över alla gränser - KRISTEN GEMENSKAP

advertisement
Kristen Gemenskap
NYHETSBREV
NOVEMBER 2016
över alla gränser
Innehåll:
➤ Minipredikan sid 2
➤ Hälsningar från Bolivia sid 4
➤ Reportage från Österbotten sid 7
Bolivia i våra hjärtan
Kristen Gemenskap – över alla gränser
Pastor Henry Holmberg • Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd • Tel. 0393-123 10 • www.kristengemenskap.se
E-post: [email protected] • PostGiro i Sverige: 80189-4 • Bank i Finland: FI8780001970844131
1
ANDENS ENHET – EN HERRE
Ef. 4: 3-6
”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst” Rom. 10: 9
M I N I P R E D I K A N
A V
En av den första församlingens trosbekännelser
var just denna: Jesus är Herre!
Andens enhet baserar sig på denna
trosbekännelse.
För det första:
I den bekännelsen ligger ett
erkännande om att Jesus är
Gud, alltså en del av gudomligheten.
När Paulus skriver ”Jesus är
Herren” tillskriver han Jesus
det högsta gudomliga namnet,
Herren, på hebreiska JHVH.
Samma betoning av Jesu gudomlighet
som Sonen, en i tre-enigheten, framställer han
i Filipperbrevet:
”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade ha inte
tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig
själv genom att anta en tjänares gestalt då han
blev människa. Han som till det yttre var som en
människa ödmjukade sig och blev lydig ända till
döden – döden på korset.
Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn, för att i
Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på
jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.”
Fil.2: 6-11
Lägg nu märke till att här är skiljelinjen i den religiösa världen.
Av muhammedanerna betraktas Jesus som en
profet – men inte som Gud.
Bland ortodoxt troende judar är det en hädelse att Jesus skulle varit eller är Gud eller Guds
Son!
Liberalteologerna åter söker bortförklaringar
av allt angående Jesus som skulle ha gudomlig karaktär i sig. Som exempel; hans kropps2
H E N R Y
H O L M B E R G
liga uppståndelse från de döda, vilket Paulus
säger är beviset på att han var Guds Son
(Rom.1: 4) förklarar man i en mycket
märklig formulering; ”Han uppstod
i lärjungarnas sinnevärld som ett
begrepp...” Med andra ord; man
förklarar lärjungarna sinnesförvirrade som trott sig se, talat
med och till och med rört vid
Jesus, allt enligt evangelierna.
Om det är så, vilket jag hävdar,
att bekännelsen av Jesus som
HERREN, Jehova är fundamental
för andens gemenskap, är det dags att
skrota alla ideér om att ”världskyrkan” skulle
vara svaret på Jesu bön att ”de alla skall vara ett.”
Det faller på sin orimlighet.
Men låt oss se på en annan sida i bekännelsen av Jesus som Herre, i betydelsen av den
som regerar.
”Och på sin mantel och på sin höft har han ett
namn skrivet; ´Konungarnas Konung och herrarnas Herre.” Upp.19: 16
Det är gott att ha Jesus som Frälsare i sitt liv.
Ännu bättre blir det när han är krönt som Herre
och Konung i våra liv. Den som regerar, den som
blir ärad, den som sitter på tronen!
Det framgår tydligt i läsningen av Apostlagärningarna att de första lärjungarnas gemenskap
var just det: en gemenskap omkring Jesus. Den
uppståndne Mästaren var centralpunkten. Han
var Herren. Hans ord var auktoritet. Hans Ande
synnerligen påtagligt närvarande.
Minipredikan är ett utdrag ur min bok; ANDENS
ENHET ELLER EKUMENIK och kan beställas från
oss.
Bilder från Hornsjö
Bilderna från resan till Hornsjö är alla tagna av Gisela
och Bror.
Höstens Norge-resa gick till Öyerfjellet och närmare bestämt till Hörnsjö Högfjellshotell. Ett hotell
som erbjöd en något enklare standard men med ett
fantastiskt vackert läge med utsikt över fjäll och sjö
och med utmärkta möjligheter till vandringar.
Hotellet drivs av en stiftelse med ambitionen att all
vinst går till ett omfattande humanitärt arbete i olika
länder.
Tur med vädret; en förmiddag lite regn men annars
uppehåll och tidvis sol.
I konferenssalen upplevde vi andligt starka samling-
Anna-Lena sjunger
ar morgon och kväll. Henry Holmberg öppnade
med undervisning första morgonen och sedan fick
vi medverkan av Torwald, Bror, Karl-Georg, Inga,
Svanhild och många fler. Lite extra norsk ”krydda”
fick vi då Anne-Lise och Hans Nilsen från Drammen
Kristet Center kom upp och delade gemenskapen
några dagar.
En dag blev det en uppskattad tur ned till ett shoppingcenter i Lillehammer.
Skall ännu nämna att onsdagens missionsmöte gav,
inte bara ett rikt offer till vårt arbete i Bolivia, också
några nya faddrar för barn i Bolivia och även understödjare av en pastor i Tanzania.
Om Gud vill reser vi nästa höst till Wadhal Högfjellshotell i Gålå.
Karl-Georg predikar
Bror och Janne
Evald mötte sitt fadderbarn
Evald Rönnlund är en av många som har
fadderbarn i Bolivia. Men en av få som
det blivit förunnat att träffa sitt fadderbarn. ”Som att träffa min egen dotter”
säger Evald om mötet med henne. Ett
möte fullt av känsla och värme.
"Smycken från fjället..."
Bilderna tagna av Gisela och Bror
3
Hälsningar
Brev från Medranos
I slutet av augusti reste Jackeline, Miguel och
Camilla Medrano till Bolivia för att finnas med i
vårt arbete under en period. Har här glädjen att
ge en färsk hälsning från dem.
Hälsningar och många
välsignelser från Bolivia!
Kära vänner. Det var
en underbar upplevelse att på nytt träffa
syskon och vänner här
i Bolivia. Under de här
två månaderna har vi
haft möjlighet att träffa barn, ungdomar
Miguel predikar
och deras familjer;
många som vi kände
sen länge tillbaka och ”nya ansikten” som vi inlett
bekantskap med.
Efter en något mödosam tid i skolan för vår lilla
Camilla börjar hon förstå att det i vardagen handlar om att kämpa på två språk; engelska, och spanska som är landets officiella språk.
Vi har besökt Valle Grande under tre dagar 7-9
oktober och haft underbara upplevelser. Herren
visade att han är mäktig då vi åkallar honom.
Flera sökte frälsning, flera blev döpta, flera vuxna,
ungdomar och barn fick del av den helige Ande. På
detta härliga sätt höll församlingen sitt 8 års-jubileum!
Vägen tillbaka till Cochabamba blev som vanligt
svår och mycket dammig då problem med torka
drabbat hela landet.
Oruro besökte vi 29 och 30 oktober. Tillsammans
med pastorsparet Carmen och Oskar Gonzales
hade vi två intensiva dagar då vi försökte träffa de
flesta familjer och barn som får hjälp från faddrar
genom Kristen Gemenskap i Finland och Sverige.
Vi hade ett härligt kvällsmöte på lördag och en
välsignad gudstjänst på söndag förmiddag. Jag
4
hade förmånen att få undervisa om att tillbedja
Gud och att prioritera Jesus i våra liv. Och om det
meningslösa i att härma världen med riter och
ceremonier, som tex. Halloweenfest, vilket hela
veckan dominerat Oruro.
Kära vänner, be speciellt för Oruro. Det finns en
mörk och tung atmosfär över staden, fienden har
sitt näste här. Överallt dyrkar folk det ockulta och
offrar djur med sataniska riter. Att det för de flesta
är helt naturligt är skrämmande.
Gud välsigne er alla som ständigt ber för oss.
En varm kram från Jackeline, Camilla och Miguel
Medrano
Hej!
Jag, Jackeline vill gärna också vara med, med en
hälsning till er alla, våra vänner.
Först vill jag berätta lite om atmosfären här i
församlingen i Cochabamba. Vi ser många behov
och kan naturligtvis inte tillgodo se dem alla.
Personligen träffar jag ofta Pastor Carmen för att
eventuellt börja en del nya aktiviteter. Med hänsyn
till hennes hälsotillstånd vill vi avvakta lite tills hon
känner sig starkare.
Carmen är en stark ledare med mycket energi och
engagemang i det hon företar sig. Vi trivs tillsammans och kommer bra överens, vilket är viktigt
för det vi vill göra för Herren. Samtidigt vill vi vara
försiktiga så dom inte skall känna som att vi vill
ändra på deras rutiner.
Under resan till Oruro pratade vi lite om att församlingen i Cochabamba kanske skall ta initiativet att
inbjuda vännerna från Montero då vår församling nästa år i januari planerar möten för barn och
ungdomar i en stad som heter Sucre. Vi ber för
detta så vår Herre får verka som han vill.
Tack Henry för all hjälp du gett oss som familj.
Hälsa alla så gott och speciellt Inga-Lill; vi bär
henne alltid inför Herren.
Kramar från mig; Jackeline.
från Bolivia
JULGÅVOR till barnen i Bolivia
Jackeline delar ut gåvor
Också detta år sänder vi julgåvor till barnen i
Bolivia. Det gäller fadderbarnen och barnen
på dagiset ”Inez”. Dessutom brukar generositeten även få sträcka sig till flera barn som
inte direkt är i våra projekt men finns i församlingarnas närområde.
Pastorsfamiljerna vill vi gärna också ge en
uppmuntran och självfallet då våra direkt
ansvariga pastorsfamiljer; Riveras i Montero
och Gonzales i Cochabamba.
Tack för att ni vill låta ert goda hjärta tala!
Radiopastor Hugo Nelson från Chapare i Bolivia
på besök i Sverige.
Med missionär Clas-Gunnar Axelsson som promotor gör vår broder
en 5 veckors resa genom landet. Ett antal möten är inbokade och det
första blev i Fria Församlingen i Huskvarna. Trots en, för församlingen, ovanlig möteskväll (fredag) blev det god samling och en mycket
givande kväll.
Hugo Nelson är speciell på många sätt. Inte bara det att han, efter en
svår tågolycka, blev handikappad och tar sig fram på krycka, han har
med stor energi och mycket go förverkligat en dröm och kallelse att
ge djungelns folk evangelium via etern. Med relativt enkla medel når
han med sina sändningar ett stort område i djungelområdet Chapare med evangeliet och får en stor respons. Inte så få har blivit frälsta
som ett resultat av programmen han sänder, sjuka blivit friska efter
förbön och hans samhällsinriktade program med tips och råd för det
vardagliga livet röner stor uppmärksamhet och uppskattning.
Samtidigt med radio och TV-arbetet, som förövrigt både hustrun och
deras båda flickor är delaktiga i, är han pastor i en liten församling.
Dopbilderna är från den senaste dopförrättningen då 5 personer
döptes av hans hustru och en broder i församlingen.
I mötet i Huskvarna togs ett gott offer för missionsarbetet i Bolivia
med en speciell inriktning på Hugos radioarbete.
Stora behov och generösa givare
I vårt arbete har vi just nu stora behov. Bl.a. har vi sänt familjen Medranos till Bolivia på ett år och
investerat i en bra 4-hjulsdriven bil. Flera andra åtaganden kräver också sitt. Men, med en stor
Gud och generösa givare fylls behoven!
Just nu vill vi honorera varje gåva på minst 500:- (50€) med min nya CD; "Jesus jag behöver dig".
Skriv tydligt ut din adress vid ev. inbetalning och vi sänder den omedelbart på posten. Framför
allt tackar vi för era förböner!
5
Ny CD med Henry Holmberg:
Jesus jag behöver dej
I många konferenser och möten har vi sjungit med gripenhet
och övertygelse kören ”JESUS JAG BEHÖVER DIG ”!
Nu finns hela sången med på min nya CD.
Den nya CD:n innehåller 10 härliga sånger till musikensamble.
Här följer sångtitlarna:
1) Min stund på jorden
2) Jesus, jag behöver dej
3) Låt mig dricka ur krukan
4) Min Fader kär han vakar över mig
Tack för livet
CD
5) Han är likadan i dag
6) Nu har jag lärt mig var vägen går
7) Du hade en gång en bok
8) Jag är ett nådehjon
9) Du mor som ber
10) Den himmelske losen
Andens enhe
t
Pris: 160:- + porto
Bok 78 sidor
Nära dej CD
eller ekumen
ik
Lägg till 40:- och du får en av vidstående produkter;
Det nya Je
rusa
Bok 94 sidor lem
böcker eller CD:s som en extra bonus
(200:- + porto) Beställningstelefonnummer: 070-6423244
Det sann
a Isarel B
ok 60 síd
or
Nyårsfirande på Vrigstad Värdshus
GSTAD VÄRDSHUS!
Också i år firar vi in det nya året på VRI
med en god Nyårssupé
Vi börjar med bildvisning, fortsätter
r programmet:
och avslutar med Nyårsvaka. Här följe
Nyårsafton 31 dec.
bildvisning och
18.30 Samling i konferenssalen för
ing. Så här ser menyn ut:
20.00 Nyårssupé i Hotellets festvån
därtill råstekt
Helstekt fläskfilé med murkelsås och
potatis samt grönsaker
Bröd, smör och dricka
dde
Choklad tårta med bär och vispad grä
Kaffe
RY HOLMBERG,
22.00 Nyårsvaka fram till midnatt. HEN
MSSON,
GUNNEL MARTINSSON, BROR ABRAHA
N ENSTRÖM
KERSTIN & ANDERS ROSENQVIST, IVA
och många fler medverkar.
holfri dryck.
