Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Strömsholms skolas
Lilla likabehandlingsplan
Mitt fina namn:__________________
Klass: _________________________
Läsåret 2014/2015
1
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Innehållsförteckning
Melodi: Blinka lilla stjärna där ..................................................................................................... 3
FN ....................................................................................................................................................... 4
KRÄNKNING ÄR.............................................................................................................................. 5
MOBBING ÄR .................................................................................................................................. 6
DISKRIMINERING ÄR ................................................................................................................. 6
Vi gör så här om något har hänt................................................................................................... 7
Om du är…. ........................................................................................................................................ 9
Alla vi barn och vuxna behöver tänka på att ........................................................................... 10
Olika känslor som vi alla kan känna… ......................................................................................... 11
Melodi: Du ska få min gamla potta … ........................................................................................ 12
OM VI ALLA TÄNKER … ............................................................................................................. 13
Gör din egen kompisbild här........................................................................................................ 14
................................................................................................... 15
För att du ska känna dig trygg finns det på vår skola… ....................................................... 16
Smultronställe, Nyponros, Värdefull, Förlåt… ........................................................................ 18
Trivselregler för Strömsholms skola och Fritidshem .......................................................... 19
Rita din egen ”Tillsammansbild” … ............................................................................................. 20
2
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Melodi: Blinka lilla stjärna där
VI ÄR VÄNNER DU OCH JAG
KOMPISAR DET SKA MAN VÁ
SLÅSS DET FÖR VI INTE HÄR
TRÖSTAR DEN SOM LEDSEN ÄR
VI ÄR VÄNNER DU OCH JAG
KOMPISAR DET SKA MAN VÁ
Måla blinkande stjärnor i fina färger…
3
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
FN
FÖRENTA NATIONERNA är en frivillig organisation där länder
själva väljer om de vill vara med.
Gissa hur många länder i världen som är med i FN? Svaret ser du på nästa sida längst
ner.
FN arbetar för fred i hela världen och för att
alla ska ha lika rättigheter.
FN arbetar för att:
 Alla barn är lika mycket värda.
 Inga barn få bli diskriminerade, det vill säga sämre
behandlade.
 Varje barn har rätt att bli respekterad som den person
den är och har rätt att bli lika behandlad och skyddas
mot alla former av övergrepp och våld.
Hela 193 länder är med. Hur många namn på länder kan du skriva ner eller rabbla upp?
4
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
KRÄNKNING ÄR
 när något händer, någon enstaka gång.
 när din egen känsla känner att du blir arg/ledsen/sårad
eller skadad.
En kränkning kan vara

ORD

SPARKAR

SLAG

HOT

KROPPSSPRÅK

TYSTNAD

SUCKAR

HÅNFULL ATTITYD

RYKTESSPRIDNING

TA PERSONLIGA SAKER

FÖRSTÖRA PERSONLIGA SAKER

GÖMMA PERSONLIGA SAKER

VISKNINGAR

BLI BUAD ÅT

SKRATTA NEDLÅTANDE ÅT NÅGON SOM SÄGER FEL

RETAD FÖR KLÄDER

RETAD FÖR FEL FRISYR

RETAD FÖR MATVANOR

DELA UT INBJUDAN DÄR ALLA INTE ÄR INBJUDNA

HÄRMNINGAR

ALLA GÅR NÄR MAN KOMMER

FOTOGRAFIER, TECKNINGAR, SMS,MMS,KLOTTER,LAPPAR

E-POST, INTERNET

GRIMASER

ÖKNAMN

KNUFFAR VARANDRA

INGEN HEJAR NÄR MAN KOMMER
5
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
MOBBING ÄR
 när en eller flera personer gör så att du blir arg/
ledsen/sårad eller skadad.
 när någon eller några av kränkningarna upprepas flera gånger
under en längre tidsperiod. Då blir det mobbning.
DISKRIMINERING ÄR
 när man blir behandlad sämre än någon annan bara för att man
är tjej/kille/äldre/yngre eller handikappad.
Diskriminering kan vara

DU FÅR INTE VARA MED BARA FÖR ATT DU ÄR TJEJ
eller KILLE

RETAS FÖR TJEJ- ELLER KILLBACILLER

KALLAD FÖR KÖNSORD

RETAD FÖR ÅLDER

RETAD FÖR FUNKTIONSHINDER
Om du känner dig kränkt eller mobbad inne eller ute.
 Säg alltid till en vuxen!
Om du ser någon som blir kränkt eller mobbad inne eller ute.
 Säg alltid till en vuxen!
Kom ihåg att:
Både barn och vuxna kan känna sig kränkta eller
mobbade!
DET ÄR ALLTID
DU
SJÄLV SOM VÄLJER!
Vad du säger.......
Vad du gör...........
Ingen annan!
6
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Vi gör så här om något har hänt
Den vuxna som har sett eller hört händelsen har ansvaret
för att hjälpa och skriva ner händelsen samt informera annan
personal runt barnet och ev. rektor.
1. Stannar upp och pratar om händelsen med dig som
blivit kränkt. Hur känns det?
2. Tar hand om dig som har ont eller är ledsen eller
blivit kränkt. Kan jag göra något för dig?
3. Pratar med dig som har kränkt och berättar att detta är
allvarligt och accepteras inte.
4. Det som har hänt skrivs ALLTID ner samma dag och
sparas på skolan.
Vad som hänt..
Var/när det hände..
Vilka som var inblandade...
5. Ansvarig vuxen skriver en överenskommelse mellan dig
och den/de som har kränkt dig.
Detta följer vi upp efter ca. 2 veckor (kort samtal)
Hur har det gått?
6.
Vi skickar hem en incidentrapport (brev) till dina
föräldrar och/eller ringer hem samma dag som händelsen
skett.
7
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
7.
Föräldrarna och du pratar om det som hänt hemma.
Föräldrarna skriver på incidentrapporten (brevet) och
sedan tar du med det till skolan och lämnar det till det
namn som står på kuvertet.
8.
Om kränkningarna fortsätter får du och dina
föräldrar komma till ett möte med
rektor/personal/Trygghetsteam
Rektor skriver då ner en plan för
Hur vi ska få stopp på detta....
Alla som är på mötet skriver under med sina namn.
9.
10. Rektor följer upp detta efter 2 veckor med ett nytt
möte.
11.
Om kränkningarna fortsätter ändå och vi på skolan inte
kan få ordning på det tar vi hjälp av psykolog, kurator,
socialtjänst och eller polis.
Rita en egen Nalle om du vill.
8
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Om du är….
MÖRK LJUS
RIK
STARK
LÅNGSAM
SVAG
LITEN
SVENSK
MÖRKHÅRIG
STOR
UTLÄNDSK
LJUSHÅRIG
SNABB
UNG
FATTIG
RÖDHÅRIG
RYNKIG
GAMMAL
SOLBRÄND
FRÄKING
Spelar ingen roll.....
Rita av din
egen hand
här
9
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Alla vi barn och vuxna behöver tänka på att
 TA ANSVAR-
FÖR DET VI GÖR OCH SÄGER
 SKAPA TRYGGHET VISA HÄNSYN-BRY
 KÄNNA EMPATI-
LITA PÅ VARANDRA
OSS OM VARANDRA
FÖRSTÅ OLIKA KÄNSLOR
Prata tillsammans med en kamrat och sedan i hela klassen
om dessa ord och dess betydelse.
Vänskapstips!!!!
VAR SNÄLL MOT ALLA
TÄNK PÅ VAD DU
TALA SANNING
SÄGER ORD KAN
OCH STÅ FÖR VAD
GÖRA ONT
DU GÖR
NÄR DU ÄR GLAD BLIR
ANDRA GLADA
10
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Olika känslor som vi alla kan känna…
Skriv in fler känslor om du kommer på några andra.
GLAD
PIGG
SUR
BESVIKEN
ÅNGERFULL
STOLT
FÖRVÅNAD
TRÖTT
SÅRAD
ARG
IRRITERAD
ENSAM
LEDSEN
AVSLAPPNAD
EMPATI = FÖRSTÅ HUR ANDRA KÄNNER SIG
11
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Melodi: Du ska få min gamla potta …
DET ÄR KUL ATT HA EN KOMPIS
VET DU VAD
DET ÄR KUL ATT HA EN KOMPIS
VET DU VAD
NÅGON SOM MAN RIKTIGT KÄNNER,
MAN KAN LEKA OCH VÁ VÄNNER
DET ÄR KUL ATT HA EN KOMPIS
VET DU VAD
Rita din egen kompisbild här…
12
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
OM VI ALLA TÄNKER …
”DET FINNS ALLTID
PLATS FÖR EN TILL”
…KOMMER ALLID
ALLA
ATT FÅ VARA MED!
Hur ska en bra kompis vara tycker du? Fyll i.....
En bra kompis är:
Kom ihåg att vänskap är en klok investering!
Livets skatter är människor tillsammans!
=
13
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Gör din egen kompisbild här och skriv in egenskaper på
eller vid varje solstrålse som en bra kompis kan ha.
Snäll
Påhittig
14
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Tillsammans är vi starkare
Tillsammans har vi roligare
Glöm aldrig för en enda dag
hur oerhört speciell
just du är!
15
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
För att du ska känna dig trygg finns det på vår skola…
 Alltid FLERA VUXNA INNE om du behöver hjälp
 RASTVÄRDAR
Rastvärdar har gula västar ute. Om du inte hittar/ser någon
rastvärd eller om någon rastvakt är upptagen gå då alltid in till
personalrummet och be om hjälp där det finn fler vuxna.
 TRYGGHETSTEAMET
Det är en grupp vuxna som har lite koll så att alla barn och vuxna
mår bra och trivs. Gruppen träffas på möten ibland. Då är rektor,
skolsyster, kurator och fritids med.
 TILLSAMMANSTIMMAR.
Här tränar vi varje vecka i klassen på att göra saker/lekar
tillsammans och lär oss förstå och bry oss om varandra.
 TRIVSELREGLER och klassrumsregler
Reglerna bestämmer vi tillsammans barn och vuxna. Om vi alla
följer reglerna kommer vi att trivas, må bättre och känna
trygghet.
16
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

140702
KLASSRÅD, ELEVRÅD och MILJÖRÅD
Här kan du berätta om saker di känner, ser eller tycker. Det kan
vara både bra och mindre bra saker, så att vi alla vuxna och barn
på skolan sedan kan hjälpa att ändra på det som är mindre bra.
Skriv ner namnen på klasskompisarna som är representant
för just din klass.
Elevråd:
Miljöråd:

INCIDENTRAPPORTER
Ett papper som vi skriver när någon kamrat har gjort något så att
du har blivit ledsen/sårad eller om du har gjort någon ledsen eller
sårad. Detta papper skickar vi sedan hem till dina föräldrar. Ni får
prata om det som hänt hemma. Föräldrarna skriver på sitt namn.
Sedan tar du med dig pappret tillbaka till skolan och ger till en
vuxen. Incidentrapporten har vi för att alla ska kunna känna sig
trygga och för att kunna se om samma saker händer flera gånger.
Då kan du behöva mer hjälp av skolan med samtal och stöd.
17
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Smultronställe, Nyponros,
Värdefull, Förlåt…
…du har säkert några ord som du tycker är extra fina
att använda eller bara säga till någon.
Skriv gärna ner så fint du kan..
Mina 5 finaste ord:
(skriv fler om du har)
18
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Trivselregler för Strömsholms skola och Fritidshem
Vi skapar trivsel, god ordning och arbetsglädje genom att:
 Vi är rädda om varandra vår skola och
vårt fritidshem.
 Vi passar tider.
 Vi använder ett vårdat och vänligt språk.
 Vi ger varandra arbetsro och mat-ro.
 Vi hänger upp våra kläder och väskor.
 Vi går lugnt inomhus och håller en låg ljudnivå i skolan på fritids och i
korridorerna.
 Godis och tuggummi lämnar vi hemma.
 Vi har inte ytterkläder på inne ej heller keps, mössa eller luva.
 Du ansvarar själv för personliga värdesaker som du tar med dig.
 Mobiler ska vara avstängda under skoldagen och på fritidstiden.
 Vi är ute på rasterna och vi är på skolgården.
 Vi är rädda om planteringar, buskar och träd.
 Vi cyklar bara till och från skolan.
 Vi använder hjälm i pulkabacken och på isbanan.
 Vi tillåter inte slagsmål, brottning eller sparkar mot varandra
Om du glömmer bort dig så gör vi så här:
Det är DU

Du får en tillsägelse.
Det är JAG

Vi har ett allvarligt samtal med dig.
Det är VI tillsammans

Information till föräldrar/incidentrapport hem

Möte med föräldrar och personal.
som skapar trivsel!
19
Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan
140702
Rita din egen ”Tillsammansbild” över något roligt och bra
som du tycker att ni i klassen har gjort tillsammans…
KOM IHÅG ATT DU ÄR SÅ VÄRDEFULL FÖR OSS ANDRA!
20