Ekonomi, resultat och finansiering

advertisement
L9
Ekonomi, resultat och
finansiering Till affärsplanen (e. minimum): 1.  Resultaträkning (per månad år 1, helår år 2 och 3) 2.  Bidragsanalys 3.  Försäljningsprognos (per månad år 1, helår år 2 och 3) 4.  Break-­‐even analys (i volym, omsäEning och Fd) 5.  Finansieringsbehov och tänkt lösning (om underskoE) EKONOMI: RESULTATRÄKNING Månad
1 2 34 …
Försäljning (pris x volym)
Rörliga kostnader per såld enhet
Material
Porto
Provisioner
Mm
Totalt
Bruttovinst
Fasta kostnader
Marknadsföring
Hyra
Försäkring
Löner
El
Mm
Totalt
Vinst (resultat EBITA)
Ackumulerat resultat
1
År
2
3
PRISSKALAN Ingen e\erfrågan möjlig vid deEa pris HÖGT PRIS PRISTAK : Kundens uppfaEning om värde Image/posiFonering Företagets mål (andelar eller vinst) Vem säEer priset? Konkurrenter Konjunktur, räntor Lagar, förordningar … … LÅGT PRIS PRISGOLV: Kostnader (marginal) Ingen vinst möjlig vid deEa pris LITEN PROCENTUELL PRISSÄNKNING BLIR STOR VINSTMINSKNING FÖRR PRIS
100 kr K S V
TÄCKNINGSBIDRAG 70 kr
30 kr MED PRISSÄNKNING -­‐20% -­‐67% 80 kr 70 kr
10 kr GIVEN PRISSÄNKNING KRÄVER HÖGRE VOLYMÖKNING FÖRR PRIS
K S V
TÄCKNINGSBIDRAG MÅL BRUTTOVINST FÖRSÄLJNING (ENHETER)
FÖR ATT NÅ BRUTTOVINSTMÅL 100 kr
50 kr
50 kr (50%) MED PRISSÄNKNING -­‐10% 90 kr 50 kr
40 kr (44%) 500 kr +25% 12,5 st 500 kr 10 st EKONOMI: BIDRAGSANALYS A. Pris Jll kund* per enhet produkt/tjänst B. Direkta, rörliga kostnader (kostnader för sålda varor) Material och produk0on Paketering Porto Provisioner C. Totalt D. Täckningsbidrag per enhet produkt/tjänst (A-­‐C), bru.ovinst per såld enhet E. Täckningsgrad (D/A): 55:-­‐ (ex moms) 13 3 5 4 25:-­‐ 30:-­‐ 54,5% * Den som köper av ert företag (grossist, detaljist, slutkonsument) EKONOMI: RESULTATSRÄKNING Månad
1 2 34 …
Försäljning (pris x volym)
1
År
2
3
660 000
(12 000 x 55 kr)
660 000
(12 000 x 55 kr)
1 980 000
(36 000 x 55 kr)
300 000
(12 000 x 25 kr)
300 000
(12 000 x 25 kr)
900 000
(36 000 x 25 kr)
Bruttovinst
360 000
360 000
1 080 000
Fasta kostnader
Marknadsföring
Hyra
Försäkring
Löner
El
Mm
Totalt
450 000
450 000
450 000
Vinst (resultat EBITA)
-90 000 kr
-90 000 kr
630 000 kr
Ackumulerat resultat
- 90 000
- 180 000
450 000
Rörliga kostnader per såld enhet
Material
Porto
Provisioner
Mm
Totalt
FINANSIERINGSKÄLLOR I OLIKA UTVECKLINGSSKEDEN Företagets utveckling Tid Personliga medel Familj och vänner Offentlig finansiering Finansiell ”bootstrapping” Informellt riskkapital Kunder Leasing Bank Anpassat från: Landström & Löwegren Entreprenörskap och företagsetablering StudentliEeratur, 2009 Leverantörskrediter Venture Capital Börsnotering EKONOMI: BREAK-­‐EVEN ANALYS Ackumulerade fasta kostnader Täckningsbidrag Break/even volym: B/E volym x pris Break/even omsä.ning: Break/even Jd: 1 350 000 30 = 45 000 x 55 = 45 000 enheter = 2 475 000 kr När har vi sålt 45 000 enheter? När har vi sålt för 2 475 000 kr? Ackumulerad volym e\er år 2: 24 000 Kvar Fll 45 000: 21 000 PrognosFcerad fsj år 3: 36 000 per månad: 3 000 Ackumulerad fsj e\er år 2: 1 320 000 Kvar Fll 2 475 000: 1 155 000 PrognosFcerad fsj år 3: 1 980 000 per månad: 165 000 = Kvarvarande fsj Fll b/e volym år 3 (21 000) Fsj per månad år 3 (3 000) Kvarvarande fsj Fll b/e omsäEning år 3 (1 155 000) Fsj per månad år 3 (165 000) 7 månader in på år 3 = = 7 månader in på år 3 Nästa gånger Handledning 25 och 26 april •  Se bokningslista för Fd och plats •  Grupperna förbereder frågor aE diskutera Patent och mönsterskydd 7 maj •  Obs! Obligatorisk närvaro 
Download