Kroppen
Inför provet
Sammanfattning
Huvuddelar i provet
Celler
Vävnader
Organ
Skelettet
Huden
Musklerna
Cellen
• Vad är en cell?
• Hur är cellen uppbyggd?
• Vilken funktion har cellerna?
A. Cellplasma:
- En sorts gelé, som fyller cellen.
B. Cellkärna:
- Innehåller DNA, kroppens information
C. Cellmembran:
- Cellens yttre vägg, håller ihop cellen
• Cellen är kroppens minsta levande byggsten, allt
levande är uppbyggt av celler.
• Växter är uppbyggda av växtceller som har hårda
cellväggar, alla djur och människor är uppbyggda
av djurceller.
• Det finns också encelliga organismer, de består
bara av en enda cell. Exempel på dessa är:
bakterier, amöbor och toffeldjur.
• I cellerna sker cellandningen som frigör energin
till kroppen:
syre + socker  energi + koldioxid + vatten
Vävnader
• Vad är en vävnad?
• Hur är vävnader uppbyggda?
• Ge exempel på vävnader
• Kroppen är uppbyggd av flera olika sorters
celler, som samarbetar med varandra.
Tillsammans bygger de upp vävnader som i sin
tur bygger upp organ.
Celler  Vävnader  Organ
• Vävnaderna är de material som kroppen är
uppbyggd utav.
Om vi jämför kroppen med ett hus…
DNA: är detsamma som ritningen för hur man ska bygga upp ett hus.
DNA’t är ritningen som säger hur vår kropp ska byggas och fungera.
Celler: Är byggstenarna (t.ex. tegelstenarna) som bygger upp huset,
cellerna är byggstenarna som bygger upp kroppen.
Vävnader: Är det material som bygger upp kroppen, ett hus kan bestå
av olika material som t.ex. trä, sten, glas, metall. Kroppens material är
bland annat muskler, ben, fett och nerver.
Organ: är de funktionella enheterna i kroppen, i ett hus finns det olika
funktionella enheter som t.ex. dörr (tillverkade av materialen trä,
metall och målarfärg. Funktion: att kunna ta sig in och ut ur huset),
fönster (tillverkat av materialen glas, trä, metall. Funktion: att släppa in
ljus). Kroppens funktionella enheter är bland annat hjärtat (består av
vävnaderna muskler och nerver. Funktion: pumpa runt blodet), hjärna
(består av vävnaderna fett och nerver. Funktion: styra kroppen, tänka)
• En vävnad är uppbyggd av många celler av
samma sort och är en del av kroppens
uppbyggnad. Olika vävnader bygger upp organ.
• Exempel på vävnader är:
-
Muskelvävnad
Fettvävnad
Nervvävnad
Benvävnad
Hudvävnad
Organ
• Vad är ett organ? Vilken funktion har organen?
• Hur är ett organ uppbyggt?
• Ge exempel på olika organ?
• Flera vävnader tillsammans bygger upp organ.
• Organen har olika specifika funktioner i
kroppen.
• Exempel på olika organ är:
-
Hjärta: (pumpar runt blodet)
Lungor: (tar upp syret från luften)
Tarmar: (tar upp näring och vätska från maten)
Hjärna: (tänker, planerar, styr kroppen)
Skelettet
• Skelettet består av ca 200 ben som sitter ihop
med varandra i så kallade leder. Lederna gör
så att skelettet blir rörligt.
• Skelettet ger kroppen stadga och en stomme
där musklerna fäster vid. Skelettet ger också
skydd till våra inre organ.
Ledtyper
Ledens uppbyggnad
Musklerna
• Musklerna tillsammans med skelettet ger kroppen dess
rörlighet, de samverkar med varandra. Sträckmuskler och
böjmuskler arbetar med motsatta rörelser.
• Biceps (1) sitter på armens framsida och böjer armen
• Triceps (2) sitter på armens baksida och sträcker armen.
• Det finns tre typer av muskler:
- Skelettmuskler: musklerna som styr våra rörelser
- Glatta muskler: musklerna som bygger upp våra organ
- Hjärtmuskler: hjärtats muskler
Huden
• Hudens funktion är att skydda kroppen från
skador från yttre påverkan och från värme,
kyla, uttorkning, strålning, bakterier och virus.
• Huden består av:
- Överhud
- Läderhud
- Underhud