Efter midnatt serveras mousserad alko
pén.
OBS! Vi behöver föranmälan till Nyårssu
beloppet på förhand till
Pris för supén 310 :-. (Betala gärna in
4 eller
Kristen Gemenskaps Plus Giro 80189Bank Giro 611-3021).
älan. Välkomna!
Nyårsvakan är öppen för alla utan anm
6
Reportage från Österbotten
7 st. från Sverige och något fler från Södra
Finland gjorde över Alla Helgonshelgen
en mötesresa med buss till Österbotten.
Tillsammans med många vänner upplevde vi starka möten med nedslag av Guds
kraft!.
Första mötet var fredag kväll på Kristet
Center i Närpes. Delice och Bengt Ström
hälsade oss och övriga i en fullsatt lokal
välkomna.
På lördag förmiddag besökte vi Saronförsamlingen i Oxgangar. Evald Rönnlund
ledde mötet. På kvällen var det Metodistkykan i Vasa på tur. Camilla Klockars, tf.
föreståndare hälsade välkommen och fick
en applåd när hon berättade att man på
förmiddag döpt en f.d. muslim i ett badkar!
Detta eftersom Metodistkyrkan inte disponerade dopgrav.
Sista mötet på söndag förmiddag höll vi i
Filadelfiakyrkan i Korsnäs.
Nils-Gustav Blom från Karis, Henry Holmberg, Bror Abrahamsson och Gunnel
Martinsson delade Guds Ord i mötena.
Stefan Lindström vittnade, Lise och Sven
Rönnlund, Ann-Kristine Lindström och
sångarna från Kristet Center i Närpes med
flera sjöng och spelade.
Bl 2021.04S (mar 05) 00701 16.11 Skilltryck AB
Inbetalningen avser:
qGåva till lokala pastorer
qGåva till fadderbarn
qGåva till humanitärt biståndsarbete
qGåva till kampanjmission
qGåva till missionsresor
qÖvrigt
qErkännande om mottagande önskas
Henry med Delic
Evald Rönnlund
Wikström Buss
8 01 89-4
Kristen gemenskap – Över alla gränser –
801894 06
Posttidning B
Nyhetsbrev för
KRISTEN GEMENSKAP
– över alla gränser –
Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.
Höstresan 2017 går till
Wadahl 25-30 sept.
(Från Finland 24 sept. - 1 okt.)
Redan frågar flera efter vart resan nästa höst skall gå.
Den går till, för oss välkända, Wadahl Högfjellshotell i Gålå-fjellet!
Det familjeägda hotellet bytte ägare för några år sedan men fortsätter i samma goda stil som tidigare. Vi har haft
glädjen att bo där ett antal gånger förut. Den vackra utsikten från hotellet och de utmärkta vandringsstigarna i
omgivningarna ger alla möjligheter till att vandra korta eller längre sträckor allt efter ork och lust.
Bastu och simhall står till gästernas disposition.
Wadahl är känt för sin goda mat och den serveras i deras vackra matsal.
Givetvis disponerar vi konferensutrymmen där vi morgon och kväll har samlingar. För många är det höjdpunkten
på resan. Vi får många härliga vittnesbörd från deltagare som på olika sätt fått ett möte med Gud i de här samlingarna.
För att göra hemresan så angenäm som möjligt övernattar vi sista natten på Vinger Hotell i Kongsvinger och får
därmed en lagom körsträcka sista dagen. Detta också med tanke på finländarna som har en kvällsbåt som väntar.
Vi sätter som vanligt in 2 bussar; den ena från Österbotten i Finland via Åbo och sedan Stockholm, Örebro och
Karlstad, den andra från Småland via Skövde, Mariestad och
Kristinehamn.
Pris: Från Sverige 6100 SEK. Från Finland 670 EUR. Enkelrumstillägg 990 SEK, resp. 99 EUR.
Vid anmälan tas alltid upp en avgift; i Sverige 500 SEK, i
Finland 50 EUR.
Beloppet dras sedan ifrån slutbetalningen.
För broschyr, upplysningar eller anmälan:
I Sverige; RAFAELS RESOR (Henry) 070-6423244
I Finland; Beatrice Granlund 040-7321711
Arrangör; Smålandsbussen / King Tours
Tack för din gåva till
missionsarbetet!
Ditt stöd möjliggör våra insatser för att hjälpa barn och vuxna i ekonomiska svårigheter
men framför allt att budskapet om Jesus når skarorna.
Tack för ditt generösa bidrag!
Bor du i Finland är banknumret FI8780001970844131.
(Insamlingstillstånd i Finland POL-2014-17419,1707.2015-31.12.2016)
Download