3. Depression hos gamla, depression vid kroppslig sjukdom - psyk-e

advertisement
3. Depression hos gamla, depression vid kroppslig sjukdom (Björn
Mårtensson)
Betablockerare
Biverkan
Oönskad effekt av ett läkemedel.
Demens
Försämring av kognitiva funktioner (intellekt, minne och
personlighet) orsakad av skada eller sjukdom i hjärnan.
Endokrinologi
Läran om de hormonbildande organen.
Geriatrik
Medicinsk specialitet med inriktning på hälsoproblem
hos äldre.
Hepatit
Inflammation i levern.
HIV
Humant immunbristvirus som vid infektion kan leda till
sjukdomen AIDS.
Hämning
Tanketröghet, likgiltighet, lustlöshet, rörelsefattigdom.
Ett symptom vid djup depression, melankoli.
Samverkan, samspel.
Interaktion
Läkemedel med dämpande effekt på blodtryck och puls.
Interferon
En grupp skyddande ämnen som produceras i kroppen
vid vissa infektioner och tumörer. Interferoner kan
stoppa virusförökning och hämma tumörtillväxt i vissa
fall.
Komorbiditet
Samsjuklighet. Att ha mer än en sjukdom samtidigt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards