tyska i praktiken” praktikplatser inom statsvetenskap / ir

advertisement
”TYSKA I PRAKTIKEN”
PRAKTIKPLATSER INOM STATSVETENSKAP / IR
Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat Internationaler Austausch
Arbetsområde: Avdelningen ”Internationaler Austausch“ ansvarar för verksamhet i NordrheinWestfalen som rör internationella utbyten.
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar statsvetenskap eller IR
www.brd.nrw.de
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Arbetsområde: Departementet ansvarar för skola och fortbildning i hela Nordrhein-Westfalen.
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar statsvetenskap. Tidigare praktikanter har
praktiserat på ett referat som bl a ansvarar för internationella utbyten, tyska skolor i andra länder och
internationella kontakter.
www.schulministerium.de
Europe Direct Informationszentrum Köln
Arbetsområde: Europe Direct är EU:s kontaktcentrum, vars uppgift är att svara på frågor om EU i
regionen Köln/Bonn. Kontoret i Köln organiserar även föredrag, seminarier och diskussioner samt
studieresor till t ex Strasbourg.
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i form av utländsk korrespondens, marknadsföring av events,
kontorsuppgifter mm. En passande plats för dig som studerar statsvetenskap
www.ize-koeln.de
Europe Direct Informationszentrum Duisburg
Arbetsområde: Europe Direct bedriver även verksamhet i Duisburg, där de informerar och svarar på
frågor om EU och europeiska projekt.
Arbetsuppgifter: Se ovan
www.duisburg.de/europe-direct
Nordis – Agentur für Kommunikation
Arbetsområde: Marknadsföringsagentur i Essen med tyngdpunkt på marknadsföring av Skandinavien.
Nordis ger ut Svenska Handelskammarens tidning Schweden Aktuell, som behandlar teman som
politik, näringsliv och kultur.
Arbetsuppgifter: Redaktionellt arbete med Schweden Aktuell, skriva artiklar till en Skandinavienportal
mm. Fördelen med denna plats är att du får skriva många artiklar och notiser på tyska som publiceras
i tidningen eller på portalen.
www.nordis.biz
VHS Volkshochschule
Arbetsområde: VHS i Köln erbjuder kurser och vidareutbildning inom många olika områden.
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter på avdelningen för Engelska för dig som studerar
samhällsvetenskap, statsvetenskap eller språk på universitetsnivå.
vhs-koeln.de
Vill du ha mer information om Tyska i praktiken?
Kontakta Internationella Skolorna Düsseldorf: [email protected] / +49-211-86202075
Kurshemsida: www.is-duesseldorf.com/tyska-i-praktiken
Download