Punktprevalens-studien 2003

advertisement
Punktprevalensstudien 2003
PPS 2003
PPS 2003
Syfte
Beskriva bruket av antibiotika på
svenska sjukhus
förskrivningsmönster
förskrivningsorsaker
PPS 2003
Mål
Planera, genomföra och utvärdera en
deskriptiv punktprevalensstudie
PPS 2003
Mål
Planera, genomföra och utvärdera
punktprevalensstudien avseende
Antibiotikaförbrukning
Förskrivningsorsaker
PPS 2003
Mål
Metoden stödjer
återkommande eller kontinuerliga
uppföljningar och jämförelser
PPS 2003
Organisation
•
Projektledning under nationella
STRAMA
•
styrgrupp
•
lokalt projektansvariga STRAMAgrupper
PPS 2003
Projektledning
Otto Cars
Mats Erntell, projektledare
Gunilla Skoog
PPS 2003
Styrgrupp
Sören Elowson, Skövde
Håkan Hanberger, Linköping
Inga Odenholt, Malmö
Mårten Prag, Örebro
Johan Struwe, Huddinge
Erik Torell, Uppsala
Peter Ulleryd, Göteborg
Patricia Geli, statistik, SMI
Kristina Lundh, STRAMA
Katarina Skärlund, IT, SMI
Gunilla Skoog, apotekare
Mats Erntell, Halmstad
PPS 2003
Styrgruppen
Referensgrupp vid:
• Utarbetande av protokoll
• Pilottester av protokoll
• Information inför studiestart
• Vetenskaplig slutrapport
PPS 2003
Deltagare
19 / 21 landsting / regioner
42 kontaktpersoner
PPS 2003
PPS i Sverige
Göteborg
Skövde
UAS
UAS
Huddinge Halmstad
År
-02
-02
-91
-95
-00
-95
N
2282
622
872
776
723
1427 beh
Beh %
19
24
17
18
25
70%
Profyl %
9
8
7
10
8
30%
Vårdrel
33
inf beh %
28
-
-
38
-
Vårdrel
inf inl %
7
-
-
12
-
6
PPS 2003
PPS i Norge 1996 - 98
•
•
•
•
•
14 sjukhus
3 år
4 ggr/år
32 248 patienter
Vårdrelaterade infektioner
Andersen et al, J Hosp Infect 2000, 44: 214
PPS 2003
PPS i Norge 1996 - 98
Vårdrel inf %
6,5
1,4 – 11,7
Infektion %
16
14,4 – 20,6
Antibiotikabeh
%
19,2; 16,6; 17,8 14,9 - 23
Profylax, %
Ullevål
5
PPS 2003
Vår utmaning!
• 30% av alla patienter får antibiotika
• 30% av dessa får profylaktisk antibiotika
• 30% behandlas för vårdrelaterad infektion
• 6 – 12% vårdrelaterade infektioner??
PPS 2003
Download