Skapa en låt!!

advertisement
Skapa en låt!!
Innan ni väljer hur ni ska göra, bestäm i gruppen vilken slags musik det ska vara.
En glad poplåt, en sorglig ballad eller en snabb disco/rocklåt??
Om man utgår från musiken först. (metod 1)
En låt består av olika formdelar, ex. intro, vers, refräng och brygga.
Börja med att lära er en ackordföljd som ni tycker om.
De vanligaste ackordföljderna är: C-G-Am-F eller
F-G-C-Am.
Am-F-C-G eller C-Am-F-G eller
Man kan blanda mellan C-Am F-Dm G-Em
C-G-D-Am-Em-Bm (kvintcirkeln)
eller
eller Am-Dm-G-Cmaj7-Fmaj7-Bm7-5-Esus4-E (spelas som det står)
Man kan också välja helt fritt men det kan vara svårare
Försök sedan att ”nynna” fram en melodi eller pröva med ”blaj”engelska, bestäm versidè
refr. etc.
Använd helst 8, 12 eller 16 takters perioder.
Om man utgår ifrån text. (metod 2)
Vad ska budskapet vara?
Vilket språk?
Ska det rimma?
Skriv en mening var. Prova er fram!
När texten är klar så kan man läsa den rytmiskt, så text och rytm passar ihop.
Efter det är det dags att komma på en melodi! Se ovan….
Lycka till!!
Egen låt!
Namn och valt/valda instrument:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vi tänker använda oss av metod nr.
Download