Matematik exempeluppgifter A1.1050. En påse chips kostar 32,50 kr

advertisement
Matematik exempeluppgifter
A1.1050. En påse chips kostar 32,50 kr och en 1,5 liters dricka kostar 18,50 kr.
Vad menas med P, x och y i formeln P  32,5x 18,5y?
(Algebra Matematik 1 Nivå 1 Uppgift 50)
G2.1018. I en helsidesannons avbildas en motorbåt i skalan 1:150.
Hur lång är båten i verkligheten om båtens längd på bilden är 9,8 cm?
(Geometri Matematik 2 Nivå 1 Uppgift 18)
G3.3026. AB, AC och BC är tre kordor i en cirkel med radien 7,5 cm.
AB  13,0 cm och BC  12,0 cm.
Bestäm längden av kordan AC.
(Geometri Matematik 3 Nivå 3 Uppgift 26)
I4.2028. Kurvan i figuren är y = 2·sin x. Beräkna arean av det markerade området.
Ange ett exakt svar.
y
2
1
x
-1
y = 2sin(x)
-2
(Integraler Matematik 4 Nivå 2 Uppgift 28)
T5.1001. Bestäm a4 då a1  1, a2  2 och an + 2  an 1  an3
(Talteori Matematik 5 Nivå 1 Uppgift 1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards