McDonald’s gått ganska
bra, säger Hans Hedström och förklarar sin försiktighet gentemot utländska aktier i en balanserad portfölj.
– Lite förenklat kan man säga att riskerna
ökar med avståndet från Sverige.
Betyder det att man som vanlig sparare ska
undvika att köpa utländska aktier eller utlandsfonder, även om man sparar på 5–10 års sikt?

PLACERINGAR
3 vinnande strategier
Balanserad
Balansera risken
med realränteobligationer
Aktiefond. I botten en bred aktiefond, typ HQ
Strategifond.
Rysslandsfond, fast bara en mindre del. Kan
bytas mot tillväxtmarknadsfond om man vill ha
lägre risk.
Realränteobligationer. Tryggt sparande med
förhållandevis god avkastning.
SCA-aktier. Ett stabilt bolag som kommer att
hålla på lång sikt.
Läkemedelsaktier. Bortsett från Astrazeneca
har läkemedelsaktierna gått dåligt i flera år. Men
på lång sikt tror jag på läkemedelsbolagen.
Banksparande. Man får inte glömma att ändå
ha en liten del lättillgängligt på banken.
”Det viktiga är att få
spararnas pengar att
växa med ett begränsat
risktagande”, säger
Hans Hedström.
senaste året, menar Hans Hedström.
– Skräckexemplet är PPM-valet.
Många bläddrade i katalogen och såg
att många IT-fonder gått lysande senaste året och valde dem. När börsen gick
ner så tappade de otroligt mycket. Men
här får man också säga att informationen om risker inför PPM-valet kom i
skymundan. Dessutom går det inte att
dra någon slutsats av sitt val redan
efter tre år om pensionen ska komma
om tjugo.
Men om man inte ska ta några ris-
ker är det väl olämpligt att rekommendera Rysslandsfonder, som du gör?
– Det har ju länge varit lite av dödskallemärkning av Ryssland. Men jag
menar att riskerna är överdrivna. Den
ryska börsen börjar allt mer likna den
västerländska med svängningar upp
och ned. Däremot ska man bara placera en liten del av sina sparpengar i den
här typen av fond.
Som förvaltare lever Hans Hedström
med olika indexsiffror hela tiden. Men
trots det säger han att index aldrig styr
FOTO: MAGNUS LÄNJE
▲
– Direktägande i utländska aktier
ska man undvika som vanlig sparare,
tycker jag. Däremot är det inte fel att
ha en liten del i en Rysslandsfond eller
i någon annan region som är på uppgång. Och ska man köpa svenska aktier i stället för fonder så bör man vara
intresserad och hänga med. Inte så att
man måste göra en massa affärer varje
år. Men det kräver mer bevakning än
fondsparande.
Aktier är långtifrån allt. Vare sig i
Totals portfölj eller för en vanlig sparare, menar Hans Hedström. Det gäller
att hitta en mix som gör att avkastningen blir bra utan ett alltför stort risktagande. För att balansera en relativt hög
risk i aktieinvesteringar kan man komplettera med realränteobligationer (en
typ av inflationsskyddad nollkupongare).
Hans Hedström menar att det är en
bra sparform, ett bättre alternativ än
obligationsfonder. Stiger räntorna så är
risken stor att många obligationsfonder
tappar.
När man ska spara med siktet
inställt på fem–tio år är det viktigt att
inte frestas av snabba klipp och stirra
sig blind på trender och tabeller. Ska
man välja en fond så bör man titta på
hur den klarat sig inte bara under det
Hans Hedströms bästa
placeringsråd
hans placeringsstrategi.
– Det viktigaste är inte att försöka
slå index. Det viktiga är att få spararnas pengar att växa med ett begränsat
risktagande. Och ett sätt som ofta
lönar sig är att vara lite motvalls. Att
våga gå mot strömmen.
Så då tror du att Stockholmsbörsen kommer att backa snart?
– Ja, tidigare än många andra tror.
Trots allt har börsen gått upp 60 procent på kort tid och en del aktier har
aldrig varit så högt värderade. Många
experter tror att uppgången kommer att
fortsätta minst till sommaren och planerar att sälja i höst. Men när alla resonerar så kommer den att gå ned tidigare. Och årets resultat kan mycket väl bli
minus för Stockholmsbörsen.
■
FREDRIK NEJMAN
▲
Ett helt år av lönande läsning
Ja tack! Jag vill göra bättre affärer. Därför prenumererar jag på Privata Affärer för bara 495 kr
inkl moms för ett helt år av lönande läsning (11 nr). Jag får också tillgång till Privata Affärers exklusiva internettjänst
för prenumeranter.
Namn
Adresss
Postadress
Telefon
Skicka kupongen till: Privata Affärer, 105 44 Stockholm, eller ring 08-799 63 44.
 Du kan också gå in på vår hemsida: www.privataaffarer.se/prenumeration.
   ,  

