betydande symtom symtomfri lindriga symtom

advertisement
Spar
Skriv ut
Töm blanketten
EGENVÅRDSKORT I ASTMA FÖR BARN I SKOLÅLDERN
Namn:
Personbeteckning:
Behandlande läkare:
Datum:
Sjukskötare:
Sjukhus/hälsovårdscentral:
SYMTOMFRI
tillståndet helt bra
högst lindriga symtom vid tunga
fysiska aktiviteter
REGELBUNDEN BEHANDLANDE OCH/ELLER LÅNGVERKANDE VIDGANDE
MEDICINERING: : (Ta vid behov snabbverkande vidgande läkemedel före en
tyngre fysisk ansträngning.)
Läkemedel:
Dosering:
UNDVIK
tobaksrök och allergener som
orsakar symtom
MATA IN BÄSTA PEF:
LINDRIGA SYMTOM
tillståndet är inte bra
hosta
smärta i bröstet
andningssvårigheter
pipande andning
vaknar på natten med astmasymtom
ELLER
minskad ansträngningstolerans
SNABBVERKANDE VIDGANDE MEDICINERING: (I början med 20 minuters
mellanrum. Eftersträvat PEF> 80 % inom en timme. Om PEF håller sig på
nivån <80 %, ta utvidgande läkemedel ofta under sammanlagt 2 timmar
och därefter med 2-4 timmars mellanrum.)
Läkemedel:
Dosering:
FÖRSTÄRKNINGSDOS AV REGELBUNDEN MEDICINERING, OM DET FINNS
BEHOV AV VIDGANDE LÄKEMEDEL: (om PEF hålls på <80 % mer än en
timme eller: behov av vidgande läkemedel >3 x /dygn > 2 x /vecka eller vid
uppenbara in uensasymtom. Följ upp PEF-värdena 2 6 x per dag.
När PEF <70 % behövs vanligen ett läkarbesök.)
Läkemedel:
Dosering:
PEF(80%): 0
BETYDANDE SYMTOM
mår dåligt
ELLER
svårt att sova, prata och röra sig normalt
på grund av andningssvårigheter
ÖVRIGA
INSTRUKTIONER:
ALLERGIER:
Ge det vidgande läkemedlet ofta, till exempel 2 doser med 20 minuters
mellanrum, om nödvändigt 3 gånger. Om det inte hjälper eller om
barnet fortfarande har andnöd efter 1 timme ska du genast söka dig till
närmaste jourhavande läkare.
Ge utvidgande läkemedel fortfarande ofta, i en svår situation kan du ge 4
doser på en gång (om ditt barn får spraylösning, följ instruktionerna noga).
Ring vid behov till den jourhavande läkaren och be om instruktioner:
Jourenhet
PEF(50%): 0
ÖVRIG MEDICINERING
Läkemedel:
VÅRDPROGRAM:
PEF = topp öde för utandningen
Dosering:
Download