Strama UVI, Heidi Lindbäck

advertisement
Victoriadagen 12 maj 2016
Heidi Lindbäck
Distriktsläkare Knivsta vårdcentral
Informationsläkare Strama Uppsala län
Antibiotikaresistens
• Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika
• Växande folkhälsoproblem
• Orsakar ökad sjuklighet och dödlighet
• Vanliga antibiotika fungerar inte längre
• Få nya antibiotikasorter senaste 40 åren
• Äventyrar behandlingen av svåra infektioner
Mer antibiotika – mer resistensproblem
25
SPA
DDD/1000/day
20
POR
ITA
15
BEL
LUX
IRE
10
SWE FIN
UK
GER
5
NET
0
0
5
10
15
20
% Resistance
Bronzwaer SL, Cars O, Buchholz U, et al. A European study on the
relationship
between antimicrobial use and antimicrobial resistance. Emerging
Infectious Diseases 2002; 8:278–282.
25
30
35
Vi kan inte stoppa, men kanske bromsa
utvecklingen
Stramas
UVI-screening 2016
Heidi Lindbäck
Informationsläkare
Strama Uppsala län
[email protected]
Gunilla Stridh Ekman
Leg. Apotekare, teamledare
Strama Uppsala län
[email protected]
UVI-screeningen av E. coli
• För att se hur resistensläget är inom primärvården i Uppsala
län
• Fungerar vår empiriska behandlingsrekommendation här i
Uppsala?
• Studera urinodlingar som normalt inte kommer in till
odling.
• Alla länets vårdcentraler som använder Cosmic och som
skickar sina odlingar till mikrobiologiska laboratoriet vid
Akademiska sjukhuset har bidragit med odlingar.
• Studien har utförts sedan 2008 och avslutas varje år när 100
E. coli-fynd gjorts.
UVI-screeningen av E. coli 2016
• Urinodling togs på alla kvinnor äldre än 15 år som
sökte med stark misstanke om nedre
urinvägsinfektion med anamnes på akut debut av täta
och smärtsamma trängningar, som pågått mindre än
en vecka.
Odlingsfynd i Stramas UVI-screening 2016
(Totalt 176 odlingar)
Ingen växt av bakterier
9%
1 februari - 3 mars 2016
bakterier
1%
grampositiv
blandflora
18%
Proteus vulgaris
1%
Staphylococcus aureus
1%
Enterococcus faecalis
2%
Staphylococcus
saprophyticus
2%
Proteus mirabilis
2%
Klebsiella pneumoniae
3%
Escherichia coli
61%
”bakterier”: flera olika sorters bakterier vilket beror på att provet
inte tagits på rätt sätt, vanligen att man ej tagit mittstråleurin.
Fynden ska inte antibiotikabehandlas.
Escherichia coli, antibiotikaresistens enligt Stramas UVI-screening inom
primärvården i Uppsala län 2008 – 2016
40
35
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Andel resistens (%)
30
25
20
15
10
5
0
Ampicillin
Cefadroxil
Kinoloner (=Nal
2002-08)
Mecillinam
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Andel ESBL-bildande E. coli i Stramas UVI-screening
8%
7%
Andel ESBL-bildande
6%
Alla 8 ESBL-bildande E. coli i 2016 års screening var
känsliga för pivmecillinam och nitrofurantoin
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016: 8 st ESBL-A
Nedre UVI (cystit)
• Tidigare frisk kvinna, 49 år gammal.
• Besvärande sveda när hon kissar och trängningar/kissnödig
hela tiden.
• Haft UVI tidigare. Ingen flytning/klåda, ingen misstanke om
STI. Inte gravid. Ingen feber, ingen flanksmärta. Ingen känd
överkänslighet.
Primär utredning vid urinvägsinfektion
• Akut cystit hos kvinnor- inga prover nödvändiga vid typiska
symtom med akut debut och kort anamnes (UVI-mall).
• Graden av besvär avgör om man ska behandla med antibiotika
eller avvakta.
Urinodling
Undantag är nedanstående grupper, som bör urinodlas:
• Kvinnor med okomplicerad urinvägsinfektion i nära
anslutning till utlands- eller sjukhusvistelse
• Kvinnor som trots behandling i tre till fem dygn har
oförändrade symtom.
• Kvinnor med recidiverande cystiter i samband med en
ny infektion, framför allt täta recidiv (< 4 v mellanrum).
• Vid misstanke på komplicerad eller övre
urinvägsinfektion bör alltid urinodling tas.
• Barn, män och gravida.
Behandling
•
•
•
•
•
•
Erbjud möjlighet att avvakta vid lindriga besvär.
Recept i reserv?
3–5 dagars behandling är tillräckligt.
Nitrofurantoin och pivmecillinam är förstahandsmedel.
Använd INTE kinoloner.
Andrahandsval: trimetoprim (odla först).
Urinvägsinfektion hos äldre
• Orsakar cirka 60 % av alla antibiotikaordinationer på säbo.
• Besvär från urinvägarna ska undersökas och behandlas som misstänkt
urinvägsinfektion.
• Enbart starkt luktande urin bör däremot inte leda till antibiotikabehandling.
• Ospecifika symtom som trötthet, förvirring, oro och nedsatt aptit tyder inte
på nedre UVI.
Asymptomatisk bakteriuri (ABU)
En positiv urinodling visar bara att patienten har bakterier i urinen, det
betyder inte att patienten behöver ha en urinvägsinfektion.
Hos en äldre människa innebär en positiv urinodling oftast att
patienten har en ABU.
Den diagnostiska osäkerheten leder till många antibiotikabehandlingar
av tveksamt värde.
www.lul.se/stramauppsala
Standardrepliker
”Förhoppningsvis kan du slippa att få antibiotika”
”Detta är en självläkande infektion som blir bra lika fort utan antibiotika”
”En antibiotikakur slår ut dina nyttiga bakterier och ger plats åt resistenta bakterier - din
normala tarmflora kan påverkas i flera år”
”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…”
”Vi har haft en övertro på antibiotika tidigare, men nu har vi ny kunskap”
Download