Nya FYSS

advertisement
FYSS 2015. Psykiatri
Professor Ingibjörg H. Jónsdóttir
Hälsan och stressmedicin, VGR
Institutionen för kost och idrottsvetenskap Göteborgs Universitet
ISM – Institutet för stressmedicin
2015
Depression
Ångest
Demens
Stress
2016
Alkoholberoende
Schizofreni
ISM – Institutet för stressmedicin
1
Conclusion
The evidence is sufficient to conclude that PA may
prevent depression. Twenty-five of the 30 studies
showed that baseline PA is inversely related to
follow-up depression, and the majority of these studies
were of high methodologic quality.
There is promising evidence that any level of PA,
including low levels, can prevent future depression. At
the least, current guidelines for PA, established for
physical health benefits, appear equally appropriate for
preventing depression.
Am J Prev Med 2013;45(5):649–657)
ISM – Institutet för stressmedicin
FYSS-Depression
ISM – Institutet för stressmedicin
2
ISM – Institutet för stressmedicin
Tagit från rubriken Fördelar i rekommendationerna
Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla
egentlig depression.
ISM – Institutet för stressmedicin
3
NICE guidelines
ISM – Institutet för stressmedicin
ISM – Institutet för stressmedicin
4
FYSS- Ångest
ISM – Institutet för stressmedicin
Behandling av panikångest med fysisk aktivitet
Personer med panikångest bör rekommenderas aerob
fysisk aktivitet för minskad ångest.
Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka
+++).
Fysisk aktivitet kan användas som kompletterande
behandling vid all form av ångest, då det
finns grund för att förvänta en viss symtomreduktion hos
dessa patienter både akut och på
längre sikt. Här är dock det vetenskapliga underlaget
begränsat.
ISM – Institutet för stressmedicin
5
Lancet Neurol 2014; 13: 788–94
The findings of this study suggest that around
a third of Alzheimer’s disease cases
worldwide can be related to the seven
potentially modifiable risk factors. Of the
seven risk factors, the largest proportion of
cases of Alzheimer’s disease in the USA,
Europe, and the UK could be attributed to
physical inactivity.
Worldwide, a 10% reduction per decade in each of
the risk factors would result in an 8·3% (8·8 million)
reduction in expected Alzheimer’s disease
ISM – Institutet för stressmedicin
FYSS 2015
ISM – Institutet för stressmedicin
6
PREVENTION
STRESS
I.H. Jonsdottir et al. / Preventive Medicine 51 (2010) 373–377
ISM – Institutet för stressmedicin
Psychology of Sport and
Exercise 15 (2014) 649e658
ISM – Institutet för stressmedicin
7
ISM – Institutet för stressmedicin
ISM – Institutet för stressmedicin
8
Download