2. Andragradspolynom, rationella uttryck, ekvationer och komplexa tal

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Baskurs i matematik
2. Andragradspolynom, rationella uttryck, ekvationer och
komplexa tal
1. (Fyra snabba).
(a) Förenkla (2x + 1)2 − (2x − 1)2 ,
(b) Beräkna
2−i
,
3 + 5i
(c) Förenkla
(x − 1)(x + 1)
,
1 − x2
(d) Beräkna i15 .
2. Lös ekvationen
x
4
+ 2
= 0.
x(x − 2) x − 4
3. Bestäm det reella talet a så att uttrycket
x2 − 4x + a
x−7
kan förkortas.
4. Bestäm det reella talet a så att realdelen av talet 2/(a − i) blir 1.
5. Det finns flera heltal a så att följande ekvationen har endast komplexa lösningar.
Bestäm alla sådana värden a ∈ Z.
ax + 1 = (x + 2)2
.
1
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards