Brevmall Regionalt cancercentrum väst

advertisement
Ort 2017-07-14
1(2)
Välkommen till webbutbildning i säker hantering av
cytostatika!
Du är antagen till den webbaserade utbildningen i säker hantering av
cytostatika för sjuksköterskor med start tisdag den 2: a maj.
Utbildningen sker på distans enligt Lära Nära-konceptet.
Detta utskick innehåller material för att du ska kunna genomföra utbildningen:


Manual för studerande med inloggningsuppgifter och anvisningar
Boken Cytostatika av Hassan och Ljungman. (Boken är en lånebok som du får
återlämna i samband med den avslutande kurssammankomsten).
AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt och tillägget AFS
2009:6, se länkarna nedan.
Länkar:


https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/cytostatika-och-andralakemedel-med-bestaende-toxisk-effekt-afs2005-5.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs
2009_6.pdf
Viktigt att veta:
Erfarenheten visar att de studerande lägger olika lång tid på att genomföra utbildningens
moment, men tidsåtgången är någonstans mellan 25 och 35 timmar. Rekommendationen är 8
timmar per vecka under de drygt 4 veckor som kursen pågår.
Gör så här:


Starta kursen inom sju dagar från kursstart och fördela studieuppgifterna jämt över
kursveckorna.
Börja kursen med att lyssna på föreläsningen Introduktion till cytostatikakörkortet som
du hittar under temat introduktion.
Utbildningen består av olika kursmoment med föreläsningar och studieuppgifter. Kursledarna
följer dig som studerar. De läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under
kurstiden.
Kurssammankomsten sker fredagen den 2 juni kl. 09-13 med sammanfattning och
utvärdering av kursen samt gruppdiskussioner. Detta är det enda tillfället då kursdeltagarna
träffas. Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Återkommer om lokal. OBS att vissa
förändringar kan komma att ske angående tid och plats då denna grupp är större än
Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland
Box 6909 | 102 39 Stockholm
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm | Telefon, hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: 08-123 132 00
E-post: [email protected] | www.cancercentrum.se/stockholmgotland
2
normalt. Vi kommer inte neka någon plats då vikten av kunskap om säker cytostatika hantering
inför sommaren, är angelägen för alla! Återkommer om eventuella förändringar snarast.
Notera att alla studieuppgifter ska vara inlämnade senast den 28 maj kl. 24.00, dvs.
söndagen innan kurssammankomsten. Detta krävs för att kunna få delta i
kurssammankomsten.
Inloggningsuppgifter och anvisningar:
Du loggar in via länken http://online.laranara.se (kopiera denna och klistra in i adressraden i
din webbläsare). Du loggar in med den mailadress som angavs i anmälan - användarnamn. Det
är din arbetsmejl du uppger i första hand. Har inga uppgifter om arbetsmejl uppgivits är det din
privata mejl du använder som användarnamn. (Användarnamnet är detsamma oavsett varifrån
du loggar in).
Skapa själv ett lösenord genom att gå in via online.laranara.se, klicka på Inget lösenord och följ
anvisningarna.
När du är inloggad kan du under schema se var och när kurssammankomsten är, vilka
delmoment som ingår och vem som är kursledare mm.
Du har tillgång till utbildningen redan nu.
Övrig information
Ledighet för studier får avtalas på egen hand med närmaste chef.
Efter genomgången och godkänd utbildning får du ett kursdiplom.
Vid frågor eller problem mejla till: [email protected]
Varmt Välkommen att vara med i denna kurs!
Vänliga Hälsningar
Marie Sodell och kursledarna
Regionalt cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: [email protected] | www.cancercentrum.se
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards