Fackbibliotek IFS/CS 2009

advertisement
Fackbibliotek IFS/CS 2011
FÖRFATTARE
TITEL
Agerberg Miki
Ut ur mörkret - en bok om depressioner (F)
Agrell Anna
Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i fokus (F)
Ahlgren - Wilhelmsson
Boendeboken - om boenderehabilitering inom psykiatrin (F)
Ahnlund Marie, Rosén Ingrid m fl
Vår son har schizofreni? Familjeröster (F)
Ahrne Marianne
Äppelblom och ruiner (F)
Alphonce Elisabet
Ta tillbaka makten över ditt liv (F)
Andersson Carol M, Reiss Douglas
Patienter med schizofreni och deras familje (F)
Andersson Marie, Rosén Ingrid
Vår son är schizofren? (F)
Anthony W. m fl
Psykiatrisk rehabilitering (F)
Arbetarskyddsstyrelsen, 1999
Seklets dagsverken - 23 författare om arbete (F)
Backlund Britt
Inte bara ord - En bok om talad kommunikation (F)
Bankel Margareta, Hermansson
Att störa är att bry sig om - En bok om fostran av unga missb
Baur Susan
Dinosauriemannen (S)
Beckman Monica
Smärtkraft (F)
Björkhem Barbro
Samhällsguiden 17:e uppl. (F)
Blideman Bo, Laurelii Eva
Att vara behövd - Stöd och skapande av sociala arbetskoope
Blideman Bo, Laurelii Eva
Med gemensam kraft - En studiebok om Sociala arbetskoop
Borg Marit
Verksamma relationer - Vad innebär det sett ur psykiatriska
den 24 oktober 2011
Sida 1 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Brottsofferjourernas Riksförbund m fl
Trygghet som saknas - Om våld och övergrepp mot äldre (F)
Brunt David, Hansson Lars
Att leva med psykiska funktionshinder - Livssituation och eff
Burns Tom, Firn Mike
Samhällsbaserad psykiatrisk vård (F)
Cardinal Marie
Orden som befriar (S)
Carlberg Gunnar
Psykoterapi med föräldrar till psykotiska barn (F)
Christophs Irja
Utan hem - långt hemifrån Rapport Om hemlösa kvinnor o m
Crafoord Clarence
Barndomens återkomst (F)
Crafoord Clarence
Den möjliga och den omöjliga psykiatrin (F)
Cullberg Johan
Dynamisk psykiatri (F)
Cullberg Johan
Kris och utveckling (F)
Cullberg Johan
Kris och utveckling (CD-skiva + band)
Cullberg Johan
Mitt psykiatriska liv - Memoarer (S)
Cullberg Johan
PSYKOSER – Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv (F)
Cullberg Staffan, Cullberg Erland
Färgen och hela härligheten (S)
Dahl Spencer, Nina Risbrandt, Irene
Hindra onödigt lidande - Om psykiskt omhändertagande vid t
Ekman Mikael
Tidlås - en slags dagbok - Utgiven av Socialpsykiatriskt Kuns
Eriksson Bodil
Från omsorg till socialt förändringsarbete (F)
Eskola Antti
Social psykologi (F)
Fallon Jan, Fadden Gráinne
Integrerad psykiatri. ”Hälso- och Sjukvårdens utvecklingsinsti
Folksam
Vår trygghet - Våra sociala rättigheter. 2001 (F)
FOU-rapport - Christophs Irja
Utan hem – långt hemifrån
den 24 oktober 2011
Sida 2 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Fristorp Lars, Kollarik Peter
Överlevnadshandbok, för dig som har en psykiskt sjuk föräld
Fuller
Surviving schizophrenia (F)
Gerland Gunilla
Det är bra att fråga… (F)
Gillberg Christopher
Aspergers syndrom (F)
Gjösdal Mette
Min väg från ångest till liv (S)
Goldinger Barbro, Magnusson G
Fem år av ditt liv (F)
Gottfries Ingrid, Svensson Birgitta
Psykosen - Det psykotiska språket och familjen (F)
Granqvist Gösta
Från schizofreni till livslust (F)
Granqvist Hans
Lilla MEDITATIONSBOKEN (F)
Grünewald Karl
Psykiska handikapp (F)
Gudmundsson Einar
Universums änglar (?)
Gustafsson Hjördis
Invandring & Psykisk ohälsa (F)
Gut Emmy
Den sunda depressionen - Möjligheter (F)
Gärdegård Nils
Utvägar (F)
Götaskolan Växjö
Mer än bara ord (F)
Hammarlund Claes-Otto
Bearbetande samtal (F)
Haugsgjerd Svein
Psykiskt lidande (F)
Helldin Lars
Psykos – Förändrad verklighet (F)
Hellsten Tommy
Flodhästen i vardagsrummet (F)
Hendricks, Gay
Andningsövningar för ett bättre liv (F)
Heston Larts
Mending minds (F)
den 24 oktober 2011
Sida 3 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Hogarty E Gerard
(titel saknas)
Högberg Louise
Arkivera - Handbok för föreningslivet (F)
Imre Kertész
Steg för steg (F)
Janov Arthur
Primalskriket - Om primalterapi - En ny metod att bota neuro
Jesperson, Maths m fl
Manier och depressioner - Människan bakom (F)
Johansson Anders K
Beckombergalandet (S)
Johansson E Kjell
Hälsa och livskvalitet (F)
Jonsson Elgard
Tokfursten (S)
Josefsson Lena, Brun Catarina
Att ha egen nyckel - Hur ska bostäder utformas för personer
Jung C G
Om psykisk energi, drömmar och arketyper (F)
Karlsson Bodil Lis
Inre röster och vad man kan göra (F)
Karlsson Bodil Lis
Från rösthörarnas värld - Brev med berättelser (F)
Karlsson Bodil Lis
Ung och Galen (F)
Kast Verena
Glädje, inspiration, hopp (F)
Koskinen Lennart
Tro på framtiden (F)
Koskinen Lennart
Vad är rätt - Handbok i etik (F)
Kåver Anna
KBT i utveckling – En introduktion till kognitiv beteendeterapi
Lachenmeyer Nathaniel
Outsidern (S)
Lejring Lars, Ohlsson Ove
Leva med schizofreni (F)
Lennéer Axelson,Thylefors, Inger
Om konflikter - Hemma och på jobbet (F)
Leyman Heinz
Lönebidrag och mobbad (F)
den 24 oktober 2011
Sida 4 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Leyman Heinz
Psykiatriska problem vid vuxenmobbning (F)
Leyman Heinz
Vuxenmobbning på svenska arbetsplatser (F)
Leyman Heinz
När livet slår till.(F)
Lundenmark Tomas, Nilsson Christer
Tokig på jobbet - Om psykisk hälsa och återhämtning (F)
Lundin Lennart, Malm Ulf
Att bistå vid schizofreni (F)
Lundin Lennart, Ohlsson Ove
Psykiska funktionshinder - Stöd och hjälp vid kognitiva funkti
Malmsten Bodil
Nåd & Onåd (S)
Lundström Beata
Psykiska funktionshinder - Att anpassa hjälp vid kognitiva fu
Mc Dougall Joyce
Samtal med Sammy (S)
Mellfeldt Milchert Sylvia
Ur funktion (?)