   ,  

PLACERINGAR
3 vinnande strategier
▲
Välj mer än
ett sparkonto
Tryggt sparande är mycket mer än sparkontot.
Plocka in realobligationer, hedgefonder och aktieobligationer i portföljen så höjer du avkastningen.
3 Defensiv
SPARFORMER:
Räntefonder
Obligationer
Realt sparande
Aktieindexobligationer
Hedgefonder
Betala av på lånen
Pensionssparande i
livbolag
Bankkonto
et finns en mängd olika
sparformer för den som
satsar på en försiktig
sparstrategi och absolut inte vill
att kapitalet ska minska i värde.
Nöj dig inte med ett bankkonto och en räntefond.
Obligationer, realt sparande,
D
hedgefonder och livbolagssparande är exempel på produkter
du kan ha med för att i det långa
loppet slå inflationen.
Obligationer ger högre ränta
ju längre tid du avstår från
pengarna. Därför är räntan på
en femårig obligation normalt
högre än på en tvåårig.
En nackdel är marknadsrisken. Vill du sälja i förtid, innan
obligationens löptid är över, kan
obligationen vara mindre värd
om ränteläget är ogynnsamt. Är
räntorna högre när du vill sälja,
får du inte ut 100 procent av
obligationens nominella värde.
Omvänt så kan du tjäna på att
sälja obligationen i förtid, om
marknadsräntorna ligger lägre.
Den som behåller obligationen löptiden ut löper ingen risk.
Det nominella betalas alltid ut
då.
Trygghet och lotteri i statlig regi
Sparandet ska inte vara
spännande eller kul.
Det ska i första hand vara tryggt.
Aktiefokuseringen har gått
för långt i Sverige, säger
Christine Holm på Riksgälden.
N
är svenska staten ger ut obligationer flockas stora och små investerare. Säkrare värdepapper finns inte.
Så ser det ut i de flesta av världens
industriländer, för staten betalar tillbaka sina skulder.
Men intresset för räntesparande och
obligationer skiljer sig starkt åt mellan

