Bakgrund - Landstinget Sörmland

Eskilstuna
Bakgrund
•Valdeltagandet sjönk 2002
• Kommunen tillsatte en demokratiberedning
• Demokratiberedningens rapport
Förutsättningar för
arbete med demokratisk
delaktighet
•Dialog
•Lyhördhet
•Våga utmana och ta umaningar
Åtgärder för ökat inflytande och val deltagande
Demokratibokslut
E- demokrati
Demokrativecka med
demokratipris
Demokraticentrum
Demokratipolitik
Demokrati och
medborgarservice
Demokratigrupen
Demokratiutskottet
Rådsorgan/Brukarinflytande
Handikappsråd
Pensionärsråd
Invandrar råd
Ungdomsforum
Trygga Eskilstuna (BRÅ)
Forum för hållbar utveckling
Demokratiforum
Förstärkt resurs till
områdesarbetet
Demokraticentrum
Delaktighet
•Publika datorer
•Dagstidningar
•Samhällsinformation
•Lån av lokal
•Egen kunskapsutveckling
•Mötesplats för demokratiska
processer
•Föreläsningar
Möten
Fröslunda
Lagersberg/Råbergstorp
Nyfors
Årby
Sahl/Skiftinge
svenska, arabiska,
kurdiska och engelska
Påverkan
Demokraticentrum
Dialog
Föreningar
Öppenhet
Förvaltningar
Demokratiforum
•Årby
•Lagersberg-Råbergstorp
•Sal/Skiftinge
•Nyfors
Demokratiforum
•Ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige.
•Kommunfullmäktige utser åtta ledamöter, en från
varje parti, som är representerat i
kommunfullfäktige.
•De utsedda åtta ledamöterna nominerar i sin tur
vardera en ledamot, som bor eller verkar inom den
aktuella stadsdelen.
•Demokratiforumen utser en ordförande varje år.
•Mandatperioden sammanfaller med
mandatperioden för kommunstyrelsen.
•Reglemente
Demokratiforums uppdrag
•Vara en mötesplats i området för samtal om
kommunens långsiktiga förändrings och
utvecklingsarbete med betoning på lokala
frågor.
•Etablera mötesplatser för samtal och utveckla
den lokala demokratin
•Sprida samhällsinformation
•Stärka kommunfullmäktiges roll i den
demokratiska beslutsprocessen.
•Vara medverkande part i kommunens
långsiktiga planering
•Uppmärksamma behov idéer och förslag till
påverkan av närmiljö och lokalt
förbättringsarbete
Ungdomsforum
Ungdomsforum är ett övergripande organ som ska samordna, bevaka och driva ungdomsfrågor i
kommunen för att ge ungdomar ett ökat inflytande i den demokratiska processen i kommunen.
•Ingen statisk grupp
•Komma och gå i
sakfråga
•Arbetsgrupper
•Open Space 2ggr/år
Ung! Säg vad du tycker!
Välkommen att lämna synpunkter, ris och ros, förslag och idéer
kring sånt som rör dig som ungdom i kommunen. Din synpunkt blir
läst och skickad vidare till rätt förvaltning där man sedan kontaktar
dig på något sätt för att följa upp din synpunkt tillsammans med dig.
Namn:
Ålder:
Synpunkt:
Telefon:
E-postadress
Kön
Kvinna
Man
Dialogkanaler: Säg vad du tycker, Open Space, facebook,Webben,elevråd, Fritidsgårdar,högstadieskolor, gymnsieskolor
Demokrativeckan
Syftet med demokrativeckan är att:
1. Levandegöra det demokratiska samhället genom att lyfta fram och visa det
demokratiarbete som pågår i kommunen.
2. Debattera och problematisera demokratin genom att ställa frågor som till
exempel; Vad är demokrati? Har vi demokrati? Är demokratin för alla?
3. Utveckla nya demokratiska former så att fler känner att de har inflytande och
vill vara med och påverka.
2009 besökte ca 1840
personer Demokrativeckan
Alla aktiviteter är gratis
87 programpunkter
30 utställare
Demokratipriset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett
positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun
Vi sätter en boll i rullning för barnens röst
Vi sätter bollen i rullning för barnens röst!
Blev resultatet av skaparverksstan under demokrativeckan då barnen fick chansen att tycka till. Materialet
överlämnades i stadshuset till politikerna under högtidliga former under rubriken ” Vi sätter en boll i
rullning för barnens röst!”
Fråga din politiker
Fråga din politiker är en plats för dig som vill komma i kontakt med representanter för något av
partierna i din kommun. Du kan ställa en fråga till en eller flera kommunpolitiker.
Använd politikernas personliga e-postadress om du har personliga frågor till dem.
Innan du ställer en fråga kan du söka bland tidigare ställda frågor. Kanske hittar du svaret där?
Välkommen!
Jimmy Jansson
Socialdemokraterna (S) Kommunstyrelsens ordförande
Ledning och styrning av den kommunala verksamheten.
Ställ en fråga
Frågor som Jimmy Jansson har besvarat
Mona Kanaan
Socialdemokraterna (S) Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Bibliotek, Barnkulturcentrum (med Svenskt barnbildarkiv), Musikskola, Museer, Kulturminnesvård,
Föreningsbidrag, Musik, Teater, Film, Naturvård, Fiskevård.
Ställ en fråga
Frågor som Mona Kanaan har besvarat
Medborgarpanel
Gör som 240 andra eskilstunabor - lämna dina synpunkter och idéer i
aktuella frågor och bidra till Eskilstunas utveckling!
Eskilstuna kommuns medborgarpanel är ett sätt att förnya formerna för
demokrati och delaktighet. Syftet är att få fler engagerade i lokala frågor.
Medborgarpanelen har funnits på försök sedan 2008 men blir nu en fast
dialogform på grund av de positiva erfarenheterna av panelen.
De åsikter som panelen framför är rådgivande och kommer att vara en del av
underlaget för tjänstemän och förtroendevalda som fattar besluten
Val 2010
Mål ur årsplan 2010 Att öka valdeltagandet i de 10 valdistrikt
med lägst valdeltagande 2006.
•Valdeltagandet ökade med närmare 4% i kommunvalet (målet 5%)
•Gruppen 18-24 år ökade med 14% (målet var 10%)
•28 stycken lokaler för förtidsröstning (bibliotek, köpcentrum, demokraticentrum)
•Val på alla kommunala gymnasieskolor
•Valbussen (2216 personer röstade)
•Bio reklam
•Sociala medier Facebook, webben
•Valbussen som mobil reklampelare som besökte alla stadsdelar
Dialog exempel
Teckningstävling
Måla en buss!
Nu får elever i skolår 1-5 chansen att
designa en buss som ska tas i trafik i och
med starten av den nya enklare
busstrafiken i december 2011.
Ny busstrafik från december 2011
Eskilstuna kommun och Länstrafiken Sörmland satsar på en bättre kollektivtrafik
och ett mer hållbart transportsystem i Eskilstuna.
Missa inte utställningen om förslaget på den nya busstrafiken. Vi planerar fler
avgångar och tätare turer från och med den 11 december. Hur påverkas du?
Tyck till om nya busstrafiken. Vi lyssnar på dig! Se förslaget www.lanstrafiken.se.
och på stadsbiblioteket 1 – 31 mars. Passa på att påverka! Alla tankar, idéer och
önskemål är viktiga.
Lärdomar
•
•
•
•
•
•
Centrumen
Demokratiforumen
Ungdomsforum
Demokrativecka
Valet 2010
Medborgardialog/Medborgarpanel