Facit följer uppgifternas placering i häftet.

advertisement
Facit följer uppgifternas placering i häftet.
Sidan 2:
Ringa in talet som är närmast en hel.
0,9
Skriv talet i decimalform.
tre tiondelar 0,3
sex tiondelar 0,6
åtta tiondelar 0,8
en tiondel 0,1
sju tiondelar 0,7
fem tiondelar 0,5
två tiondelar 0,2
nio tiondelar 0,9
tio tiondelar 1,0
Skriv talen i de tomma rutorna.
0,2
0,5
0,9
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,3
Sidan 3:
B 0,6
C 0,8
Räkna ut i huvudet.
10 tiondelar – 6 tiondelar = 4 tiondelar
1 hel – 2 tiondelar = 8 tiondelar
10 tiondelar – 1 tiondel = 9 tiondelar
1 hel – 5 tiondelar = 5 tiondelar
Skriv svaret i decimalform.
1 – 0,3 = 0,7
1 – 0,8 = 0,2
1 – 0,9 = 0,1
1 – 0,1 = 0,9
1 – 0,2 = 0,8
1 – 0,6 = 0,4
1 – 0.7 = 0,3
1 – 0,5 = 0,5
Räkna ut i huvudet.
0,9 – 0,3 = 0,6
0,6 – 0,2 = 0,4
0,5 – 0,4 = 0,1
0,8 – 0,5 = 0,3
0,7 – 0,2 = 0,5
0,9 – 0,7 = 0,2
Kluringen:
0,3

0,2

0,1
=0
0,5

0,3

0,2
=0
0,5

0,2

0,1
= 0,2
(Det finns två olika lösningar)
Sidan 4:
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,8
B 1,1
C 1,6
1,9
Skriv talen i de tomma rutorna.
0,3
0,8
1,2
1,7
Räkna ut skillnaden. Kontrollera svaret med plus.
1,2 – 0,6 = 0,6
1,3 – 0,4 = 0,9
1,1 – 0,6 = 0,5
1,6 – 0,9 = 0,7
1,5 – 0,7 = 0,8
1,2 – 0,7 = 0,5
Sidan 5:
1,4 – 0,9 = 0,5
1,1 – 0,4 = 0,7
1,5 – 0,8 = 0,7
1,3 – 0,7 = 0,6
1,8 – 0,9 = 0,9
1,1 – 0,3 = 0,8
1,7 – 0,9 = 0,8
1,6 – 0,7 = 0,9
1,2 – 0,9 = 0,3
1,4 – 0,6 = 0,8
1,3 – 0,8 = 0,5
1,4 – 0,7 = 0,7
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,4
B 1,2
C 1,8
D 2,3
E 2,9
C 3,7
D 4,9
E 5,6
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,4
B 2,2
Skriv talen i bokstavsordning. Börja med det minsta talet.
0,9
1,8
2,7
3,2
4,5
6,0
Skriv i decimalform.
en hel och åtta tiondelar 1,8
två hela och tre tiondelar 2,3
fem hela och två tiondelar 5,2
Kluringen:
0,7 och 0,9
sex hela och en tiondel
6,1
fyra hela och nio tiondelar 4,9
noll hela och sju tiondelar 0,7
Sidan 6:
Rita pilar som visar
A
B
C
________________________________________________________________
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6 9,7
9,8
9,9
10
Vilka tal pekar pilarna på?
A
21
B
22,4
C
23,8
D
25,5
Skriv tre tal som är
större än 0 men mindre än 1
större än 7,5 men mindre än 8
större än 20 men mindre än 20,5
0,3 0,5 0,7 (finns flera olika lösningar)
7,6 7,7 7,8 (finns flera olika lösningar)
20,1 20,2 20,3 (finns flera olika lösningar)
Skriv talet med
entalssiffran 3 och tiondelssiffran 6
tiotalssiffran 5, entalssiffran 8 och tiondelssiffran 5
tiotalssiffran 7 och tiondelssiffran 4
tiotalssiffran 1 och tiondelssiffran 1
Sidan 7:
3,6
58,5
70,4
10,1
Avrunda till heltal. Skriv tecknet för ”ungefär lika med”.
9,2 ≈ 9
1,4 ≈ 1
2,6 ≈ 3
24,5 ≈ 25
31,8 ≈ 32
68,5 ≈ 69
40,8 ≈ 41
56,3 ≈ 56
79,6 ≈ 80
71,1 ≈ 71
99,4 ≈ 99
99,5 ≈ 100
Avrunda först till heltal, räkna sedan ut i huvudet.
10,7 – 5,8 ≈ 11 – 6 = 5
12,3 – 7,4 ≈ 12 – 7 = 5
25,1 – 8,2 ≈ 25 – 8 = 17
49,5 – 39,8 ≈ 50 – 40 = 10
35,8 – 23,7 ≈ 36 – 24 = 12
66,2 – 33,4 ≈ 66 – 33 = 33
99,6 – 69,8 ≈ 100 – 70 = 30
87,4 – 56,3 ≈ 87 – 56 = 31
Kluringen:
49,5
49,6
49,7
49,8
49,9
50,1
50,2
50,3
50,4
Sidan 8:
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
8,6 – 3,4 = 5 + 0,2 = 5,2
7,9 – 4,5 = 3 + 0,4 = 3,4
5,7 – 1,6 = 4 + 0,1 = 4,1
9,6 – 5,2 = 4 + 0,4 = 4,4
6,8 – 4,5 = 2 + 0,3 = 2,3
4,9 – 3,8 = 1 + 0,1 = 1,1
Skriv svaret direkt om du ser det.
9,7 – 5,6 = 4,1
8,6 – 4,4 = 4,2
7,9 – 6,5 = 1,4
5,8 – 2,3 = 3,5
Sidan 9:
6,9 – 4,2 = 2,7
5,5 – 3,4 = 2,1
9,9 – 2,9 = 7,0
8,8 – 5,4 = 3,4
7,8 – 3,5 = 4,3
9,4 – 6,1 = 3,3
8,7 – 6,2 = 2,5
6,9 – 1,3 = 5,6
57 – 22 = 35
63 – 20 = 43
35 – 12 = 23
75 – 25 = 50
Räkna ut i huvudet.
67 – 41 = 26
79 – 22 = 57
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
89,5 – 75,2 = 14 + 0,3 = 14,3
67,6 – 41,4 = 26 + 0,2 = 26,2
96,8 – 50,2 = 46 + 0,6 = 46,6
20,7 – 8,5 = 12 + 0,2 = 12,2
55,9 – 23,5 = 32 + 0,4 = 32,4
78,4 – 30,2 = 48 + 0,2 = 48,2
Skriv svaret direkt om du ser det. Kolla med plus!
69,7 – 45,6 = 24,1
58,6 – 32,4 = 26,2
46,8 – 30,2 = 16,6
75,7 – 24,2 = 51,5
83,5 – 53,2 = 30,3
64,9 – 20,1 = 44,8
99,9 – 66,6 = 33,3
45,8 – 40,5 = 5,3
78,6 – 31,6 = 47,0
6,7 – X = 2,5
8,5 – X = 5
Kluringen:
5,6 – X = 3,5
X = 2,1
X = 4,2
X = 3,5
Sidan 10:
Räkna ut i huvudet.
3 – 0,7 = 2,3
7 – 0,5 = 6,5
9 – 0,3 = 8,7
2 – 0,4 = 1,6
10 – 0,8 = 9,2
20 – 0,6 = 19,4
40 – 0,7 = 39,3
30 – 0,2 = 29,8
14 – 0,5 = 13,5
25 – 0,9 = 24,1
32 – 0,8 = 31,2
53 – 0,1 = 52,9
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
9,2 – 6,4 = 3 – 0,2 = 2,8
8,4 – 6,7 = 2 – 0,3 = 1,7
7,1 – 2,3 = 5 – 0,2 = 4,8
9,4 – 5,8 = 4 – 0,4 = 3,6
Räkna först heltalen, sedan tiondelarna. Skriv mellanled när du räknar ut.
25,3 – 12,7 = 13 – 0,4 = 12,6
42,4 – 10,5 = 32 – 0,1 = 31,9
67,2 – 41,7 = 26 – 0,5 = 25,5
Sidan 11:
67,1 – 32,3 = 35 – 0,2 = 34,8
89,5 – 47,8 = 42 – 0,3 = 41,7
99,3 – 55,9 = 44 – 0,6 = 43,4
Räkna ut i huvudet.
20 – 5 + 0,3 = 15,3
10 – 8 + 0,1 = 2,1
80 – 3 + 0,4 = 77,4
30 – 6 + 0,5 = 24,5
60 – 7 + 0,4 = 53,4
40 – 1 + 0,6 = 39,6
50 – 4 + 0,2 = 46,2
90 – 2 + 0,9 = 88,9
70 – 9 + 0,8 = 61,8
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
73,8 – 38,2 = 40 – 5 + 0,6 = 35,6
92,6 – 26,4 = 70 – 4 + 0,2 = 66,2
64,5 – 45,1 = 20 – 1 + 0,4 = 19,4
81,3 – 56,2 = 30 – 5 + 0,1 = 25,1
56,7 – 18,4 = 40 – 2 + 0,3 = 38,3
Kluringen:
87,6
67,8
85,7 – 17,3 = 70 – 2 + 0,4 = 68,4
50,9 – 25,5 = 30 – 5 + 0,4 = 25,4
71,4 – 34,1 = 40 – 3 + 0,3 = 37,3
92,8 – 27,2 = 70 – 5 + 0,6 = 65,6
64,8 – 47,3 = 20 – 3 + 0,5 = 17,5
Sidan 12:
Räkna ut i huvudet.
20 – 5 – 0,3 = 14,7
10 – 3 – 0,4 = 6,6
40 – 5 – 0,6 = 34,4
30 – 4 – 0,5 = 25,5
50 – 1 – 0,7 = 48,3
70 – 4 – 0,9 = 65,1
40 – 6 – 0,2 = 33,8
80 – 7 – 0,1 = 72,9
60 – 8 – 0,8 = 51,2
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
64,2 – 37,6 = 30 – 3 – 0,4 = 26,6
72,4 – 38,5 = 40 – 6 – 0,1 = 33,9
93,3 – 46,7 = 50 – 3 – 0,4 = 46,6
73,2 – 47,5 = 30 – 4 – 0,3 = 25,7
81,3 – 36,8 = 50 – 5 – 0,5 = 44,5
55,5 – 18,6 = 40 – 3 – 0,1 = 36,9
Dra streck till rätt mellanled.
46,2 – 23,4
20 + 3 + 0,2
95,1 – 72,3
Sidan 13:
72,7 – 55,5
58,4 – 35,2
20 + 3 – 0,2
64,6 – 41,4
35,3 – 18,5
20 – 3 + 0,2
84,5 – 67,7
20 – 3 – 0,2
64,5 – 47,3
Öka varje term med samma tal i mellanledet.
53,5 – 19,9 = 53,6 – 20 = 33,6
87,2 – 59,8 = 87,4 – 60 = 27,4
535,4 – 199,7 = 535,7 – 200 = 335,7
646,2 – 399,8 = 646,4 – 400 = 246,4
762,3 – 299,5 = 762,8 – 300 = 462,8
95,3 – 69,6 = 95,7 – 70 = 25,7
74,4 – 49,5 = 74,9 – 50 = 24,9
Du kan alltid räkna varje talsort för sig, men ibland finns det enklare mellanled.
Titta först på talen och jämför dem med varandra.
76,4 – 34,2 = 40 + 2 + 0,2 = 42,2
76,4 – 29,9 = 76,5 – 30 = 46,5
76,4 – 16,7 = 60 – 0,3 = 59,7
76,4 – 42,8 = 30 + 4 – 0,4 = 33,6
76,4 – 57,7 = 20 – 1 – 0,3 = 18,7
76,4 – 52,1 = 20 + 4 + 0,3 = 24,3
Sidan 14:
Hundradelar
Vilket tal ligger mitt emellan
0 och 0,10
0,05
0,30 och 0,40
0,35
0,90 och 1,00
0,95
Vilka tal pekar pilarna på?
A
0,05
B
0,18
C
0,33
D
0,49
E
0,62
Skriv talet med siffror.
noll hela och tjugo hundradelar
0,20
två hela och elva hundradelar
2,11
tio hela och sextiofem hundradelar 10,65
tolv hela och tolv hundradelar
12,12
Sidan 15:
fem tiondelar
fem hundradelar
femtio hundradelar
femtiosex hundradelar
0,5
0,05
0,50
0,56
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
0,05 0,5 0,55 0,6
1,13 1,22 1,28 1,3
40,04 40,6 41,07 41,3
Skriv rätt tecken mellan talen.
5,04 < 5,2
0,18 < 0,3
6,00 = 6
3,95 < 4,02
6,50 > 6,05
10,7 > 10,45
19,2 > 12,90
25,6 = 25,60
42,16 < 42,6
Skriv talet i heltal, tiondelar och hundradelar.
5,65 = 5 + 0,6 + 0,05
9,99 = 9 + 0,9 + 0,09
10,22 = 10 + 0,2 + 0,02
54,67 = 54 + 0,6 + 0,07
Skriv talet i heltal och hundradelar.
62,25 = 62 + 0,25
78,50 = 78 + 0,50
45,05 = 45 + 0,05
50,85 = 50 + 0,85
Kluringen:
7,45
7,44
10,60
10,59
15,00
14,99
Sidan 16:
Räkna ut i huvudet.
0,09 – 0,05 = 0,04
0,07 – 0,04 = 0,03
0,08 – 0,02 = 0,06
0,10 – 0,02 = 0,08
0,10 – 0,01 = 0,09
0,10 – 0,07 = 0,03
0,15 – 0,09 = 0,06
0,11 – 0,07 = 0,04
0,13 – 0,08 = 0,05
0,25 – 0,20 = 0,05
0,35 – 0,15 = 0,20
0,55 – 0,25 = 0,30
0,75 – 0,50 = 0,25
0,45 – 0,05 = 0,40
0,90 – 0,85 = 0,05
Skriv svaret direkt om du kan hålla mellanledet i huvudet.
20,65 – 4,50 = 16,15
45,95 – 20,60 = 25,35
39,80 – 11,05 = 28,75
39,70 – 16,65 = 23,05
58,75 – 33,25 = 25,50
94,50 – 60,45 = 34,05
Räkna ut i huvudet. Kolla svaret med plus!
1 – 0,40 = 0,60
4 – 0,50 = 3,50
Sidan 17:
3 – 0,30 = 2,70
9 – 0,15 = 8,85
12 – 0,50 = 11,50
30 – 0,25 = 29,75
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
5,20 – 0,70 = 5 – 0,50 = 4,50
9,50 – 2,75 = 7 – 0,25 = 6,75
7,25 – 2,35 = 5 – 0,10 = 4,90
8,25 – 1,75 = 7 – 0,50 = 6,50
15,25 – 4,50 = 11 – 0,25 = 10,75
20,30 – 5,50 = 15 – 0,20 = 14,80
35,50 – 15,65 = 20 – 0,15 = 19,85
64,45 – 20,55 = 44 – 0,10 = 43,90
Öka varje term med samma tal i mellanledet.
9,60 – 5,90 = 9,70 – 6 = 3,70
7,55 – 4,95 = 7,60 – 5 = 2,60
6,05 – 0,90 = 6,15 – 1 = 5,15
8,45 – 3,95 = 8,50 – 4 = 4,50
12,30 – 8,80 = 12,50 – 9 = 3,50
28,25 – 19,75 = 28,50 – 20 = 8,50
33,40 – 11,85 = 33,55 – 12 = 21,55
84,65 – 72,80 = 84,85 – 73 = 11,85
Kluringen:
0,08 – 0,05 = 0,03
0,52 – 0,20 = 0,32
0,98 – 0,49 = 0,49
Sidan 18:
Tal i bråkform
I rektangeln är fyra sjättedelar skuggade. Hur många sjättedelar är vita?
två sjättedelar är vita (2/6)
Skriv i bråkform
en tredjedel 1/3
tre sjättedelar 3/6
fem åttondelar 5/8
sex tiondelar
Skugga 2/3 av rektangeln.
Skugga 3/8 av cirkeln.
två fält ska vara skuggade
tre fält ska vara skuggade
6/10
En tårta är delad i fem delar. Hur stor är varje del?
1/5 (en femtedel)
Hur stor är varje del när tårtan är delad i tio delar?
1/10 (en tiondel)
Vilken del är störst, 1/5 eller 1/10?
1/5
Sidan 19:
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
1/10
1/8
1/5
1/4
1/2
Räkna ut skillnaden. Kolla svaret med plus.
9/5 – 7/5 = 2/5
1 – 3/5 = 2/5
8/7 – 2/7 = 6/7
1 – 5/7 = 2/7
7/10 – 3/10 = 4/10
1 – 7/8 = 1/8
5/12 – 1/12 = 4/12
1 – 9/10 = 1/10
Ett bråk i blandad form består av både hela och delar.
4 – 1/4 = 3 3/4
6 – 4/9 = 5 5/9
8 – 3/7 = 7 4/7
10 – 3/5 = 9 2/5
Subtrahera först de hela talen, sedan delarna.
10 4/5 – 2 3/5 = 8 1/5
25 10/15 – 14 6/15 = 11 4/15
12 6/9 – 4 2/9 = 8 4/9
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
8 3/9 – 3 7/9 = 5 – 4/9 = 4 5/9
9 1/8 – 5 3/8 = 4 – 2/8 = 3 6/8
Kluringen:
Maria har läst mest.
12 3/6 – 6 5/6 = 6 – 2/6 = 5 4/6
15 4/10 – 8 9/10 = 7 – 5/10 = 6 5/10
Sidan 20:
Sambandet bråk – decimaltal
Skriv talen i bråkform och decimalform i de tomma rutorna.
5/100
25/100
47/100
75/100
92/100
0,05
0,25
0,47
0,75
0,92
Tallinjen är indelad i fjärdedelar. Hur många hundradelar är varje fjärdedel?
25/100
Skriv decimaltalet i den tomma rutan.
3/4
0,75
Skriv i bråkform och decimalform.
3 hundradelar = 3/100 = 0,03
3 tiondelar = 3/10 = 0,3
Sidan 21:
50 hundradelar = 50/100 = 0,50
1 halv = 1/2 = 0,5
Sambandet bråk – decimaltal – procent
Skriv i decimalform och procentform.
5/100 = 0,05 = 5 %
10/100 = 0,10 = 10 %
50/100 = 0,50 = 50 %
25/100 = 0,25 = 25 %
75/100 = 0,75 = 75 %
1/100 = 0,01 = 1 %
Skriv som procent.
0,02 = 2 %
0,40 = 40 %
30/100 = 30 %
3/100 = 3 %
1/2 = 50 %
1/4 = 25 %
3/4 = 75 %
1 = 100 %
Hur många hundradelar är varje femtedel? 20 hundradelar ((20/100)
Skriv decimaltalen i de tomma rutorna.
1/5
2/5
3/5
4/5
0,20
0,40
0,60
0,80
Skriv i decimalform och procent.
1/5 = 0,20 = 20%
4/5 = 0,80 = 80 %
Kluringen:
95/100
3/5 = 0,60 = 60 %
2/5 = 0,40 = 40 %
Sidan 22:
1. 38,3 – 16,4 = 22 – 0,1 = 21,9
Svar: 21,9 kg
2. 33,5 – 6,7 = 27 – 0,2 = 26,8
Svar: 26,8 m
3. a) 3,65 – 3,55 = 0,10
Svar: 0,10 m (10 cm)
b) 4,05 – 3,65 = 1 – 0,60 = 0,40
Svar: 0,40 m (40 cm)
Sidan 23:
4. Svar: 34,50 kr
5. 12,55 kr ≈ 12,50 kr
58,20 kr ≈ 58 kr
6. 17,60 + 10,90 = 27 + 1,50 = 28,50
40 – 28,50 = 20 – 8,50 = 11,50
Svar: 11,50 kr
7. 1 – 1/4 = 3/4
Svar: 3/4 (tre fjärdedelar)
8. 100 – 82 = 18
Svar: 18 %
215,74 kr ≈ 215,50 kr
299,80 kr ≈ 300 kr
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards