Ämnesplanering Kemi 8C v8 (59 kB, docx)

ORGANISK KEMI KLASS 8C V. 8
Syfte och förmågor
Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll
Kemiska föreningar och hur atomer satts samman till molekyl- och
jonföreningar genom kemiska reaktioner.
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper,
fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och
mark.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och
hälsosynpunkt.
Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande
organismer.
Kolatomens kretslopp.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel bränslen
samt hur de påverkar hälsan och miljön.
Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert
sätt.
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Aktuella forskningsomraden inom kemi, till exempel
materialutveckling och nanoteknik.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla
frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Separationsmetoder
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av
begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven
möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
LEKTIONSPLANERING
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
11:00-11:50
10:20-11:20
10:30-11:50
08:30-09:20
Introduktion
och
utdelning av
materiel
Bygga
kulmodeller av
alkaner mm.
Genomgång
Anteckna
Genomgång
Anteckna
Obs! Frågor
efter
genomgången
FREDAG
08:3009:20
PROV
10:3011:30
Laboration
1
Aktivt kol
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
12:30-14:30
12:10-14:30
13:10-15:30
13:40-14:30
Inläsning av
materiel
s. 158-168
Besvara
frågor
s. 160, 165,
168
Film om kolets
kretslopp och
växthuseffekten
Anteckna
Knyt ihop med
gruppuppgift i
slutet av passet.
Mer
genomgång
samt arbete
med olika
bindningar
Gruppdiskussioner
med
matrisbedömning
13:3014:50
Laboration
2
Jobba vidare
i häftet.
Källa:
Spektrum kemi 2013 Liber AB samt materiel ur lärarhandledningen.
Filmer från Sli.se och från youtube.se
Till provet:
Anteckningar samt s. 158-179
Gör också finalen s. 183-185 som ett övningsprov
Bedömning:
Lektionsdeltagande, laborationer, diskussion med matrisbedömning
samt provet.
Läxor:
Tisdag -Var klar med övningsfrågor s. 160, 165 och 168
Torsdag - Var klar med övningsfrågor s.172, 176 och 179