dugga vt14 - Studentportalen

advertisement
Kod _ _ _ _ _
Dugga CMB Biomedicinprogrammet vt-14
Resultatet ges på Studentportalen c:a 1 vecka efter duggan. Eventuella fel i rättningen skall skriftligen meddelas
kursledningen inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits. Svaren ska ges i form av enstaka termer eller
kortfattade meningar och rymmas inom tillgängligt utrymme på sidan. Om inte annat anges så är det eukaryota
celler/system som menas. 60% (G), 70% (2p), 80% (3p) och 90% (4p) extra vid tenta. Lycka till!
1. Vad är en bakterieklon?
2. Vad menas med att transformera bakterier?
3. Nämn två olika sätt att mäta/uppskatta DNA-koncentrationen i ett prov?
4. Vad är ett restriktionsenzym?
5. Man använder ofta nukleotid-(DNA) fosfatas när man klonar DNA i plasmider. Varför?
6. Vilka komponenter ingår i en PCR reaktion. Varför gör/kör man en PCR?
7. Skriv sekvensen på PCR-primers; (hypotetiska 7 nt primers) 1:a primern:
_ _ _ _ _ _ _
2:a primern: _ _ _ _ _ _ _ som skall användas för att amplifiera ett 50bp DNAfragment från en
dsDNAtemplat med nedan sekvens. Markera var i sekvensen dina förslag på primrar motsvarar: (Egenskaperna
hos primrarna och PCR-fragmentet är inte viktiga utan frågan gäller sekvensen på primrarna!)
GAACCAACGA TTACTAGGTA ACACATAGAT CTGCTACGCT AGCGTTGGAC CCTAGGAAAA
8. Vad är en dideoxynukleotid och vad använder man den till?
9. Hur lyder den centrala dogmen och vad beskriver den?
10. Definiera, vad är en gen?
11. Vad är replikation och var i cellen sker replikationen?
12. Vilken(a) funktion(er) har primaset vid replikationen?
13. Varför sker förlust av DNA vid replikationen av telomerer på kromosomerna (linjära DNA)? Hur skyddar sig
cellen mot att viktig information försvinner?
CMB omDugga 8/3 2014
1
Kod _ _ _ _ _
14. Var på DNAt och hur startar replikationen?
15. Vad menas med ”proof reading” när man pratar och replikation?
16. Vad är transkription och var i cellen sker det?
17. Nämn 6 olika RNA och deras huvudsakliga funktioner.
18. Vad kallas DNAsekvensen som bestämmer var transkriptionen skall starta?
19. Vad bestämmer om en gen har ett vävnadsspecifikt uttryck?
20. Vad är skillnaden mellan pre-mRNA och ett moget mRNA?
21. Vad sker under ”splicingen”?
22. Vilket RNA polymeras sköter transkriptionen av rRNA gener?
23. Vad är translation och var i cellen sker den?
24. Vad är ett kodon resp. anti-kodon?
25. Vad är nukleolen?
26. Vad skiljer eukromatin och heterokromatin?
27. Vad menas med ”base excision repair”?
28. Vad är satellit DNA?
29. Vad menas med att cellen / organismen är diploid?
30. Vad fungerar som templat när man använder qRT-PCR för att analysera gen expression?
CMB omDugga 8/3 2014
2
Download