1. sabotage/social oro: annat

advertisement
Bilaga 14
1. sabotage/social oro: annat
Risk och riskbeskrivning
Risk 61: Droger
Risk 63: Hot
Risk 74: Våldshandlingar pga. t.ex. kriminalitet och narkotika
Risk 82: Brottsling som skapar kaos (pyroman, pedofil, sexmördare, mm.)
Konsekvenser
Social otrygghet i kommunen/samhället

Ökning av våldshandlingar och kriminalitet

Samhällets värderingar påverkas

Minskat förtroende för kommunen och samhället

Krav på ökade insatser från samhället

Samhället stämplar/kategoriserar individen/er och grupper

1(5)
Bilaga 14
2. Systemsammanbrott: el
Risk och riskbeskrivning
Risk 22: Elavbrott (vintertid, -10 C)
Risk 23: Elavbrott (vintertid, -10 C)
Konsekvenser
Utrustning/maskiner slutar fungera pga. sönderfrusna vattenledningar eller
avbrott i elledningar

Utrymning av byggnader pga. att det saknar värme. Tillfällig lokal/bostad för de
drabbade

Ekonomiska konsekvenser

Beslut och prioriteringar av myndigheter i kommunen

Miljöskador

Varning och informationssvårigheter

Ökat krav på/från kommun och myndigheter att åtgärda problem/fel/etc.

Ökad risk för person- och sakskador

2(5)
Bilaga 14
3. Naturrelaterade: översvämning
Risk och riskbeskrivning
Risk 1: Översvämning
Risk 2: Översvämning
Risk 3: Översvämning
Risk 4: Översvämning
Konsekvenser
Risk för miljöskador

Åtgärder för att inte förvärra situationen

Informationssvårigheter

Utrymning av byggnader

Skador på byggnader

Trafikproblem ex. omdirigering av trafiken, vägar som måste stängas av

Utrustning som slutar fungerar

Extra resurser

Ekonomiska konsekvenser

Övriga konsekvenser

3(5)
Bilaga 14
4. SJUKDOMAR
Risk och riskbeskrivning
Risk 13: Pandemi
Risk 14: Pandemi
Konsekvenser
Personalbrist

Ökad belastning och krav på kommun och myndigheter

Ev. brist på medicin och utrustning

Panik och rädsla spridds i samhället/kommunen

Ekonomiska konsekvenser för samhället/kommunen

4(5)
Bilaga 14
5. OLYCKOR
Risk och riskbeskrivning
Risk 42: farliga godstransporter
Risk 43: farliga godstransporter
Risk 44: farliga godstransporter
Konsekvenser
Trafikproblem – ex omdirigering av trafik, vägar som måste stängas av

Panik och rädsla i samhället/kommunen – Risk för skador

Miljöproblem och saneringsarbete

Information

Krav och ökad belastning på kommun och myndighet

Ekonomiska konsekvenser

5(5)
Download