Moberg Åsa
Vara anhörig (F)
Moberg Åsa
Adams bok (S)
Moore Cecilia, Waltré Eva
Råd till föräldrar - När den psykiska hälsan vacklar (F)
Mueser Kim T
Coping with Schizophrenia - A guide for families (F)
Neugeboren Jay
Galenskap och återhämtning (S)
Nordén Hans
Kunskap att hämta - Brukarmedverkan för en bättre psykiatri
Nordén Hans
Änglar och demoner – röster från Psykiatrireformen (F)
Nordén Hans, Sveriges Kommuner och Landsting
Till exempel - Åtta sätt att möta psykisk ohälsa (F)
Nylund Trygve, Wadeskog
Socialpsykiatriskt boendestöd (F)
Nyström Agback Maria
Din egen makt - Ett studiematerial (F)
Näslund Görel Kristina
Lär känna psykopaten (F)
den 24 oktober 2011
Sida 5 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Osten Suzanne
Flickan, mamman och soporna (S)
Ottosson Jan-Otto
Psykiatrin i Sverige (F)
Palm Astrid
Kognitivt förhållningssätt (F)
Palmgren Lisbet
Att vårda våldsamma patienter (F)
Palmgren Lisbet
Diktarnas, barnens och dårarnas språk (F)
Palmgren Lisbet, Sandin Barbro
Galenskap som risk och möjlighet (F)
Perres Carlo
Kognitiv psykoterapi vid schizofrena störningar (F)
Persson Gunilla Linn
Livstecken (S)
Printz Anders
Psykiskt funktionshindrades rättigheter 2:a uppl. (F)
Qvarsell Roger, Forsell Y
Sjuk eller frisk i själen? – om synen på psykisk ohälsa (F)
Rafaelsen Ottosson
Depression – Melankoli – Mani (F)
Read John m fl
Galenskapens gåta (F)
Romme M.A.J.
Höra röster, att hantera hörselhallucinationer (F)
Rydin David
Schizofreni och psykosvård (F)
Sachs Lisbet
Sjukdom som oordning (F)
Sadenfors Barbro, Bischof Barbara
Projekt psykiatrisk Rehabilitering - Projektberättelse (F)
Sandin Barbro
Den zebrarandiga pudelkärnan (S)
Sandin Barbro
Galenskap som risk och möjlighet (F)
Schizofreniförbundet
Mer pengar över(F)
Searles Harold F
Samlade skrifter om schizofreni (F)
Selander Lars-Göran
Det är svårt att sjunga med kluven tunga - En berättelse om
den 24 oktober 2011
Sida 6 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Silfving Thomas, Nilson Gunilla
Farliga relationer? - Om Borderline (F)
SISUS
Om bemötande av människor med psykiska funktionshinder
Sjöberg Petra
Den psykiskt sjuke och lagen (F)
Socialstyrelsen
God psykiatrisk vård på lika villkor? (F)
Socialstyrelsen
Socialtjänstlagen (F)
Socialstyrelsen
Vår trygghet – våra sociala rättigheter (F)
SoU 1991:78
Krav på förändring (F)
Sundgren Magnus, Topor Alain m fl
Social Psykiatri (F)
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet m fl
Mer än bara ord (F)
Tidemalm Dag
Boendestöd och integritet (F)
Tidemalm Dag
Från psykiatrisk avdelning till gruppbostad (F)
Topor Alain, Schön m fl
Perspektiv på psykiatrireformen (F)
Topor Alain, Kjell Broström, Rosita Strömvall
Vägen vidare - Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa (
Topor Alain, Rapport 1997
Att återhämta sig från svåra psykiska störningar (F)
Topor Alain, Rapport 4 1998.
Återhämtning från svåra psykiska störningar (F)
Topor Alain
Vad hjälper - Vägar till återhämtning från svåra psykiska pro
Topor Alain
Tid, makt och relationer - Metoder i psykiatrisk rehabilitering
Trubo Richard
Sova Gott - Om sömn och sömnstörningar (F)
Tudor Sandahl Patricia
Det glömda självet (?)
Westberg Nina, Udd Lena
Att möta anhöriga i vården (F)
Wetterberg Lennart
Psykiatri i fickformat (F)
den 24 oktober 2011
Sida 7 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Åberg Jonas
Från arbetsrehabilitering till Case Management (F)
Åberg Jonas
Rehabilitering genom arbete och biologiskt perspektiv (F)
Öst Lars-Göran
KBT - Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin (F)
SBU Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik Behandling med neuroleptika
David Ershammar och Anna Wiksten
Makt över sin vardag
Hans Nordén
Nu åker jag slalom
Bosse Blideman och Yngve Karlsson
Att arbeta för arbete
Ulf Boström Lena Lahti
Urkraft
Carsten Palmer Schale
Att växa tillsammans
Marshall B. Rosenberg
Tala klarspråk utan aggressioner
Alain Topor
Psykiatri i Socialtjänsten
Hans Nordén
Änglar och demoner
Lennart Lundin
Psykiska funktionshinder
Marc De Hert, Geerdt Magiels, Erik Thys
Hjärnchipsets hemlighet
Alain Topor
Managing the Contradictions - Recovery from Severe mental
Arnhild Lauveng
Imorgon var jag alltid ett lejon
David Brunt, Lars Hansson
Att leva med psykiska funktionshinder.
Gösta Granqvist
Från Schizofreni till Livslust
Katerina Janouch
Anhörig
Gunnar Carlberg
Psykoterapi med föräldrar till psykotiska barn
Tom Burns, Mike Firn
Samhällsbaserad psykiatrisk vård
den 24 oktober 2011
Sida 8 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Lotta Fristorp
Överlevnads handbok för dig som har en psykiskt sjuk föräld
Kerstin Fälldin
God man eller Förvaltare, en praktisk handbok
Laila Gentzel
Nätverkskontrakt. Ett verktyg i återhämtning
Marit Borg
Verksamma relationer
Judith L Rapoport
Pojken som inte kunde sluta tvätta sig
Åsa Moberg
Adams bok
Elizabeth George
För hennes eget bästa.
Kajsa Lindkvist
Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete
Berny Pålsson
Vingklippt ängel
Svensk Psykiatri
Schizofreni kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Gary B. Mesibov
Teacch vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna
Riksföreningen Autism
Sociala berättelser och seriesamtal
Anna Sjölund
Boendestödsboken vuxna med autismspektrumtillstånd
Marcus Sandborg
En lång väg hem
Susan Hart
Anknytning och samhörighet
Iingmar Ljungqvist, Håkan Jenner
Psykiatri för baspersonal
Ole Petter Askheim, Bengt Starrin
Empowerment i teori och praktik
Rafael Lindqvist, Urban Markström, David Rosenberg
Psykiska funktionshinder i samhället
Hans Nordén
Till Exempel Åtta sätt att möta psykisk ohälsa
Lars Oscarsson
Evidens Baserad praktik inom socialtjänsten
Dimitris Michailakis
Sjukdom och sjukskrivning. En sociologisk observation.
den 24 oktober 2011
Sida 9 of 10
FÖRFATTARE
TITEL
Odd Harald Rökenes, Per-Halvard Hanssen
Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbetet med
Susan Hart
Neuroaffektiv utvecklingspsykologi
Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundets värdegrund Policyprogram
Schizofreniförbundet
Lagstiftning personer med psykisk funktionsnedsättning i fok
Socialstyrelsen
Välfärd och valfrihet?
Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni e
Svenska psykiatriska föreningen
Schizofreni kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Ulf Boström Lena Lahti
Urkraft en bok om ungdomars inneboende styrka
Susanne Syrén
Det outsagda och ohörsammade lidandet
Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni
Schizofreniförbundet
Lag & Rätt Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsätt
Maria Jocobson & Anna-Carin Jansson
TILLTAL en handbok om att möta människor med psykos
Jan Henrik Swahn
Jag finns!
Ingrid Sjökvist
Man kan bli galen för mindre
Nils Uddenberg
Själens schamaner personliga essäer om psykiatri
Beate Grimsrud
En dåre fri
Hjälpmedelsinstitutet
Att ha egen nyckel
Magnus Sundgren, Alain Topor
Psykiatri som socialt arbete
Af, försäkringskassa, landsting, socialstyrelsen
Samordna rehabiliteringen
folkhälsorådet i piteå kommun
kokbok del 2 "palt är inte allt"
Gunilla Gerland
Hjälpmedelsboken
den 24 oktober 2011
Sida 10 of 10
Download