Schema

advertisement
Juridiska institutionen
Kommersiell EU-rätt
Schema
Tobias Indén
[email protected]
Dag
Tid
2017-01-16
Lokal
Ämne
Sid 3(3)
Lärare
Vecka 3
Ti 17/1
9-10
S505
Kursintroduktion och registrering.
TI
On 18/1
10-12
S506
FL: Den inre marknaden - ett rättsligt
perspektiv
SI
To 19/1
10-12
S505
FL: Fria rörlighet för varor
MD
9-11
S210
FL: Offentlig upphandling
TI
11-12
S210
Introduktion till case 1
TI
On 25/1
10-12
Samvetet
Gästföreläsning med Malte Bejstam,
praktiskt verksam jurist: Rättsmedel och
uppföljning av upphandlande kontrakt
To 26/1
10-12
S505
Sem. 1: Fri rörlighet för varor
MD
To 26/1
13-15
S303
FL: Offentlig upphandling – det
ekonomiska perspektivet
SL
Fr 27/1
12.00
Vecka 4
Ti 24/1
Sista dagen att meddela ämne för uppsats
(se separat instruktion)
Vecka 5
Ti 31/1
10-12
S206
Sem. 2: Fri rörlighet för varor
MD
On 1/2
10-12
S206
FL: Fri rörlighet för personer och tjänster
(1)
SI
13-15
S505
FL: Fri rörlighet för personer och tjänster
(2)
SI
Handledning (bokas separat)
TI
Fr 3/2
Vecka 6
13-15
Juridiska institutionen
Kommersiell EU-rätt
Schema
Tobias Indén
[email protected]
Dag
Tid
2017-01-16
Lokal
Ämne
Sid 3(3)
Lärare
Ti 7/2
13-15
Rättegångs- Case 1(1)
salen
TI
On 8/2
10-12
S208
FL: Den fria rörigheten för kapital
JL
Fr 10/2
10-12
S505
Sem. 3: Etableringsrätt
SI
Må 13/2
13-15
Rättegångs- Case 1 (2)
salen
SI
Ti 14/2
9-12
S505
FL: Statsstöd
TI
13-14
S505
Introduktion till case 2
TI
Må 20/2
10-12
S505
Sem. 4: Fri rörlighet för tjänster
SI
On 22/2
10-12
S505
Sem. 5: Fri rörlighet - exemplet idrott
JL
To 23/2
13-15
Handledning (bokas separat)
TI
10-12
Handledning (bokas separat)
TI
Case 2 (1)
TI
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 9
To 2/3
13-15
Samvetet
Vecka 10
Inläsning
Vecka 11
Må 13/3
12.00
To 16/3
10-12
Sista dag för inlämning av PM
Rättegångs- Case 2 (2)
salen
TI
Juridiska institutionen
Kommersiell EU-rätt
Schema
Tobias Indén
[email protected]
Dag
2017-01-16
Tid
Lokal
Ämne
Sid 3(3)
Lärare
Vecka 12
Må 20/3
On 22/3
Lärare
10-12
S201a
PM-seminarium, grupp 1
TI, SI
S201b
PM-seminarium, grupp 2
TI, SI
9-12
Ansvaret
Tentamen (muntlig), enligt separat
schema
13-15
Ansvaret
Tentamen (muntlig), enligt separat
schema
SI
Staffan Ingmanson, universitetslektor
TI
Tobias Indén, docent (kursansvarig)
MD
Mattias Derlén, docent
JL
Johan Lindholm, prfessor
SL
Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi
Download