Franciscus - Scouterna

advertisement
Franciscus
Franciscus var en man som levde i slutet på 1100-talet. I tjugoårsåldern ändrade han sin
livsstil totalt, från att ha levt ett liv i sus och dus till ett enkelt och fattigt liv. Kan vi lära oss
något av honom som vi har nytta av idag?
Franciscus föddes en höstdag år 1182 i den lilla staden Assisi i Italien. Han hade en rik och
framgångsrik pappa och fick gå i skola och lära sig mycket. När han var tonåring levde han
tufft och festade mycket. Det hände alltid något där
Franciscus var, så alla kompisar hängde med när
Fakta
han föreslog något.
Namn: Franciscus av Assisi
Kallas även: Guds lille fattige.
Pappan ville att Franciscus skulle ta över hans firma
Levde: 1182-1226 = 44 år
när han blev vuxen, själv drömde han om att bli
Land: Italien
riddare. När han var 17 år blev det krig med
Känd för: Startade
grannstaden och Franciscus var med och byggde en
Franciscanerorden, en
försvarsmur kring Assisi. Han blev tillfångatagen och
klosterorden med enkelhet och
hölls som krigsfånge under ett år.
tjänande som kännetecken.
Tyckte mycket om: Djur och allt
Sedan han kommit hem blev han sjuk och började
i naturen.
fundera på om det verkligen var riddare han ville bli. I en
Var först med: Julkrubban, med
dröm träffade han Kristus och han kände Guds kärlek.
riktiga djur!
Efter drömmen upplevde han att livet varit ytligt och
utan mening tidigare. Nu ville han vara mycket i
stillhet och bön. Hans familj och vänner hånade honom.
En dag när han mötte en leprasjuk man hände något oväntat. Mannen var sjuk, ensam och
fattig för alla undvek honom för att inte bli smittade. Franciscus drabbades av Guds kärlek till
mannen, kramade om honom, pratade med honom och hjälpte honom med pengar.
Franciscus struntade i att han varit så rik, han kände att Gud ville att han skulle leva enkelt
med få ägodelar, alltid beredd att hjälpa människor och tala om Guds kärlek. Det var många
som förundrades över vad han sa och gjorde. Tillsammans med några av männen vandrade
han runt och berättade om fred eller frid med Gud, med människor och med djuren och
naturen. Den lille mannen Franciscus startade en stor rörelse som idag är spridd över hela
världen.
Att göra
Allt hör ihop
Franciscus talade varmt om Guds skapelse. Han menade att allt hörde ihop. ”Vem kan äga
luften — vattnet — solen?”. Allt i skapelsen är till låns. Vi människor har till uppgift att vårda
skapelsen, inget annat.
Det berättas att Franciscus vid ett tillfälle predikade för fåglarna vid vägkanten. Han sa att
de, om några, kunde lovsjunga Gud. Att de med sina underbara dräkter kunde visa på Guds
Författare: Anders Sunnegren, Hjo.Hämtat från SMU Scouts program Konten, s 223-226. (equmenia 2010)
skaparhand. Fåglarna lyssnade stilla under hela predikan — sedan lyfte de och sjöng allt vad
de orkade. Alla människor häpnade.
Samtala om skapelsen och naturen:
• Ser vi alla under i naturen?
• Vad tycker du är vackert i skapelsen?
• Franciscus tyckte att fåglarna visade oss på Guds skaparhand. Kan ni se något som
visar på Guds skaparglädje?
• Fundera på hur vi människor sköter om jorden. Hur vill du göra?
Gå ut i naturen och plocka upp lite jord (finns
under eventuell snö på vintern!). Lukta på den,
vad tänker ni på? Försök hitta 3-4 andra saker
som luktar i naturen. Varför luktar det? Kom
ihåg att allt hör ihop! Lägg era saker som en
tavla. Sitt i en ring och försök läsa eller
återberätta ett bibelord, till exempel Psaltaren
8. Be en bön och sjung om skapelsen.
Förberedelser
Försök hitta passande kläder och
låt någon vara Franciscus under
projektet. Han kan hälsa
deltagarna med ”Pax et Bonum”.
(Frid och allt gott). Plocka de delar
som passar er situation och försök
skapa en stämning av Franciscus.
Kom ihåg att Jesus Kristus var det
centrala för Franciscus. Han är ett
exempel – du ett annat…
Möt inte våld med våld
Franciscus växte upp i en orolig tid, precis som
nu. Vid ett tillfälle bytte han sin dyrbara
riddarrustning med en fattig riddare och tog på sig hans trasor. Han tog till sig Jesu ord om
fred och frid och blev en våldsmotståndare. Inget våld skulle mötas med våld. Han visade
Guds förlåtelse med ord och handling. Han ville att vi skulle söka försoning med Gud,
människor och naturen. Vid ett tillfälle mötte två av Franciscus efterföljare en man som
kastade stenar på dem. De försökte då skydda varandra genom att ställa sig framför den
andre, närmast den stenkastande mannen. De blev varandras sköld.
Samtala och börja hos dig själv som ledare/scout:
• Hur är jag mot mina kamrater?
• Skapar vi fred och försoning där
• vi går fram?
• Skyddar vi någon som blir hotad? •Ska man gå emellan när några bråkar?
Måla en fredstavla eller fyll halva papperet med färg som beskriver frid i mitt inre och andra
halvan ofrid i mitt inre. Skapa en fredsstaty av modellera. Läs Matt 7:12 och Rom 12:21, be
en bön och sjung en sång!
Författare: Anders Sunnegren, Hjo.Hämtat från SMU Scouts program Konten, s 223-226. (equmenia 2010)
Vem bryr sig om de svaga?
Franciscus tog alltid parti för de svaga och utstötta i samhället. Så var det till exempel när
han mötte en leprasjuk man. Det berättas också att när Franciscus mötte en fattig människa
som behövde hans enkla klädnad, gav han den till honom. Han tänkte alltid på de andras
bästa, detta skapade ett gott samhälle. Ägande och pengar var för honom en börda, det
viktigaste i livet kom lätt i skymundan på grund av dessa saker.
•
•
•
•
•
Vad är viktigt när du träffar en annan människa?
Är det möjligt att följa Franciscus exempel i vår
tid?
Är det möjligt för oss att sätta andra före oss
själva? Vad skulle förändras om vi verkligen gör
det?
Hur påverkar pengar och prylar oss? Kan vi
avvara något? För vem vore det bra?
Vilka människor är svaga eller utstötta idag? Hur
tar vi parti för dem?
Tips
Sånger: I Psalmboken finns
två psalmer med text av
Franciscus: nr 23 och 353.
Andra bra sånger ur
psalmboken i samband med
projektet är: 7, 21, 89, 289,
333, 482, 540, 702.
Franciscus solsång finns i
”Cantarellen” nr.27.
Gör ett drama eller stillbildsstatyer om situationer som speglar hur vi kan möta svaga eller
utstötta människor. Bed och sjung till Herrens ära, i Franciscus anda.
Hitta Franciscus bön på internet och läs den högt tillsammans!
Gå vidare
Ni kan kombinera detta
projekt med att göra en
upplevelsevandring i
Franciscus anda. Se Kontens
delar Naturligt/Woodcraft.
Författare: Anders Sunnegren, Hjo.Hämtat från SMU Scouts program Konten, s 223-226. (equmenia 2010)
Download