människokroppen

advertisement
MÄNNISKOKROPPEN
BIOLOGI ÅK 7
HAGABODASKOLAN – VALDI IVANCIC
SAMMANFATTNING
Huvuddelar i MÄNNISKOKROPPEN
DNA
Celler
Vävnader
Organ
Skelettet
Huden
Musklerna
DNA: är detsamma som ritningen för hur man ska bygga upp ett hus. DNA’t är
ritningen som säger hur vår kropp ska byggas och fungera.
Celler: Är byggstenarna (t.ex. tegelstenarna) som bygger upp huset, cellerna är
byggstenarna som bygger upp kroppen.
Vävnader: Är det material som bygger upp kroppen, ett hus kan bestå av olika
material som t.ex. trä, sten, glas, metall. Kroppens material är bland annat muskler,
ben, fett och nerver.
Organ: är de funktionella enheterna i kroppen, i ett hus finns det olika funktionella
enheter som t.ex. dörr (tillverkade av materialen trä, metall och målarfärg. Funktion:
att kunna ta sig in och ut ur huset), fönster (tillverkat av materialen glas, trä, metall.
Funktion: att släppa in ljus). Kroppens funktionella enheter är bland annat hjärtat
(består av vävnaderna muskler och nerver. Funktion: pumpa runt blodet), hjärna
(består av vävnaderna fett och nerver. Funktion: styra kroppen, tänka)
DNA I CELLKÄRNAN
DNA
KROMOSOMER
Bygger upp arvsmassan i kromosomerna.
En struktur inne i cellen som är uppbyggd av
långa dubbelspiraler (sk dubbelhelix) av DNA.
Människan har 46 kromosomer (23 par).
CELLEN
- Vad är en cell?
- Hur är cellen uppbyggd?
- Vilken funktion har cellerna?
CELLEN
- Cellen är kroppens minsta levande byggsten, allt levande är uppbyggt av celler.
- Växter är uppbyggda av växtceller som har hårda cellväggar, alla djur och människor är
uppbyggda av djurceller.
- Det finns också encelliga organismer, de består bara av en enda cell. Exempel på dessa är:
bakterier, amöbor och toffeldjur.
- I cellerna sker cellandningen som frigör energin till kroppen:
syre + socker => energi + koldioxid + vatten
VÄVNADER
Vad är en vävnad? Hur är vävnader uppbyggda?
Vävnaderna är de material som kroppen är uppbyggd utav. En vävnad är uppbyggd av många
celler av samma sort och är en del av kroppens uppbyggnad.
Exempel på vävnader är:
- Muskelvävnad
- Fettvävnad
- Benvävnad
- Hudvävnad
- Nervvävnad
Kroppen är uppbyggd av flera olika sorters celler, som samarbetar med varandra. Tillsammans
bygger de upp vävnader som i sin tur bygger upp organ.
Celler => Vävnader => Organ
ORGAN
Vad är ett organ?
Flera vävnader tillsammans bygger upp organ.
Vilken funktion har organen?
Organen har olika specifika funktioner i kroppen.
Hur är ett organ uppbyggt?
Organ är uppbyggda av vävnader
Exempel på olika organ är:
- Hjärta: (pumpar runt blodet)
- Lungor: (tar upp syret från luften)
- Tarmar: (tar upp näring och vätska från maten)
- Hjärna: (tänker, planerar, styr kroppen)
SKELETTET
Skelettet består av ca 200
ben som sitter ihop med
varandra i så kallade leder.
Lederna gör så att skelettet
blir rörligt.
Skelettet ger kroppen stadga
och en stomme där
musklerna fäster vid.
Skelettet ger också skydd till
våra inre organ.
SKELETT
LEDTYPER
SKELETT
LEDENS UPPBYGGNAD
MUSKLER
Musklerna tillsammans med
skelettet ger kroppen dess
rörlighet, de samverkar med
varandra. Sträckmuskler och
böjmuskler arbetar med
motsatta rörelser.
Biceps (1) sitter på armens
framsida och böjer armen
Triceps (2) sitter på armens
baksida och sträcker armen.
Det finns tre typer av muskler:
- Skelettmuskler: musklerna
som styr våra rörelser
- Glatta muskler: musklerna
som bygger upp våra organ
- Hjärtmuskler: hjärtats muskler
HUDEN
Hudens funktion är att
skydda kroppen från skador
från yttre påverkan och från
värme, kyla, uttorkning,
strålning, bakterier och virus.
Huden består av:
-
Överhud
-
Läderhud
-
Underhud
Download