Ett stipendium riktat till kvinnor på gymnasienivå som deltar aktivt i

advertisement
MEDLEMSKAP
Genom att stödja Zonta Internationals internationella serviceprojekt,
utbildningsprogram, stipendieprogram och opinionsbildning, samarbetar Zontor för
att göra kvinnors jämställdhet till en global realitet. På klubbnivå deltar Zonta-klubbar
i serviceprojekt och opinionsbildning i sina respektive lokala kommuner.
Zonta International engagerar sig i opinionsbildning internationellt genom sina
internationella serviceprojekt och genom sitt stipendieprogram som främjar kvinnors
ställning
Zontas internationella Advocacy och FN kommittéer i synnerhet engagerar sig i
opinionsbildning på internationell nivå och uppmanar medlemmar att arbeta för
opinionsbildning på distrikts- och klubbnivå.
Zonta bedriver opinionsbildning – antingen direkt eller genom serviceprojekt och/
eller stipendieprogram
Åtaganden
 Deltagande i klubbmöten och övriga klubbarrangemang
 Aktivt deltagande i möten och ställningstaganden
 Aktivt söka och föreslå nya medlemmar
 Ekonomiskt stödja Zonta International Foundations serviceprogram
 Leva upp till Zontas mission och vision
Förmåner
En värld av möjligheter, tjänster och privilegier ligger öppen för medlemmar i Zonta
Medlemskap ger möjlighet till
 Möten med intressanta, engagerade yrkespersoner
 Att genom service och ADVOCACY (aktiv opinionsbildning) samarbeta för att
nå Zonta Internationals gemensamma mål
 Träffas och nätverka lokalt, nationellt och internationellt med affärs- och
yrkespersoner som arbetar på många olika områden
 Uppleva värmen i internationell gemenskap. Medlemmar är välkomna att
besöka möten över hela världen
 Acceptera ledarskapsroller som främjar personlig utveckling och
självförtroende i en vänlig och stöttande atmosfär
 Aktivt deltagande i kommittéer, möten och intressanta diskussioner
KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP
Du bör kunna svara ja på följande frågor
 Jag är yrkesverksam och är aktiv i eller har erfarenhet av beslutsfattande i en
aktiv verksamhet eller yrke
 Jag är beredd att ägna tid åt serviceprojekt och/eller opinionsbildning i min
kommun
 Jag är beredd att bidra ekonomiskt i och samla pengar till lokala och
internationella projekt som främjar kvinnor
VIDGA VYERNA GENOM ZONTA

Medlemskap i en Zontaklubb innebär kontakt med kvinnor med olika yrken
och livserfarenheter. Det betyder att du får ett kontaktnät av vänner som alltid
kan stötta och ge av sin erfarenhet. I Zonta samlas inte bara företrädare för
olika yrken utan också olika generationer.
Om Du uppfyller ovanstående kriterier, fyll i blanketten för presumtiv
medlem och skicka till medlemsansvarig:
vice Guvernör
Marianne von Hartmansdorff
[email protected] eller Narvavägen 33 11460 Stockholm
Blankett för presumtiv medlem
Datum:_________
Medlemskap i en Zonta-klubb sker genom inbjudan. Medlemmarna i en Zonta-klubb är
aktiva i eller har erfarenhet av beslutsfattande i en aktiv verksamhet eller yrke.
En klubbs möjlighet att bjuda in en presumtiv medlem kan påverkas av flera faktorer,
som bl.a. interna riktlinjer när det gäller en mångsidighet beträffande yrkeskategorier.
Om Du är yrkesverksam eller beslutsfattare och är intresserad av att bli medlem i en
Zonta-klubb i Ditt närområde, fyll i följande och skicka till e-postadress eller postadress
enligt ovan
Förnamn
Efternamn
Sysselsättning/yrke
Position / titel
Företag/institution
Jag är
Jag arbetar minst50%
Jag är beredd att ägna
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ägare, delägare, chef, anställd
Ja Nej
tid åt serviceprojekt och/eller opinionsbildning i min kommun
Ja/ Nej
Jag är beredd att bidra ekonomiskt och samla pengar till lokala och internationella projekt
som stöttar kvinnor
Ja Nej
Företagsadress
___________________________________
Bostadsadress
___________________________________
Postnummer
___________________________________
Postadress
___________________________________
Tfn (bostad)
___________________________________
(företag)
___________________________________
E-post
___________________________________
Kontakta mig via
Bostadstelefon
Mobiltelefon
Företagstelefon
e-post
Jag har hört talas om Zonta International genom
En vän / en lokal Zonta-klubb / en affärskontakt / en Zonta-medlem / hemsida Zonta
Distrikt 21 / hemsida Zonta International / internet / tidning / tidskrift / TV / radio /
annat
___________________________________
Kommentarer/övrigt:
INTERNATIONELLA PROGRAM
För ytterligare information www.zonta21.org / www.zonta.org
Internationella Serviceprogram
Stöttar projekt som siktar mot att förbättra kvinnors ställning, hälsa och möjligheter i
utvecklingsländer, framför allt legalt, politiskt, ekonomiskt och när det gäller
utbildning.
ZISVAW Program (Zonta International Strategies to prevent Violence
Against Women)
Stöttar projekt som siktar mot att reducera förekomsten av våld mot kvinnor och
flickor genom förändring personlig och/eller politisk attityd, uppförande och kunskap.
Amelia Earhart Fellowships
Amelia Earhart-stipendiet ges till kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på
doktorandnivå inom flygteknik och rymdvetenskap.
Jane M. Klausman Women in Business Scholarships
Stipendiet ges till kvinnor som strävar efter en ledande position i näringslivet och
studerar andra eller tredje året på universitet eller högskola.
Young Women in Public Affairs (YWPA) Award
Ett stipendium riktat till kvinnor på gymnasienivå som deltar aktivt i offentlig och
ideell verksamhet.
Z Clubs och Golden Z Clubs
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards