Medeltiden Svensk medeltid 1000-1500 Inledning På vikingatiden

advertisement
Medeltiden
Svensk medeltid 1000-1500
Inledning
• På vikingatiden, 800-1000, trodde man
på asagudarna t.ex. Oden, Tor och Frej.
• När vikingarna blivit kristna startar
medeltiden.
• Medeltiden varade ungefär mellan år
1000 och 1500.
Sverige
blir
kristet
• Munken Ansgar kom till Norden och
försökte göra nordborna kristna år 830.
• Några lät döpa sig och blev kristna.
• Men när Ansgar rest hem igen dröjde
det inte länge förrän kristendomen var
borta.
• På 1000-talet kom fler munkar och ville
sprida kristendomen.
• När kungen, Olof Skötkonung, blev
kristen ville fler döpa sig.
• Inte förrän år 1100 segrade de kristna.
Heliga
Birgitta
• Heliga Birgitta helgonförklarades av
påven flera år efter sin död (år 1391).
• Hon är mest känd för sina märkliga
uppenbarelser där Jesus talade till
henne.
• En gång gav Jesus henne uppdraget att
resa till Rom för att be påven om lov att
starta ett nunnekloster. Detta gjorde
såklart Birgitta. När hon kom fram till
Rom var inte påven hemma. Birgitta fick
vänta i nästan 20 år tills påven kom. Då
svarade han ja. På så vis grundades
Kloster
• Under medeltiden byggdes många
kloster i Norden.
• I klostren bodde människor som hade
lovat Gud att bara arbeta för honom.
• Männen kallades för munkar och
kvinnorna för nunnor.
• Männen och kvinnorna levde i olika
kloster. Reglerna var stränga. De fick
inte äga något och inte gifta sig.
• Flera gånger om dagen samlades de
för att be. Munkarna och nunnorna var
kunniga inom många områden. T.ex.
De fyra ständerna
Adeln, präster, borgare och bönder
• Adeln var rikast och hade störst makt.
• Prästerna var lärda män och deras
högsta ledare var inte kungen utan
påven i Rom.
• Borgare kallades invånarna i staden.
• Bönderna hade minst att säga till om.
De flesta människorna på medeltiden
var bönder.
Staden under
medeltiden
• Staden var en handelsplats.
• Man handlade med varor och djur från
hela världen.
• Man slängde sopor direkt ut på gatan.
Därför var det smutsigt i städerna.
• Dassen bestod av en stång som man
satt på och gjorde sina behov.
• I staden fanns många hantverkare. De
höll ihop i olika skrån. Ett skrå är en
slags förening.
Riddare
• Det var bara adelsmän som kunde bli
riddare.
• De tappraste krigarna blev dubbade till
riddare av kungen.
• Riddarna lovade att försvara kyrka och
tro, kvinnor och barn, kung och rike.
Lagar och straff
• Vad fanns det för olika straff och vad
kunde man ha gjort för att få ett straff?
• Man kunde bli hängd, få öronen
avskurna, bli tvingad att springa
gatlopp, piskas, bli fredlös, sättas på
skampåle eller få ett annat skamstraff.
• Man blev straffad för att t.ex. mördat,
våldtagit, tjuvat, slagits, gjort inbrott
eller för att ha tagit sig in i någons hem
med våld.
Sjukdomar
• Exempel på hemska sjukdomar under
medeltiden var:
• Lepra (spetälska)
• Digerdöden (böldpest eller lungpest)
• Barnsängsfeber
Botemedel
• Exempel på botemedel:
• De hade inga mediciner utan använde
sig av växter t.ex. ljung, luktviol och
sälg.
• Det fanns inga läkare utan istället gick
man till en klok gumma eller gubbe
som kunde tillverka medicin av växter
eller ge goda råd.
Skrock och
vidskeplighet
• På medeltiden trodde man på mystiska
makter i naturen. Man trodde på tomtar
och troll, vättar och jättar.
• Man trodde också på Havsfrun,
Näcken, Gengångare och Skogsrået.
Hur valde man kung i
Sverige?
• Valet skedde på tinget utanför Uppsala.
• Den nya kungen var ofta en släkting till
den gamla kungen.
• Efter att kungen valts skulle han resa
runt i riket och visa upp sig.
• Från 1200-talet brukade de svenska
kungarna krönas också. Det vill säga att
en biskop satte kungakronan på den
nya kungen.
Birger Jarl
• Birger Jarl regerade i Sverige i mitten
av 1200-talet.
• Birger Jarl ansträngde sig för att skapa
ordning och säkerhet i riket.
• Han införde de fyra fridslagarna som
gällde i hela riket.
Magnus Ladulås
• Magnus Ladulås var son till Birger Jarl.
• Han förbjöd stormännen att våldgästa
byarna.
• Man brukar säga att kung Magnus satte
lås på bondens lada. Därför kallades
han Magnus Ladulås.
Drottning
Margareta
• Drottning Margareta kallades också för
kung byxlös.
• Hon styrde ett tag över tre riken; Sverig,
Norge och Danmark.
• Hon var en stark kvinna som ville ha
fred mellan de tre rikena.
• Därför skapade hon ett förbund mellan
länderna som kallades för
Kalmarunionen.
• Kalmarunionen varade i 100 år.
Drottning
Margareta
Kristian II
• Sverige fick en dansk kung 1520.
• Han hette Kristian II men kallades ofta för
Kristian Tyrann.
• Strax efter att han blivit kung i Sverige lät
han avrätta omkring 100 personer i
Stockholm.
• Detta kallas Stockholms blodbad.
• Gustav befriade Sverige från tyrannen.
• Då slutar medeltiden!!!!
Slut
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards