Hem och Skola vid Salpar skola rf. mötesprotkoll.
25.8.2015
Närvarande: Jutta Lindqvist, Bettina Hägglund, Janina Nerdrum, Mikaela Dunderfelt, Niklas Lindqvist,
Sonja Bäckblom, Kasper Nyberg, Laura Günsberg-Sandström, Bodil Weckström och Nicola Martin
1. Mötet öppnas kl. 18.06
2. Kasper berättar om skolan
- Ny personal: klass 3-4 lärare Fredrik Paul, Eftisledare Maria Ullberg
- Projekt skolgården: ”Naturbana”, Fotbollsplansprojektet lagts ned. Det finns pengar för
att bygga banan men det krävs arbete och talkoanda.
- Det kommer att starta en servicenätsutredning som innebär i vårt fall skolutredning,
byskolor eller enhetsskolor med 200-300 elever? ”Söderkulla Campus” vid Fröken
Milisväg. (Gumbo-Salpar-Söderkulla-Box)
- Pörtödagen som hölls för klass 1-4, var lyckad. Kasper önskar en fortsättning på det även
kommande år.
- Projektet ”Trafikpolis” vid skolans start var lyckad. Föräldrar ställde upp vid
övergångsstället för att hjälpa till vid skolstart. Onsdag-fredag.
- Skolans klubbar: ”Remppa-klubb” för åk 5-6, förskolans utrymmen skall målas. Flick-och
pojkklubb. Ikas/ÅIF-klubb för åk 1-2+ förskolebarn tisdagar kl 15-16med början från 1.9
3. HoS bidrar med 250,- för skolMs. i fri-idrotts bussen, 250,- skoldagböckerna och 250,- för
interaktiv teater på skolan med Östersjön som tema.
4. Hastighets tavla för trafiken vid skolan (4000,-) kräver ansökan av bidrag.
5. Saldo i kassan.
6. Mikaela. D. Kollar med Veronica Broberg om intresse för klassmammauppgiften i åk 1.
7. Kollar upp avgående styrelsemedlemmar m.m. Flera poster bordet tillsättas med nya:
sekreterare, revisor, kassör m.fl. Vi beslöt fråga flera face to face.
8. HoS-dagen infaller fre. 25.9. Skolan kommer att ha öppna dörrars-dag. HoS bjuder på saft och
bulle från kl. 12.45- (Niklas, Laura och Bodil ställer upp som HoS repres.)
9. Niklas har lagt upp en egen Facebook sida för Hem och Skolas ärenden.
10. Årsmötet hålls må 21.9 kl. 18 på skolan, kallelse läggs ut via Wilma och Hem och Skolas
Facebook sidor
11. Mötet avslutas kl. 19.25