Lokal pedagogiska planering för team E Centralskolan Ljus och ljud

advertisement
Lokal pedagogiska planering för team E Centralskolan
Ljus och ljud
Tid: Vecka 2 – 5 (2014)
Syfte
Genom undervisningen ska eleverna:

Samtala och utveckla kunskaper om människokroppen.

Reflektera över samband mellan olika val och konsekvenser hur ljudmiljöer
påverkar hälsan.

Utveckla och fördjupa sin ord-och begreppsförståelse.
Centralt innehåll


Känna till hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur olika ljudmiljöer
påverkar hälsan.
Känna till ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.

Kunna några nya ord, begrepp och symboler
Mål

Utveckla kunskaper om ljud och ljus och hur det kan påverka hälsan.

Lära sig några nya ord, begrepp och symboler.
Undervisning

Samtala, läsa och skriva om ljud och ljus i boken ”Boken om fysik och kemi”

Göra några ljud- och ljusexperiment.

Se filmer från UR.

Skriva upp en ordlista och samtala om ämnesspecifika ord och begrepp.

Dokumentera och utvärdera i NO/SO böckerna.
Bedömning
E. Eleven ska:

Medverka i att beskriva ögat och örat

Medverka i att ge några exempel på deras funktion och samband

Bidra till resonemang om förebyggande hälsovård

Med stöd dokumentera det vi läst, sett och pratat om.
C Se E kunna föra enkla resonemang… på ett delvis fungerande sätt medverka …
A Se E kunna föra välutvecklade resonemang… på ett väl fungerande sätt
medverka…
Centralskolan 20131203
Cathrine och Carina Team E
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards