Test av det logistiska flödet av dosläkemedel för Norra

advertisement
Test av det logistiska flödet av dosläkemedel för Norra
sjukvårdsregionen
Den 27:e februari tar Svensk Dos över leveranserna av dosförpackade läkemedel för Västerbottens
läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen.
För att uppstarten skall ske på ett bra och säkert sätt kommer Svensk Dos utföra tester av det
logistiska flödet under februari månad.
Genom att utföra livetester säkerställs kvalitén på nedan punkter/processer:






Distributionsrutter
Systemkopplingar
Terminalhantering
SMS & e-post-aviseringar
Leveranstider
Kontaktuppgifter
När testet utförs kommer en försändelse levereras till samtliga boenden, vårdinrättningar, apotek
och utlämningsställen.
Vid testleveransen kommer mottagagaren att få en låda levererad som innehåller ett
informationsblad samt en uppmaning om att skicka in information gällande e-post och mobilnummer
till Svensk Dos kundtjänst [email protected]
Testleveranserna kommer att delas upp på två tillfällen.
Den 9/2 kommer boenden och vårdinrättningar i Region Jämtland Härjedalen och Västernorrlands
läns landsting erhålla leveranser.
Den 16/2 kommer boenden och vårdinrättningar i Region Norrbotten och Västerbottens läns
landsting erhålla leveranser. Dess utom skickas leveranser till utlämningsställen och apotek.
Under testtillfället kommer samtliga boenden och vårdinrättningar erhålla leveranser till sin dörr,
oavsett om man sedan valt att hämta ut sina dosförsändelser på ett utlämningsställe eller apotek
alternativt redan tecknat ett direktleveransavtal med Svensk Dos.
Anledningen till att Svensk Dos valt att testa på detta sätt är för att samtliga boenden och
vårdinrättningar behöver returnera uppdaterad kontaktinformation till Svensk Dos kundtjänst för
registrering. Genom att utföra dessa tester innan uppstartstillfället den 27:e februari kommer
samtliga system vara uppdaterad med korrekt information vilket underlättar arbetet för samtliga
parter.
Efterfrågar ni mer information gällande kommande testleveranser är ni välkomna att kontakta
Svensk Dos kundtjänst.
Jämtland-Härjedalen, 018-413 77 21,
Västernorrland, 018-413 77 22
Norrbotten, 018-413 77 23
Västerbotten, 018-413 77 24
[email protected]
www.svenskdos.se
Med vänlig hälsning
Micael Hammarström
Logistikchef Svensk Dos AB
Download