IDÉBANK” för vetenskapligt arbete, delmål 19

advertisement
”IDÉBANK”
för vetenskapligt arbete, delmål 19 SOSFS 2008:17 resp delmål a5 SOSFS
2015:17
Uppsala Örebro regionen BUP ST
Uppdaterad januari 2017
Nedanstående specialister i barn och ungdomspsykiatri/ Barnhabilitering är disputerade och
verksamma i Uppsala Örebro regionen. De är intresserade av att ta med ST läkare från BUP i sin
forskning för att genomföra ett arbete för delmål 19/a5. Se även PM ang arbete enligt
vetenskapliga principer.
Najah Khalifa
[email protected]
Genetiska studier av tics/Tourette, TMS, Melatonin
Mia Ramklint
[email protected]
Utveckling och utvärdering av diagnostiska hjälpmedel; emotionell instabilitet och impulsivitet.
Se vår hemsida för forskningsprojekt på BUP. Alla projektledare kan handleda.
http://www.neuro.uu.se/forskning/Barn-och-ungdomspsykiatri/
Vladislav Ruchkin
[email protected]
[email protected]
Psykiatrisk epidemiologi, trauma, antisocialt beteende
Barbro Thurfjell
[email protected]
Psykosomatik, smärta, barn med ätstörning
Maria Unenge Hallerbäck
[email protected]
Neuropsykiatri
Pågående projekt:
Prenatal exponering för hormonstörande ämnen och kognitiv utveckling, www.selmastudien.se
Psykiatrisk problematik hos ungdomar med ADHD och/eller ASD
Viktutveckling hos barn och ungdomar med ADHD
Marcus Westin
[email protected]
Neuropsykiatri
Karin Sonnby
[email protected]
Samsjuklighet, ADHD och depression, Utvärdering av diagnostiska instrument
I Västerås finns även:
SALVE-gruppen: Forskar om psykisk ohälsa hos ungdomar (epidemiologiskt/kliniskt)
Kent Nilsson,
sociolog, professor
gen-miljö-interaktion, missbruk, antisocialt
beteende
Cecilia Åslund
beteendevetare,
gen-miljö-interaktion, social status, depression
docent
Sofia Vadlin
socionom, med dr
problematiskt dataspelande, dataspelsberoende,
utveckling och validering av instrument
Kontakt kan förmedlas via [email protected]
Download