nationerna.
– Jämför bara Sverige och Danmark.
Här i Sverige är vi extremt aktie- och
aktiefondsfokuserade, ända sedan allemansfonderna startades. Jag är inte
säker på att det helt har ändrats, trots
den senaste aktiebubblan, säger
Christine Holm, privatmarknadschef på
Riksgälden.
Danmark har sedan länge en levande obligationsmarknad hos allmänheten. Huslånen klumpas ihop och säljs
som obligationer och dansken ser det
som helt naturligt att gå in på banken
och köpa statspapper och andra obligationer.
Christine Holm
säljer statlig trygghet
för Riksgälden.
– På en svensk bank får kunden
knappast rådet att köpa statspapper,
säger Christine Holm – som delvis talar i
egen sak.
Riksgäldens ränteprodukter ska
säljas till svenskarna, det är en billig
upplåning för staten.
– Men våra räntor hör till marknadens absolut bästa och vi tar inga avgifter, försäkrar Christine som lever som
hon lär.
– Jag sparar inte alls i aktier. Det
viktigaste för mig är att inte förlora
något av mitt sparkapital. Sedan vill
jag ju helst att det växer och kompenserar för skatt och inflation.
Christine Holm tror att många sparare har orealistiskt höga förväntningar
på avkastningens storlek. Och efter att
börsen repat sig efter tre usla år är det
kanske lätt att tro på tvåsiffriga avkastningar varje år.
Svenskarna verkar vara extremt riskbenägna som sparar så mycket i aktier.
Som ett pedagogiskt exempel tas
avkastningen på aktier, nominella obligationer och realobligationer sedan
1999.
Realobligationer fullständigt skåpade ut de andra sparformerna, det gav
7,3 procent om året. Även om en enda
jämförelseperiod inte kan vara hela
   ,  
●
Sparkonto
Vårt vanligaste räntesparande.
Tyvärr, eftersom den genomsnittliga räntan på spar- och
kapitalkonton är mycket låg.
Här gäller det att hitta bra
alternativ, till exempel Resurs
Bank (2,75 %) och Riksgäldsspar (2,25 %)
Fördelen med bankkontot är
att du normalt kan sätta in och
plocka ut pengar utan avgifter
eller ränteförlust.
Flera banker har också konton där du får högre ränta mot
att pengarna är låsta. Till exempel Ikanobankens tillväxtkonto
som ger 3,95 procent i ränta om
pengarna står inne i sex år.
gationer till privatpersoner. Man
får den genomsnittliga räntan
som blir vid Riksgälden auktioner, där stora institutioner köper
statsobligationer under budgivning. Minsta placeringsbelopp är
25 000 kr.
Statsobligationer köper du
direkt hos Riksgäldskontoret,
via hemsidan www.rgk.se.
Övriga privatobligationer och
bankcertifikat, ett värdepapper
med bunden ränta som liknar
obligationen, säljs via de större
bankerna.
Här är några råd för obligationsköparen
●
Christine Holms
sparråd
FOTO: MAGNUS LÄNJE
●
Jämför räntor mellan utgivare
innan du köper.
● Jämför courtagekostnader. Vissa
säljer normalt avgiftsfritt, som Landshypotek och Riksgäldskontoret.
● Bygg din egen obligationsfond.
Köp obligationer med olika löptider,
så slipper du de årliga förvaltningsavgifterna i en fond.
Obligationer:
Du kan välja mellan nollkupongare, där all ränta betalas ut
på förfallodagen, och en kupongobligation där du får en
årlig ränteutbetalning.
Nollkupongaren säljs till
underkurs, t ex 78 procent under
det nominella beloppet. När du
sedan löser in obligationen får
du 100 procent. Mellanskillnaden är räntan. Fördelen med
nollkupongare är att du får en
skattekredit, skatten på räntan
betalas inte förrän obligationen
löses in.
Bostadsinstitut, som Stadshypotek och Spintab, har sedan
länge sålt obligationer via bankerna eller direkt.
Numera säljs också statsobli-
●
Realt sparande:
Kassaskåpssäkert
sparande,
eftersom din köpkraft är garanterad. Du får en viss ränta, som
anges vid köptillfället, samt
kompensation för inflationen
oavsett hur hög den blir. Också
den årliga avkastningen från en
realobligation skrivs upp med
inflationen.
Du kan köpa realobligationer
grunden för framtida sparbeslut ger
det ändå en intressant bild.
Den som satte in 10 000 kr i januari 1999 hade fem år senare följande:
● Realobligationer: 14 200 kr.
● Nominell femårig obligation: 12 500
kr.
● Aktier fördelat enligt Stockholmsbörsens index: 9 700 kr.
Realt sparande bör absolut ingå i
den egna sparmixen, anser Christine
●
Holm.
– I dag betalar du ingen riskpremie,
det vill säga du får en försäkring mot
att inflationen blir högre än två procent
gratis. Går inflationen upp mer blir du
kompenserad för det.
Trots att Riksgälden och räntesparandet är den direkta motsatsen till de
våldsamma kasten mellan förtvivlan
och eufori på världens börser finns ett
spekulativt inslag i arsenalen. Speldjävulen, i form av premieobligationer med
miljonvinster, håller svenskarna i ett
hårt grepp. Dessa har sålts av staten
sedan 1918 och lockar fortfarande
uppemot en halv miljon sparare varje
år. 38 miljarder kr har vi placerat i premier.
– Efterfrågan var enorm på vårt
sista lån, 2003:2. Det blev vårt största
lån sedan 1986, säger Christine Holm
som inte tycker att lotteridelen strider
mot Riksgäldens koncept om säkert
sparande.
– Nej, du får ju alltid tillbaka insatsen. Det är räntan man spelar med,
som lottas ut. Den som köper hela
serier är ju också garanterad någon
procent i avkastning.
En förklaring till det starka premieintresset kan vara bankernas låga
sparräntor.
– Ja, många säger att de lika gärna
kan chansa på vår vinstmöjlighet.
För den som vill vara med om att
finansiera statsskulden, och samtidigt
få chans att vinna en miljon kr, är
nästa tillfälle i mars.
■
Hedgefonder
Hedgefond är ett samlingsbegrepp för fonder som strävar
efter att varje år ge en positiv
avkastning oberoende av hur
aktie- och räntemarknader utvecklar sig. Fondförvaltaren har
mandat att använda sig av alla
tänkbara finansiella instrument
som aktier, optioner och olika
terminer.
Därigenom blir förvaltarrisken hög. Fondförvaltaren kan ju
göra fel val och köra i diket.
Därför bör den försiktige välja
en så kallad fond-i-fond, eftersom risken minskas kraftigt.
Exempel på sådana är Helios
(Brummer & Partners), Guide
Edge samt HQ Global Hedge
och HQ Nordic Hedge.
Alternativt bör man söka efter
hedgefonder där historien visar
att risken är låg och avkastningen god. Till exempel några av de
hedgefonder som var nominerade till Årets hedgefond av Privata Affärer. Tre alternativ är Aktieansvars fond Graal, Erik Penser
Hedge och Yield.
●
●
Räkna med en realistisk
avkastning på sparkapitalet.
● Satsa inte allt sparande på ett
enda kort.
● Med realt sparande är din köpkraft garanterad. Det bör ingå i
en långsiktig portfölj.
eller spara på ett realräntekonto hos Riksgälden.
Ett annat alternativ är att spara
i en realräntefond, som exempelvis finns hos Skandia, SEB
och Robur. I fondsparandet bör
man vara långsiktig, eftersom
värdet på fonden kan variera
med marknadsräntorna.
Premieobligationer
Statlig obligation med chans till
miljonvinst. Du får alltid tillbaka insatsen, men en del av räntan lottas ut som skattefria vinster.
Villkoren varierar för varje
nytt lån som staten (Riksgäldskontoret) ger ut. I mars är
det dags för ett nytt premielån,
där den som köper en serie om
50 obligationer à 1 000 kr får en
garanterad skattefri avkastning
på 1 procent per år.
Även för premieobligationer
är det så att om räntan sjunker
så stiger kursen på obligationen.
Det omvända gäller också.
Dessutom så brukar kursen på
premier stiga strax före dragningsdatum, för att därefter
sjunka något.
■
HANS BOLANDER
   ,  

Download