VÄRDEGRUND ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

advertisement
VÄRDEGRUND
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka
sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
FAFFA
NATUR OCH TEKNIK
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
GOGGO
RÖRELSEEXPERT
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
VOVVO
SPRÅKET
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka
tankar ställa frågor argumentera och kommunicera med andra barn”
(LPFÖ 98, reviderad 2010)
GIGGI
MATEMATIKER
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum,
form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal,
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”
(LPFÖ, reviderad 2010)
SISSI
SKAPARE
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och
sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen
bild”
(LPFÖ 98. Reviderad 2010)
GAGGA
ÅTERVINNARE
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturens
olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”
(LPFÖ 98. Reviderad 2010)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards