Universums öde inledning Universums öde består av tre olika

advertisement
Universums öde
inledning
Universums öde består av tre olika kategorier. Universums expansion, energi i universum och
universums slut. Vi kommer nu berätta lite om de olika kategorierna och om några teorier om
universums slut.
Disposition
Universums expansion
Universum utvidgar sig hela tiden, det är troligen den viktigaste insikten i modern kosmologi. Fram
till 1900-talet trodde kosmologer att universum var statiskt och inte utvidgade sig. Denna ide har
bland annat sina rötter i religiösa källor, som i den kristna skapelseberättelsen.
Inom loppet av några tusen år ändras stjärnbilder gradvis. Detta upptäcktes 1718.
byt bild
Man får fram galaxers hastighet genom observation av deras spektrum. Ljudets våglängd från
stjärnor som avlägsnar sig förskjuts mot den röda delen av spektrumet. När stjärnor är på väg mot
oss förskjuts ljudet mot blått.
Avlägsnar sig galaxer snabbare förskjuts ljuset mot rött.
bildtext
Inom fysiken är ett spektrum en uppdelning av elektromagnetisk strålning eller andra typer av
vågrörelser i olika våglängder eller frekvenser.
Expansionen mellan universums galaxer är enorma efter flera miljarders års expansion.
Som en muffinsdeg
Expansionen av universum kan jämföras med en muffinsdeg. Tänk dig att russinen i muffinsen är
galaxer, och att degen är universum. Russinen behåller sin storlek medan degen expanderar i ugnen.
Ju längre ifrån två russin kommer varandra, desto snabbare rör de sig bort ifrån varandra. Alla
russin/galaxer rör sig bort ifrån varandra utan att en enda av av dem är centrum för utvidgningen av
universum/degen.
Nutid: Avståndet mellan universums galaxer har blivit enormt efter flera miljarder års expansion.
Mörkerenergi är den dominerande kraften i universum, expansionen av mörkerenergi accelererar.
Energi i universum
När man tittar på universum så ser man först den lysande materian, det vanligaste tillståndet hos den
lysande materian är plasma. Galaxer i galaxhopar och stjärnor i galaxer. Alla stjärnor är födda i det så
kallade Orionnebulosan. Om man har tur så kan man, om man tittar rätt, bevittna en otrolig
stjärnbildning. Man kan se Orionnebulosan med bara ögat, det ser ut som en suddig fläck som ska
föreställa den mellersta stjärnan i Orions svärd. Det lättaste sättet att hitta den är att utgå från den
mittersta stjärnan i Orions bälte och under den hitta de tre punkterna som utgör Orions svärd. Den
mellersta av dessa tre punkter är alltså Orionnebulosan.
bild text
I Orionnebulosan föds nya stjärnor och solsystem.
Alla stjärnor och planeter är uppbyggda av atomer, precis som de gasmoln som bildar nya stjärnor,
såsom Orionnebulosan.
byt bild
Det finns både lysande och mörk materia. Den lysande materian är det som gör att planeter och
stjärnorna lyser, och att vi på jorden kan se dem även om de är flera miljoner ljusår bort. En stjärna
lyser för att dess inre frigör enorma mängder energi, som så småningom färdas genom stjärnan och
strålar ut i rymden. Den mörka materian är man inte riktigt helt säker på vart det kommer ifrån. En
del av det kan vara utbrända stjärnor, planeter eller gasmoln som inte lyser tillräckligt mycket för att
synas. Den mörka materian använder sin dragningskraft till att påverka hur stjärnor och galaxer rör
sig. Uppskattningsvis består en fjärdedel av all universums energi av mörk materia. Den lysande
materian är endast några procent av all sammanlagd energi.
Universums slut
För några decennier sedan trodde astronomer att universums utvidgning skulle bromsas av
tyngdkrafterna från galaxerna. Forskare försökte bestämma hur snabbt det skulle ske. På senare tid
har det visat sig att utvidgningen av universum går allt snabbare. Det kan kanske en dag leda till att
universum slits i bitar.
Universum består av gas, stjärnor, stoft och mörk materia allt de hålls samman av tyngdkraften.
Tyngdkraften håller ihop galaxer. Beroende på hur snabbt galaxer rör sig i förhållande till sin
sammanlagda tyngdkraft balanserar en galaxhop mellan att kollapsa och försvinna. Under 90-talet
trodde man att utvidgningen av universum skulle bromsas in på grund av tyngdkraften och att all
materia skulle samlas i ett svart hål.
Ifall universum fortsätter att utvidga sig kan man förutspå universums öde. Det finns olika teorier om
hur universums öde kommer att se ut.
byt bild
Precis som Big Bang tror man att det kommer komma en motsvarande Big Crunch. Det går i stort sett
ut på att universums utvidgning skulle avstanna på grund av den samlade gravitationen och så
småningom vändas till en sammandragning.
Här ser ni en bild som ska föreställa The Big Crunch.
Första bilden visar olika galaxer, virvlarna föreställer galaxerna.
På bild nummer två börjar galaxerna dras samman.
På bild tre har de kommit väldigt nära varandra.
På sista bilden visar man kollisionen av galaxerna.
The Big Chill eller Big Freeze
Teorin till the Big Chill går ut på att tvärt emot The Big Crunch utvidgar sig universum, i och med att
universum expanderar kommer även temperaturen till slut att spridas till en nivå där all värmeenergi
är så gott som jämt utspridd, det kallas värmedöden. Allt eftersom expansionen accelererar kommer
avståndet mellan galaxer att öka. Till slut kommer all återstående materia och värme att vara så nära
perfekt utspridd att värmedöden är uppnådd.
Första steget ska föreställa The Big Bang
Universum börjar expandera
Universum fortsätter att expandera
Universum har nått värmedöden
The Big Rip
På svenska kallas det för ”Den stora sönderslitningen”. Om mörkerenergins täthet ökar kommer The
Big Rip att inträffa. Universum kommer att slitas sönder när den mörka energin som verkar mot
tyngdkraften tar över. Galaxer, planeter och solsystem kommer slitas i bitar om utvidgningen går allt
snabbare.
The Big Bang
Universum expanderar långsamt
Expansionen accelererar
Universum slits i bitar
Sammanfattning
Forskningen har hela tiden gått framåt genom åren. Därför vet vi inte hur universums ödes teorier
ser ut om 50 år. Men vi tror och hoppas i nulägget på att the big chill kommer att inträffa i framtiden.
Källor:
http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=284149&originalURI=/plasma/284149
http://www.ne.se/enkel/orionnebulosan
http://www.ne.se/enkel/stjärna
http://fof.se/
Bildkällor:
http://www.tentakel.vr.se/nummer/201004/artiklar/svenskaforskareletarlivirymden.5.5ffe710a12a6
bb636028000610.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_crunch_to_the_right.png
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards