Hälsa och
Kondition
Vad är hälsa?
• Kan man vara frisk och må dåligt eller
vara sjuk och må bra?
Världshälsoorganisationen
•
”Hälsa är inte bara
frånvaro av sjukdom
eller handikapp, utan
högsta möjliga
välbefinnande för den
enskilda individen,
fysisk, psykiskt och
socialt.”
Hälsa
• Fysik
• Psykisk
• Social
Fysisk hälsa
• Fri från sjukdom
• Kroppen är i bra fysisk kondition
oberoende av det psykiska och sociala
Psykisk hälsa
• ”Att må bra”
• Positiv grundinställning
• Ser möjligheter istället för hinder
• Har ork och energi att göra saker
• Fungerar bättre i relation till andra
• Har en känsla av att man kan påverka
sin situation
Social hälsa
• Trivsel i det sociala livet mellanmänskliga relationer
Samband mellan de tre?
• Alla de tre olika sorters hälsa hänger samman.
Exempel på det är att när man tränar så frigörs
endorfiner som gör att man känner sig glad,
och är man glad så är det samtidigt lättare att
umgås med andra.
Hälsa & Fysisk aktivitet
• Människan är byggd för rörelse
• Nu: En omodern kropp i en modern
värld
• Förr: En modern kropp i en omodern
värld
• Dagens bekväma levnadssätt leder till
minskad rörlighet, ledbesvär,
belastningsskador mm
Effekter av fysisk aktivitet
•
Du får avkoppling och omväxling
•
Du stressar av
•
Du blir vän med din kropp
•
Du får bättre självförtroende
•
Du träffar kompisar och lär känna nya människor
•
Du får bättre kondition och orkar mer både fysisk och psykiskt
•
Du återhämtar dig snabbare efter ansträngande arbete
•
Du blir starkare i muskler, leder och skelett
•
Du får bättre rörlighet, balans, koordination
•
Mindre ryggbesvär
Lagom motion gör att du tillsammans med andra
goda hälsovanor, stärker immunförsvaret och får
bättre motståndskraft mot infektioner. De som
motionerar regelbundet är mindre sjukskrivna än
de som inte rör sig.
Kondition
En förutsättning för god hälsa
Förmåga att motstå trötthet över tid
En färskvara som inte lagras i kroppen
utan måste underhållas regelbundet
Vad är skillnaden på:
• Fotbollsspelare
• 400-meterslöpare
• Marathonlöpare
Två sorters uthållighet
• Aerob uthållighet
• Anaerob uthållighet
Aerob uthållighet
• Aerob uthållighet är maratonlöparen
som springer sakta men väldigt långt.
• För att kunna utföra detta arbete krävs
det mycket syre till kroppen.
• Restprodukt: värme och koldioxid.
Anaerob uthållighet
• Anaerob uthållighet är 400m-löparen
som springer väldigt snabbt men inte så
långt.
• För att kunna utföra detta arbete krävs
inte lika mycket syre.
• Restprodukt: mjölksyra.
• Konditionsträning hamnar under
kategorin aerob uthållighet eftersom det
handlar om att kunna springa/jogga så
länge som möjligt och bli så lite trött
som möjligt.
Två sorters intensitet
• Högintensiv
• Lågintensiv
Lågintensiv
• Som namnet antyder innebär det att du
tränar på en lägre intensitet som inte är
så ansträngande för dig.
• Promenader i rask takt eller cykling i
lugnt tempo är exempel på lågintensiv
träning.
Högintensiv
• Effektivare än lågintensiv men det
innebär också större risk för skador.
• Till exempel kort-korta intervaller.
Hur vet jag vad som är vad?
• Om du vill träna lågintensivt bör du
ligga inom ett pulsintervall som
motsvarar ca 50-70% av din maxpuls.
• Medelintensiv/Högintensiv träning
motsvarar ca 70-95 % av din maxpuls.
Borg-skalan
• Ett sätt att mäta
intensitet.
• Mäter den upplevda
ansträngningen.
• Motsvarar pulsen
60-200 slag/minut.
Effekter
•
Man kan hålla högre tempo under en längre period.
•
Man återhämtar sig snabbare från träning och matcher.
•
Man kan hålla en bra teknik under längre period. Det är lätt att man
slarvar om man blir trött.
•
Hjärtat blir starkare.
•
Vilopulsen blir lägre.
•
Kondition gör att i upplever vardagens påfrestningar mycket lättare.
•
Stärker skelettet.
•
Mindre mjölksyra.
•
God blodcirkulation.
Effekter
• Bättre sömn
• Effektivt mot sjukdomar
• Bra humör och stort socialt nätverk
• Öka förbränningen
• Du orkar mer
• Kom ihåg! Motionen skall vara en del av vår
vardag och bestå livet ut vilket gör det väldigt
viktigt att man utövar den motionen man trivs
med!