Islam - Svar på stödfrågor och stödord

advertisement
Islam - Svar på stödfrågor och stödord
Stödfrågor:
1. Inom vilken religion är Koranen den heliga boken?
Islam
2. Berätta något om Muhammed. Var och när föddes han? Vad arbetade han med?,
mm ? Mohammed föddes i Mekka i Arabien omkring år 570 vår tid. Föräldrarna dog
när han var liten. Han arbetade som herde och senare köpman hos en rik änka som
hette Khadija som blev Mohammeds fru. De fick en dotter som hette Fatima.
Mohammed var en månad varje år i en grotta vid berget Hira. Där lärde ängeln Gabriel
honom att läsa genom att krama honom. När han var i grottan fick han varje gång
höra nya saker från ängeln som han fick hjälp att skriva ner som senare blev Koranen.
Mohammed sa att det bara fanns en gud och att han var Guds profet. Han ville också
förstöra alla bilder på andra avgudar som fanns i templet. Det gjorde köpmännen
förskräckta och folk skulle inte komma till den årliga marknaden i Mekka.
Mohammed var tvungen att fly från Mekka till staden Medina, där han lyckades få
många familjer att bli sams och tro på honom. Efter åtta år vandrade han tillbaka till
Mekka med många anhängare och tog makten där och brände alla avgudabilder i
Mosken. De sista två åren härskade han i Arabien och begravdes i Medina.
3. Berätta eller förklara orden. Nomader, Oaser, Karavaner, Mekka, Kaba, Allah
●
●
●
●
●
●
Nomader är kringresande folk som inte är bofasta.
Oaser är platser i öknen med vatten och skyddande träd
Karavaner är ex. flera kameler på rad som går i öknen
Mekka var en stor handelsplats på Mohammeds tid och muslimernas heligaste
plats som de vänder sig emot när de ber.
Kaba är en stor fyrkantig helig byggnad där det finns en svart meteorsten som
kommer från paradiset enligt legenden.
Allah är Gud på arabiska
4. Vilka var Khadija och Fatima?
Khadija var en rik änka som anställde Mohammed och gifte sig med honom och fick
en dotter som hette Fatima
5. Skriv namn på 4 länder där Islam är en viktig religion.
Mellanöstern, delar av Asien, norra Afrika och Indonesien.
6. Vad är det som skiljer mellan Sunniter och Shiiter?
Sunniter: Islams lära ska byggas på Koranen och Mohameds exempel som kallas för
sunna. Shiiter: Mohameds efterträdare som ska vara ledare för islam måste också
vara nära släkt med Mohamed.
7. Berätta något om muslimerna i Sverige.
De har ursprung i olika länder. De flesta är sunnimuslimer. Många har seder från
hemlandet. Det finns moskéer i Sverige som fungerar som gudstjänstlokal, träffpunkt
och studieplats för muslimska livsregler.
8. Vilka är de viktigaste högtider och riter (händelserna) i livet?
●
●
●
●
●
När ett barn föds
Bröllop
Begravning
Id al-Fitr (en fest när man har fastat en månad) och
Id al-Adha ( firas dagen efter man vallfärdat till Mecka och slaktar djur för att ge
mat till de fattiga)
9. Vilka är de 5 grundpelarna som hjälper muslimer att hålla fast vid sin tro?
●
●
●
●
●
Trosbekännelsen (kort beskrivning av den muslimska tron)
Bönen,
Gåvor till de fattiga,
Fastan,
Vallfärden till Mekka.
Stödord:
● Ängeln Gabriel - Ängeln Gabriel
kramade Mohamed och sa till
honom att han kunde läsa och
efter kramen kunde han fast han
aldrig läst förut.
● Imam - Imam är en person som
leder bönen i moskén
● Sharia - Sharia är muslimernas
livsregler
● Haditerna - hadith är inom islam
något som Muhammed har
sagt när det gäller rätt tro och
rätt sätt att leva.
● Halal - Halal (rent) är kött som är
slaktat på ett speciellt sätt enligt
de muslimska reglerna.
● Islam - Islam är den största
●
●
●
●
religionen i Mellanöstern, i delar
av Asien, norra Afrika. De som
tror på religionen kallas för
muslimer.
Muslim - Muslim är en person
som tror på religionen Islam och
ber till samma Gud som kristna
och judar.
5 grundpelare - 5 grundpelare är
(1) Trosbekännelsen (kort
beskrivning av den muslimska
tron), (2) Bönen, (3) Gåvor till de
fattiga, (4) Fastan, (5) Vallfärden
till Mekka.
Mekka - Mekka är en heligaste
plats dit alla muslimer vänder sig
vid bönen
Haram - Haram är det som är
förbjudet (orent)
Download