Mor-barn transmission av HIV

advertisement
Mor-barn transmission av HIV
Ann-Britt Bohlin
Mor-barn transmission av HIV
Smittöverföring in utero, under förlossning och via amning
Utan förebyggande åtgärder är risken för smitta 15-30 % för ickeammade barn, 25-45 % för ammade barn
Faktorer förenade med ökad risk för mor-barn smitta är dåligt
immunstatus hos modern, hög virusmängd, prematur födsel,
långvarig vattenavgång, vaginal förlossning/värkarbete
1
Mor barn smitta av HIV. ECS 1985-2003
% 16
14
12
10
8
6
4
2
0
85-87
88-90
91-93
94-96
97-99
00-03
Mor-barn transmission av HIV-1 i Sverige
- barn följda prospektivt från födelsen (april 2007)
Födelseår
Antal
Infekterade
%
_______________________________________________
1985 - 1993
86
22
26
1994 - 1998
87
5
6
1999 - 2003
172
1
0,6
91
0
0
2004 - 2006*
________________________________________________
Total
436
28
6
*minst 6 mån uppföljningstid med neg PCR
2
Mor-barn transmission av HIV-1 i Sverige
1985-2003 (L Navér 2006)
342 barn > 6 mån, prospektivt följda från födelsen, ej ammade
1985-93
1994-98
1999-2003
Andel infekterade
25 %
6%
0.6 %
ARV-beh/profylax
2%
88 %
92 %
Elektivt kejsarsnitt
8%
44 %
80 %
Rekommendationer för profylax och behandling
under graviditet
Referensgruppen för AntiViral Terapi, RAV www.rav.nu
Läkemedelsverket www.mpa.se
Utgavs första gången 1999
Uppdatering 2002, 2005 och pågående
3
Antiretrovirala läkemedel som profylax mot morbarn smitta av HIV
• Kvinnan under graviditet
> 3 HIV-läkemedel
Behandlingsstart graviditetsvecka 16-20, om tidigare obehandlad
Behandlingsmål < 50 HIV RNA/ml
• Under förlossning – elektivt kejsarsnitt rek 2-3 v före BP
I.v.zidovudin till mamman
• Barnet
Zidovudin per os 2 mg/kg x 4 från 8-12 timmars ålder – beh tid 6 v
Barnet får ej ammas
• Speciella fall
Nevirapin per os i engångsdos till mor före partus och barn vid 2-3 d ålder
Obehandlad kvinna: Post-expositionsprofylax med 3 lm i 4 v till barnet
Förebyggande åtgärder mot mor - barn
smitta av HIV förutsätter att kvinnans
HIV-infektion är känd under graviditeten
4
Download