Planering ”Tal och ra kning” ar 8

advertisement
Tornhagsskolan, Matematik
Planering ”Tal och rakning” ar 8
Begreppen du lär dig är:
Du lär dig metoder för:
▪ att använda dig av tiosystemet (s. 8), blå kurs (s 22). Var noggrann med att skilja heltalen från
decimalerna, arbetsblad 1:3.
▪ att läsa av en tallinje (s 8, 10, 15-16), blå kurs (s 22, 27), röd kurs (s 33)
▪ att använda och räkna med de fyra räknesätten med tal i decimalform (s. 10, 12), blå kurs
(s 23-26), verktygslådan (s. 267), arbetsblad 1:4; 1:5; 1:6; 1:7; 1:8.
▪ att räkna ut jämförelsepris med triangelmetoden (s. 14), blå kurs (s 25), arbetsblad 1:9.
▪ att räkna addition och subtraktion med negativa tal (s 15- 17), blå kurs
(s 27- 28), verktygslådan (s 271), arbetsblad 1:11; 1:12, i röd kurs bygger man på metoderna för att
kunna räkna multiplikation och subtraktion med negativa tal (s. 32- 33).
▪ att skriva tal i potensform (s 29), blå kurs (s 29)
▪ att räkna med potenser (röd kurs s 30- 31) och använda prioriteringsreglerna (röd kurs s 34)
▪ att skriva tal i olika baser (röd kurs s 35)
Bedömning
Läraren kommer att bedöma din att:


använda begreppen och metoderna på den här sidan (se ovan).
Lösa problem med de ovanstående metoder och hur du kommunicerar dem.
1
Tornhagsskolan, Matematik
Tisdag
Onsdag
Torsdag
34
Tiosystemet s.6-9
(Arbeta tillsammans)
Multiplikation med
decimaltal s.10-11
Multiplikation med
decimaltal s.10-11
35
Division med decimaltal
s.12-13
Division med decimaltal
s.12-13
Jämförpris och antal s.14
Jämförpris och antal s.14
36
Negativa tal s.15-16
Negativa tal s.16-17
Tal i potensform s.18-19
Sant eller falskt
Studiedag
37
Skoljoggen
Diagnos
Friidrottsdag
▪ Blå kurs, efter egen
38
planering.
▪ Röd kurs, räkna med
potenser, 30-31
▪ Blå kurs, efter egen
39
planering.
▪ Röd kurs, räkna mer
med negativa tal, s 34
▪ Blå kurs, efter egen
planering
▪ Röd kurs, tal skrivna
med olika baser, s 35
▪ Blå kurs, efter egen
planering
▪ Röd kurs,
multiplikation med
negativa tal och division
med negativa tal, s 32-33
▪ Blå kurs, efter egen
planering
▪ Röd kurs, tal skrivna
med olika baser, s 35
Vandring
OL 8
40
41
Repetition
Repetition
PROV del 1
PROV del 2
Omprov sker på elevens valtid, tisdag 15.00 -16.00 efter överenskommelse med lärarna.
2
Tornhagsskolan, Matematik
Gamla provet
3
Tornhagsskolan, Matematik
Facit till det gamla provet
4
Tornhagsskolan, Matematik
5
Tornhagsskolan, Matematik
6
Tornhagsskolan, Matematik
7
Tornhagsskolan, Matematik
8
Tornhagsskolan, Matematik
9
Tornhagsskolan, Matematik
10
Tornhagsskolan, Matematik
11
Tornhagsskolan, Matematik
12
Tornhagsskolan, Matematik
13
Tornhagsskolan, Matematik
14
Tornhagsskolan, Matematik
15
Tornhagsskolan, Matematik
Facit till Arbetsbladen
16
Tornhagsskolan, Matematik
17
Tornhagsskolan, Matematik
Verktyg för att bedöma din diagnos
Träna
mer i
boken
Träna mer arbetsblad i
häftet
1
22
1:3
2
22 och
23
1:4-5
3
23
1:5
24
1:6
5
25
1:5-1:6
6
26
1:7-1:8
7
26
1:7-1:8
8
26
1:7-1:8
9
25
1:9
4
Rätt svar
Kan-kryss
Uppgift
a) 1,2 b) 0,34 c) 0,2
10
23 grader C
27
1:12
11
-12 -3 0,7
27
1:11
12
28
1:11
13
29
14
29
15
a) –150 kr b) 900 kr
17
16
29
Hon har räknat 3 · 4 i stället för 4 · 4 · 4 =
64
18
Download