Den nya Atkinsmetoden

advertisement
förord
Dr Eric C. Westman
Dr Stephen D. Phinney
Dr Jeff S. Volek
Den nya Atkinsmetoden
Kosten som får dig att må bra och gå ner i vikt
Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström
Optimal Förlag
iii
förord
vii
Innehåll
Förord
Inledning
Del 1 Varför det fungerar
Kapitel 1 Lär känna dig själv
Kapitel 2 Vägen framför dig
Kapitel 3 Rätt sorts kolhydrater i rätt mängd
Kapitel 4 Om protein
Kapitel 5 Lär känna din nya bundsförvant – fett
ix
xiii
1 3
15
31
43
55
Del 2 Vad du ska äta
Kapitel 6 Atkins så att det passar just dig
Kapitel 7 Välkommen till fas 1, Tillvänjning
Kapitel 8 Fas 2, Pågående viktminskning
Kapitel 9 In på upploppssträckan: fasen Övergång
Kapitel 10 Håll extrakilona borta: Livslångt upprätthållande
71
73
93
129
163
187
Del 3 Äta ute, äta hemma
Kapitel 11 Kolhydratsnålt på snabbmatskedjor och restauranger
Kapitel 12 Recept och menyer
Receptförteckning
Förteckning över menyförslag
213
215
221
223
267
Del 4 En kost för livet
Kapitel 13 Metabolt syndrom och kardiovaskulär hälsa
Kapitel 14 Behandla diabetes (”den metabola sabotören”)
297
299
319
Författarnas tack
Ordförklaringar
Källhänvisningar
Sakregister
Om författarna
333
337
341
353
359
lär känna dig själv
3
Kapitel 1
Lär känna dig själv
En diet som utesluter naturliga fetter är i grunden otillfredsställande,
vilket gör den nästintill omöjlig att upprätthålla under någon längre
tid och är därför nästan alltid dömd att misslyckas.
K
unde du en gång i tiden äta vad du ville utan att gå upp i vikt? Var du
idrottsligt aktiv i skolan? Var vikten aldrig något problem förrän du fick
ditt första stressiga arbete, bildade familj eller närmade dig klimakteriet? Har
du fått veta att du har högt kolesterolvärde eller att du riskerar att drabbas av
typ 2-diabetes? Om du läser den här boken och svaret är ja på någon av de
här frågorna kan man på goda grunder förmoda att de dagar då du kunde äta
allt utan att tänka dig för är förbi.
Eller du kanske har ägnat en god del av ditt vuxna liv åt den ena dieten
efter den andra? Du lyckas gå ner i vikt, för att sedan snabbt gå upp igen. När
du återfått extrakilona – som väldigt många av oss dessvärre får – är det dags
för nästa diet, och så vidare. Du kanske till och med har prövat Atkins för
några år sedan och blivit av med en del kilon. Men sedan kom alla kilon (och
några till) tillbaka så snart du började äta som vanligt igen. Kanske mådde
du inte så bra under första eller andra veckan med Atkins, kanske tyckte du
att programmet var alltför restriktivt eller så var du rädd för att det inte var
bra för hälsan. Eller också kanske du bara blev uttråkad.
Eftersom du läser den här boken förmodar vi att du vill ge Atkins en andra
chans. Tack vare flera betydande förändringar kommer du att märka att det
nu är lättare att följa programmet. Och ny forskning fastslår att Atkinsmetoden är ett hälsosamt sätt att äta. Den är en av få lågkolhydratdieter som varit
föremål för omfattande och oberoende forskning. I studier där man jämförde
personer som följde en lågkaloridiet med personer som åt en lågkolhydratdiet
uppvisade gruppen som begränsade sitt kolhydratintag större fett- och viktminskning, bättre förmåga att följa dieten, större framgång med att hålla
vikten en längre tid och större tillfredsställelse med den mat de fick äta.1 Vi
återkommer till den forskningen senare i det här kapitlet.
4
En annan möjlighet är att du är veteran när det gäller fettfattiga dieter,
det vill säga dieter som gjort att du konstant känt dig hungrig, irriterad och
fantiserat om ”förbjuden” mat, innan du till sist givit upp. Eller också kanske
du har ägnat det senaste decenniet eller så åt att testa alla galna dieter som
dykt upp bara för att snabbt återfå alla kilon – och troligen några till – efter
varje försök.
Oavsett om du är obekant med Atkins, har återvänt efter att ha irrat omkring i djungeln av olika dieter eller är en övertygad Atkinsanhängare som är
intresserad av de senaste modifieringarna har du nu kommit till rätt plats.
Atkins har aldrig handlat enbart om vikt, så det finns plats även för dig som
redan är slank men som vill förbättra din fysik, öka din energi, komma till
rätta med hälsoproblem eller helt enkelt bara må bättre. Oavsett hur din bakgrund ser ut, är det nu dags att kliva av dietkarusellen och slå in på vägen till
livslång slankhet, vitalitet och god hälsa.
Dags att ta kontrollen
Låter det här bekant? Varje gång du bestämt dig för att pröva en ny viktminskningsmetod eller förnyat ditt beslut att fullfölja ett program känner du
dig euforisk och uppfylld av energi. Och inledningsvis uppnådde du säkert
också goda resultat. Men sedan orkade du av någon anledning inte fortsätta
och strax befann du dig i en nedåtgående spiral. Du anklagade dig själv för
bristande självdisciplin och för att välja den tillfälliga njutningen av en bit
choklad eller en påse chips i stället för den långsiktiga tillfredsställelsen i att
få ett slankare och attraktivare jag. Och som alltför många av er redan har
erfarit är insatsen som krävs för att gå ner i vikt ingenting i jämförelse med
vad som krävs för att sedan behålla den. Författaren Erma Bombeck träffade
mitt i prick när hon sade: ”På två decennier har jag gått ner sammanlagt 355
kilo. Jag borde få en medalj.” Men när det gäller din fysiska och psykiska
hälsa är berg- och dalbanan med att gå ner i vikt, gå upp igen, gå ner, gå upp,
gå ner, gå upp … inget att skratta åt. Och inte att förglömma de känslor av
skuld, skam och misslyckande som det här för med sig.
I slutet av det här kapitlet har du stiftat bekantskap med den metabola
sabotör som hindrar dig från att gå ner i vikt och uppnå optimal hälsa. Vi
presenterar också det så kallade Atkinstillståndet, det effektiva verktyg som
skiljer Atkins från andra dieter och ger dig möjlighet att överlista denna
lär känna dig själv
5
sabotör. Atkinstillståndet omvandlar din kropp till en fettbränningsmaskin.
Ja, vi talar om hur du kan använda dina bilringar, din ölmage, dina svällande lår, din omfångsrika rumpa (eller var nu ditt överflödsfett har hamnat)
som din primära energikälla. Arbetet med att återställa kroppens former
kommer inte bara att få dig att trivas med din kropp och känna dig stolt över
vad du åstadkommit, utan du kommer också med största sannolikhet att
uppleva en helt ny känsla av självbestämmande och självtillit också i ditt personliga och yrkesmässiga liv. Att känna sig stark är ett afrodisiakum, så bli
inte förvånad om du också märker att ditt sexliv får en energiinjektion!
Är Atkins något för dig?
För att hjälpa dig att komma fram till om Atkins är rätt metod för dig för att
gå ner i vikt – och stanna kvar där – samt komma tillrätta med vissa hälsoproblem, kan du fundera över följande frågor.
Är du nöjd med din vikt? Om svaret är ja, kan vi bara gratulera. Men även
om du är nöjd med hur du ser ut kanske du tycker att det är svårt att hålla
vikten, och det är inte otänkbart att du har en del hälsoproblem som du skulle
kunna göra dig av med genom att förändra din kosthållning. Eller också vill
du kanske omforma din kropp genom att byta ut fett mot muskler på det sätt
som Atkinsmetoden gör, särskilt om du också börjar med någon typ av fysisk
träning. Slutledning: Atkins är ett effektivt program för snabb och säker viktminskning – även på lång sikt.
Hur ser målsättningen med din viktminskning ut? Om du bara har några få kilon att göra dig av med kan du förmodligen få dem att försvinna på
en månad eller så. En del tappar ända upp till sju kilo under de två första
veckorna med Atkins. Många har minskat mer än femtio kilo totalt, och det
kan också du göra. Du får träffa en del av dem i den här boken och du kan
läsa mer om deras framgångar på www.atkins.com (den svenska sajten har
adressen http://se.atkins.com). De individuella resultaten varierar naturligtvis avsevärt beroende på ålder, kön, aktivitetsnivå, metabolt motstånd och
andra faktorer, plus – naturligtvis – hur noggrant du följer våra anvisningar.
Slutledning: Du kan gå ner hur mycket eller hur lite du vill med Atkins.
6
Har du några hälsoproblem som du vill komma tillrätta med? De individuella resultaten varierar, men vanligtvis märker du – om du drar ner på kolhydrater och fokuserar på grönsaker och andra nyttiga livsmedel – att triglyceriderna minskar, det ”goda” kolesterolet ökar och inflammationsmarkörerna förbättras.2 Har du högt blodtryck kommer det sannolikt att gå ner.3
Har du högt blodsocker- och insulinvärde kommer också det att förbättras.
De flesta som följer Atkinsdieten som tidigare tagit mediciner och/eller insulin mot typ 2-diabetes för att kontrollera blodsockret, eller urindrivande för
att motverka vätskeansamling, har med hjälp av sin läkare kunnat minska
dosen och ibland även slutat ta sin medicin när de väl vant sig vid Atkinsprogrammet. Atkins hjälper också mot hälsoproblem som exempelvis insulinresistens och metabolt syndrom.4 Att begränsa kolhydraterna är också en väl
beprövad och erkänd behandlig vid epilepsi.5 Slutledning: Atkins är en hälsobefrämjande diet, och för många med medicinska problem kan den även
väsentligt minska risken för att drabbas av sjukdom.
Lyckades du bra på kort sikt men misslyckades på lång sikt med andra
dieter? En diet som är svår att upprätthålla någon längre tid är dömd att
misslyckas. Omkring nittiofem procent av alla som går ner i vikt, går upp
igen – i regel inom ett par år.6 När du väl har gått ner i vikt, räcker det inte
med enbart viljestyrka för att du ska vara framgångsrik på lång sikt. Du behöver också en bundsförvant och det är här som Atkinstillståndet rycker in.
Flertaliga studier visar att man lyckas bättre med att behålla sin minskade
vikt efter ett eller två år med Atkins jämfört med fettsnåla dieter.7 Slutledning: Med Atkins går du ner i vikt och kan sedan behålla vikten, vilket gör
Atkinsdieten till en diet för hela livet.
Klarar du inte att gå ner i vikt eller behålla en viktminskning genom att
räkna kalorier och undvika fett? En diet som utesluter naturliga fetter är i
grunden otillfredsställande vilket gör den svår att upprätthålla någon längre
tid. Detsamma gäller en kaloribegränsad diet som bara får dig att gå omkring och känna konstant hunger. Atkins däremot, tillåter att du äter en
mängd välsmakande livsmedel som innehåller hälsosamma fetter. Faktiskt
har forskning visat att när personer som följer Atkins äter så mycket som de
vill, blir resultatet med tiden att de flesta äter en lämplig mängd kalorier.8
Slutledning: Med Atkins behöver man varken utesluta fetter eller räkna kalorier.
lär känna dig själv
7
Har du alltid varit hungrig och sugen när du prövat andra dieter? En
fettsnål diet är i princip alltid en diet med mycket kolhydrater som snabbt
omvandlas till glukos i blodet, särskilt när det handlar om kolhydrater av
dålig kvalitet. Det hela resulterar i att blodsockret åker berg och dalbana, vilket
dränerar dig på energi och gör att du längtar efter en ”fix” med snabba kolhydrater redan ett par timmar efter en måltid. Slutledning: En kosthållning
enligt Atkins (i vilken det ingår två mellanmål per dag) innebär att du aldrig
behöver gå omkring och vara hungrig.
Är fikabröd, sötsaker, chips, pommes frites eller andra kolhydratrika
livsmedel det bästa du vet? Ju mer du äter av dessa livsmedel desto mer vill
du ha, vilket sätter igång en ond cirkel där du äter för mycket av sådant som
inte underhåller din energi och har ringa näringsvärde. Ett kolhydratrikt
mellanmål bara upprepar den här rundgången. Slutledning: Att eliminera
socker, bearbetade kolhydrater och andra kolhydratrika livsmedel i kosten
gör att du förhindrar att blodsockret åker berg och dalbana.
Går du lätt upp i vikt, trots att du inte äter för mycket? Det är ett sorgligt
faktum att somliga går upp lättare och har svårare för att gå ner i vikt än andra.9
Men om du inte kan göra dig av med dina extrakilon trots att du inte äter för
mycket kan det vara ett tecken på att din kropp inte tål kolhydrater så bra,
vilket i sin tur kan vara en indikation på att du löper risk att drabbas av typ
2-diabetes. Att begränsa kolhydratintaget är ett sätt att kväva problemet i sin
linda. Slutledning: Atkinsdieten hjälper kroppen att undgå eventuella problem med att hantera kolhydrater.
Lyckades du gå ner i vikt tidigare med Atkins, men har nu gått upp
igen? Om du fått tillbaka alla extrakilon efter att du tappat dem, får du nu
en chans att ytterligare förbättra dina kunskaper om viktminskning och til�lämpa dem för att den här gången lyckas gå ner en gång för alla. Slutledning:
Atkins fokuserar på ett upprätthållande av vikten från dag 1.
Fastnade du vid tillvänjningsfasen och kom aldrig vidare till de andra
faserna? Alltför många tror att Tillvänjning, den första fasen som kickstartar
viktminskningen, utgör hela Atkinsprogrammet. Den här fasen kan ge en
snabb viktminskning på kort sikt, men den talar inte om hur du ska uppnå
8
en permanent viktkontroll. Du kan också tröttna på den mat du får äta, vilket minskar din beslutsamhet att fullfölja Atkinsdieten. Slutledning: Den här
gången kan du lugnt utforska alla de livsmedel som hjälper dig att gå ner i
vikt – och i slutändan behålla din nya vikt.
Har du testat Atkins tidigare men gav upp innan det hände något nämnvärt med vikten? Om du upplevt att programmet är för strängt, blir du säkert
glad över att höra att det nu är mycket flexiblare. Du får nu exempelvis njuta
av en mängd grönsaker från exempelvis snabbmatskedjor. Du får också lära
dig hur du kan äta ute på ett riskfritt och enkelt sätt – vilken typ av mat som
helst. Om du tidigare tyckte att maten blev för dyr, hjälper vi dig att undvika
att äta för mycket protein och presenterar listor med magert kött som inte
spräcker din budget. Slutledning: Alla kan tillämpa Atkins var som helst,
även vegetarianer och veganer.
Den här gången blir det annorlunda
Om du har försökt gå ner i vikt tidigare kan vi lova att du kommer att bli
överraskad: den här gången blir det annorlunda. Men först måste du förstå
att det inte bara handlar om viljestyrka om man vill gå ner i vikt och förbättra hälsan. Det finns också biologiska orsaker till att du är hungrig – eller
inte hungrig. Tidigare i det här kapitlet pratade vi om den metabola sabotör
som underminerar din beslutsamhet och försöker omintetgöra dina ansträngningar att tappa kilon. Eftersom glukosen från kolhydrater alltid är det som
används först som energikälla finns det sällan någon anledning för systemet
att använda kroppsfettet om du äter en traditionell kolhydratrik kost. Så ett
intag av mycket kolhydrater fungerar som en metabol sabotör: det hindrar
kroppen från att förbränna sitt eget fett, på samma sätt som en översittare på
lekplatsen hindrar de andra barnen från att använda gungorna.
Men förlora inte hoppet. Du har nu tillgång till ett verktyg som gör att
kroppen kommer att förbränna sitt eget fett och hålla hungern under kontroll. När du begränsar kolhydratintaget tillräckligt mycket anammar kroppen en metabolism som i första hand förbränner fett och tvingar sabotören
att stiga åt sidan. De meddelanden som kroppen skickar till hjärnan förändras
dramatiskt. Den där rösten som säger ”Jag är trött och hungrig, ge mig ögon-
lär känna dig själv
9
blickligen något sött och stärkelserikt!” kommer att tystna. Du upptäcker till
din förvåning att det kan gå flera timmar utan att du ens tänker på mat.
Vetenskapen kallar det tillståndet en fettförbrännande metabolism, men
vi kallar den här bundsförvanten Atkinstillståndet. Den gör att du kan hålla
den metabola sabotören stången så att du kan tappa kilon utan att känna dig
hungrig, sugen eller energifattig. När kroppen hela dagen (och hela natten)
förbränner fett och omvandlar det till energi ligger blodsockret kvar på en
relativt jämn nivå. Atkinstillståndet gör det lättare att hålla kursen och uppnå målet. Nu när du vet att mycket socker och andra bearbetade kolhydrater
står i vägen för din viktminskning och påfyllning av energi, frågar vi återigen, är Atkins något för dig? Kanske är det mer logiskt att fråga: ”Varför
skulle det inte vara det?”
Noll kolhydrater – nix!
Den mest utbredda missuppfattningen angående Atkins är att man inte får
äta några kolhydrater alls. Från den allra första tryckningen av Dr. Atkins’ Diet
Revolution år 1972 har rådet alltid varit att begränsa – inte eliminera – kolhydraterna. Faktum är att den första versionen av programmet inkluderade
sallader redan från dag ett. Under åren har antalet och mängden grönsaker
som varit tillåtna i fas 1 ökat betydligt, till stora delar till följd av en större förståelse av den positiva roll som fibrerna i kolhydraterna spelar. Atkins handlar
om att komma fram till vilka nyttiga livsmedel – däribland grönsaker, frukter,
nötter, baljväxter och fullkornsspannmål, vilka samtliga innehåller kolhydrater – som du kan äta och samtidigt gå ner i vikt, hålla vikten eller upprätthålla
en sund matsmältning. Att komma fram till hur mycket fiberrika kolhydrater
du kan äta och samtidigt upprätthålla Atkinstillståndet är nyckeln till varaktig framgång.
Grundar sig på forskning
När du inser effektiviteten hos Atkinsdieten är det dags att ta en kort titt på
en del av den senaste forskningen som har utvärderat dess säkerhet och faktiska verkan. Denna nyare forskning bygger vidare på äldre information om
lågkolhydratdieter, inklusive tillämpningen av sådan kost av ett antal naturfolk som i tusentals år levt på jakt och fiske. Under det senaste decenniet har
en mängd studier av en kolhydratsnål kost dramatiskt förändrat näringsfors-
10
karnas horisont. I dessa studier ingår sju undersökningar som pågått från sex
månader upp till två år och som i huvudsak inneburit att man jämfört Atkinsdieten med andra vanliga viktminskningsmetoder.10 När det gäller total viktminskning lyckades personer som tillämpade Atkinsdieten i samtliga fall
minst lika bra som de som tillämpade andra dieter, trots att de kunde äta så
många kalorier som de ville, förutsatt att de följde de angivna riktlinjerna beträffande mängden kolhydrater.
Och dessutom visade ett begränsat kolhydratintag på förbättringar vad
gällde riskfaktorer som höga nivåer av triglycerider i blodet, lågt HDL-värde
och högt blodtryck. Oavsett om det handlade om månader eller år var de
olika parametrarna lika bra, och i de flesta fall bättre, med Atkinsdieten. I
inget fall försämrade Atkins någon av de viktiga parametrarna. Det är också
värt att nämna att i var och en av de sju studierna fick deltagarna varierande
stöd efter de första veckorna eller månaderna. Och de valde inte en diet som
tilltalade dem mest, utan blev slumpmässigt tilldelade en diet, vilket borde
begränsa graden av framgång hos gruppen som helhet. Men inte desto mindre
lyckades gruppen som tilldelats Atkinsdieten genomsnittligt bättre än de
som följde en kolhydratrik diet.
En annan studie handlade inte direkt om Atkinsdieten, men inledningsvis liknade den fasen Tillvänjning. Studien som genomfördes i Kuwait jämförde inte heller ett lågkolhydratprogram med andra dieter, men den visade
vilka positiva förändringar en lågkolhydratmetod kan ge när den åtföljs av
fortsatt stöd och rådgivning.11 I den här undersökningen fick sextiosex överviktiga personer, somliga med förhöjda blodsocker- och kolesterolvärden, äta
80–100 gram protein från kött och fisk, 20 gram kolhydrater från olika typer
av salladsgrönsaker, 5 teskedar olivolja i samband med grönsaker (vid tillagning eller som dressing) samt extra tillskott av vitaminer och mineraler. Efter
tolv veckor ökade man kolhydratintaget till 40 gram per dag (ungefär som i
fasen Pågående viktminskning), vilket även fick inkludera olika typer av bär.
Deltagarna följdes upp i form av övervakning och stöd i ett år. Under den
tiden var den genomsnittliga viktminskningen mer än 27 kilo. En grupp
med förhöjda blodsockervärden (några hade diabetes) upplevde dessutom en
snabb minskning av dessa värden och inom åtta veckor hade de hamnat på
en normal nivå, och förblev där under återstoden av undersökningsperioden.
Den här dieten utklassade dieten som tillämpades i de slumpmässigt utvalda
grupperna i sju andra studier, kanske delvis beroende på att deltagarna själva
lär känna dig själv
11
fick välja vilken diet de skulle följa. Deltagarna fick som sagt även råd och
stöd från undersökningspersonalen, exempelvis angående vilken typ av fett
de borde äta, vilket visade vad som är möjligt när en säker och effektiv lågkolhydratmetod kombineras med rådgivning och stöd i ett kliniskt sammanhang.
I kapitlen som följer går vi igenom grunderna för dieten och pratar lite
mer om Atkinstillståndet och hur det hjälper dig att behålla kontrollen – och
besegra den metabola sabotör som hotar att ta över ditt liv. Vi presenterar
också en del praktiska råd om hur du ska hantera de utmaningar som du dagligen ställs inför. Men först får du träffa Traci Marshall, som gick ner nästan
45 kilo med Atkins.
12
Framgångshistoria nr 1
Bli av med graviditetskilona
Efter två graviditeter vägde Traci Marshall mer än någonsin tidigare och besvärades av ett flertal hälsoproblem. Idag när hon gått ner mer än 40 kilo med hjälp
av Atkins har hon fått hälsan tillbaka, tillika med sin figur och sin livslust.
Viktiga data
Aktuell fas: Pågående viktminskning
Dagligt nettokolhydratintag: 40–45 g
Ålder: 42
Längd: 168 cm
Tidigare vikt: 121 kg
Nuvarande vikt: 78 kg
Viktminskning: 43 kg
Målvikt: 68 kg
Tidigare midje-/höftmått: 100/123 cm
Nuvarande midje-/höftmått: 75/100 cm
Tidigare blodtryck: 160/90
Nuvarande blodtryck: 118/74
Nuvarande triglycerider: 0,54 mmol/L
Nuvarande HDL-kolesterol (det ”goda”): 1,49 mmol/L
Nuvarande LDL-kolesterol (det ”dåliga”): 2,82 mmol/L
Nuvarande totalt kolesterolvärde: 4,56 mmol/L
Har du alltid haft problem med vikten?
Ja. Jag genomförde Atkinsdieten 1997 och gick ner 20 kilo på två och en halv månad. Jag lyckades hålla den vikten och mådde fantastiskt bra ända till 2003 när
jag blev gravid. Jag mådde illa på morgnarna hela tiden och blev sängliggande i
tre månader. När jag blev gravid med vår andra son var jag 41 år och det blev en
ännu besvärligare graviditet.
Vilka hälsoproblem hade du?
Jag fick högt blodtryck och blåsljud på hjärtat medan jag var gravid. Efteråt
drabbades jag också av förlossningsdepression.
lär känna dig själv
13
Vad fick dig att börja med Atkinsdieten igen?
Jag gick faktiskt tillbaka till Atkins efter att min första son fötts och gick ner 11 av
de 23 kilo som jag gått upp innan jag insåg att jag var gravid igen. Jag förstår nu
att jag kunde ha ätit enligt fasen Livslångt upprätthållande medan jag var gravid.
Min läkare stödde helt och fullt mitt beslut att gå tillbaka till Atkins efter att jag
fött min andra son. Vid det laget hade jag läst flera av dr Atkins böcker och visste
att jag var starkt överkänslig mot kolhydrater och att Atkins innebär en förändring av livsstilen – det är ju så mycket mer än en renodlad viktminskningsmetod.
Jag kom ihåg hur bra det kändes att leva enligt Atkinsmetoden varje dag och
förbli slank. Jag ville tillbaka dit!
Vilka hälsoförbättringar har du upplevt?
Värdena för blodtryck och blodfetter är utmärkta. Min läkare är verkligen nöjd
med mina framsteg. Blåsljudet på hjärtat har helt försvunnit. Sömnen är bättre,
jag har mer energi och idag är träningen någonting som jag ser fram emot.
Hur ser ditt träningsschema ut?
Jag promenerar med barnen tre dagar i veckan och ensam de andra dagarna.
Jag går på gym där jag gör hjärt- och lungträning, men jag har insett att det inte
räcker med enbart gymträning för att hålla sig aktiv. Jag har nyligen börjat göra
situps, bensträckningar och andra smidighetsövningar och viktminskningen tog
ny fart nästan omgående. Jag har lärt mig att älska träningen eftersom den får
mig att må så bra.
Vad var det värsta med att vara överviktig?
Jag tyckte inte om mig själv. Jag kände inte igen mig själv i en stor kropp. Jag
ville gömma mig och jag skämdes å mina barns vägnar för att de hade en så tjock
mamma.
Hur hanterade du utmaningen att ha så många extrakilon
att göra dig av med?
Jag tog det steg för steg, 5 kilo i taget. Nu när jag är närmare mitt mål, siktar jag
bara in mig på 2,5 kilo i taget.
14
Hur skulle du beskriva dina matvanor?
Jag äter allt som alla andra äter, men på ett annat sätt. Idag gör jag exempelvis
en pumpapaj åt min man och en pumpacheescake med lågt kolhydratinnehåll åt
mig själv i muffinsformar där varje form utgör en portion. Till frukost äter jag
kanske brysselkål med grädde och smör och en fläskkotlett som jag stekt i olivolja med vitlök. Lunchen utgörs vanligen av en stor sallad med lök, tomater, avokado, en bit kyckling och min egen dressing. Mellanmålen består mestadels av
bär och nötter. Till middag äter vi protein och grönsaker. Jag gör ris eller sötpotatis till resten av familjen och själv äter jag en grönsak med lågt kolhydratinnehåll.
Har Atkins haft någon inverkan på vad du lagar åt familjen?
Absolut. Om du lär barnen vad de ska äta, så kommer de att äta rätt. Jag lär dem
att äta enligt Atkins. Jag försöker att inte servera vanlig potatis utom vid större
helger. Jag köper inte heller något med högt sockerinnehåll. Jag läser alltid etiketterna på alla livsmedel för att se vad de innehåller.
Vilka kloka ord har du att dela med dig av till andra?
Planera. Tillaga mat som räcker för mer än en måltid så att du alltid har något
som är färdigt tillhands. Tillfredsställ sötsuget med en kopp kaffe med grädde
och sötningsmedel med lågt kolhydratinnehåll. Öka motivationen genom att
titta på gamla foton när du var slank. För dagbok över vad du äter. Lär dig att
anpassa recepten, som att exempelvis använda strimlad aubergine i stället för
spagetti.
Vad tyckte du var svårast?
Det svåraste var att bestämma sig för att börja. När man väl har börjat känns det
bara så fantastiskt bra. För mig blir det bara lättare och lättare ju längre jag
håller mig till Atkins.
Download