Celiaki Tierp - Celiakiförbundet

advertisement
Uppsala Celiakiförening utbildar personal i Tierp
– Jättebra och kul att personalen får inspiration och kunskap om specialkost.
Det sa kostkonsulent i Tierps kommun Maria Leopardi Gustafsson, när hon
summerar eftermiddagen då representanter för Uppsala Celiakiförening gästade
för att berätta om bland annat vad celiaki är och hur man bemöter barn med celiaki
i skolan.
Maria hade bjudit in celiakiföreningen för att ge personal inom kommunen, som på olika
sätt hanterar livsmedel, kunskaper om främst celiaki, glutenintolerans. Det gällde såväl
personal inom förskola, skolan som äldreomsorgen.
Rolf Bernström inledde med att berätta om Celiakiföreningen i Uppsala län,
Celiakiförbundet och vad celiaki är.
Före paus tog Ulf Norén vid och gav synpunkter på hur man bör bemöta barn i skolan
och gav ett bra exempel på hur man hade lyckats mycket väl med detta vid
Domarringens skola i Uppsala
Han betonade att mat av olika skäl inte kan göras glutenfri, mjölkfri eller fri från soja!
– Men man kan alltid erbjuda ett likvärdigt alternativ.
Ulf menade att barnen måste känna trygghet och kunna förutsätta att det de äter är
problemfritt.
– Det gäller att ha tydliga märkningar och samma rutiner överallt. ”Man ska veta vá man
ska ta”.
Och det gäller även att både föräldrar och elever ger information om vilka behov och
önskemål de har och hur de vill ha det.
– Kritiska situationer kan uppstå som till exempel vid utflykter och studiebesök. Även
kanelbullens dag är viktig för allergibarn. Och det finns alternativ.
Efter paus var det Alf Karlströms tur att berätta om när och hur han drabbats av celiaki
och vilka erfarenheter han har av att leva med celiaki.
– Troligtvis har jag haft det sedan barndomsåren och skolmaten var för mig en plåga.
Viss mat gick inte att äta och när jag försökte slutade det som regel med att allt kom upp
eller ut igen.
Dagen avslutades med diskussion och frågor som stundtals blev livlig. Bland annat
betonade Ulf vikten av att den som hanterar specialkost bör ges kontinuerlig utbildning
eftersom utbudet av nya produkter förändras i rask takt liksom den medicinska
utvecklingen.
Alf Karlström
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards